Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa

Mongolialainen perhe käyttää aurinkovoimaa kotinsa energialähteenä. Kuva: YK

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille

Vuosien 1990 ja 2010 välillä 1,7 miljardia ihmistä on päässyt sähköntoimituksen piiriin. Maapallon väkiluvun kasvaessa jatkuvasti myös edullisen energian kysyntä kasvaa. Fossiilisista polttoaineista riippuvainen maailmantalous ja alati kasvavat kasvihuonepäästöt aiheuttavat äärimmäisiä muutoksia ilmastoon, millä on näkyviä vaikutuksia kaikissa maanosissa.

Vaihtoehtoisten energialähteiden suosiminen on saanut suurta kannatusta ja vuonna 2011 uusiutuvien energialähteiden osuus maailman energiatuotannosta oli jo yli 20 prosenttia. Joka viides ihminen elää kuitenkin yhä ilman sähköä, ja lukumäärän jatkuvasti pienentyessä sekä kysynnän kasvaessa uusiutuvaa energiantuotantoa tarvitaan huomattavasti enemmän ympäri maailmaa.

Edullisen energian takaaminen kaikille vuoteen 2030 mennessä vaatii investointeja puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan, kuten aurinko-, tuuli- ja lämpöenergiaan. Kustannustehokkuuden laajentaminen kaikille teknologian aloille voi vähentää rakennusten ja tehtaiden energiankulutusta maailmanlaajuisesti jopa 14 prosenttia. Tämä mahdollistaisi noin 1300 keskikokoisen voimalaitoksen lopettamisen. Infrastruktuurin ja teknologian kehittäminen kehittyvissä maissa uusien energialähteiden käyttöönoton mahdollistamiseksi on oleellinen tavoite, joka paitsi lisää talouskasvua myös suojelee ympäristöä.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista seitsemäs on edullisen ja puhtaan energian varmistaminen kaikille. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

Seitsemännen tavoitteen alatavoitteet:

7.1 Varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.

7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

7.a Tehostaa vuoteen 2030 mennessä kansainvälistä yhteistyötä, joka tarjoaa mahdollisuuksia puhtaan energian tutkimukseen ja teknologiaan, uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus ja edistynyt sekä entistä puhtaampi fossiilisten polttoaineiden käyttöteknologia mukaan lukien, sekä edistää investointeja energiainfrastruktuuriin ja puhtaan energian teknologiaan.

7.b Laajentaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja uudistaa teknologioita uudenaikaisten ja kestävien energiapalvelujen tarjoamiseksi kaikille kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa, pienissä kehittyvissä saarivaltioissa ja kehittyvissä sisämaavaltioissa niiden omien tukiohjelmien mukaisesti.

Työmme

Kuva: UNDP Armenia
Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski. Hovhannes Arakelyan on todistanut tuhansia tulvia syrjäisessäLue lisää 

Kuva: UNDP Jemen
Sumuverhojen läpi kestävään vedentuotantoon

Manakhah on vuoristoilla sijaitseva maaseutualue, jossa hajanainen asutus levittäytyy pitkin syrjäisiä ylänköjä. Alueella asuvien ainoa luonnon vesilähde on sade. Parhainakin sadeaikoina vedestä on ollut pulaa, muttaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global