Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kuva: YK

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja

25 vuoden aikana äärimmäisessä köyhyydessä elävien työntekijöiden määrä on pienentynyt huomattavasti vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen talouskriisin pitkäaikaisista vaikutuksista huolimatta. Kehittyvissä maissa keskiluokka käsittää jo yli 34 prosenttia kokonaistyöllisyysasteesta – määrä on miltei kolminkertaistunut vuosien 1991 ja 2015 välillä.

Kuitenkin, maailman talouden palautuessa kriisin vaikutuksista, kasvu on hidastunut, epäoikeudenmukaisuudet ovat lisääntyneet ja työmarkkinat eivät pysty vastaamaan kasvavan työvoiman asettamiin vaatimuksiin. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan maailmassa oli yli 204 miljoonaa työtöntä vuonna 2015.

Kestävän kehityksen tavoitteet pyrkivät edistämään kestävää talouskasvua tuottavuuden tason nousun ja teknologisten innovaatioiden avulla. Yrittäjyyteen rohkaiseva politiikka ja työpaikkojen luominen ovat tehokkaita keinoja pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Nämä pyrkimykset mielessä pitäen, tavoitteena on saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys kaikille naisille ja miehille vuoteen 2030 mennessä.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista kahdeksas on ihmisarvoisen työn ja talouskasvun edistäminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

Kahdeksannen tavoitteen alatavoitteet: 

8.1     Ylläpitää kaikkia koskevaa talouskasvua kansallisten olosuhteiden mukaisesti ja erityisesti vähintään 7 % BKT:n vuosittaista kasvua vähiten kehittyneissä maissa.

8.2     Saavuttaa korkeampi taloudellisen tuottavuuden taso monipuolistamisen, teknologian uudistamisen ja innovaatioiden avulla, esimerkiksi panostamalla lisäarvoa luoviin ja työvoimavaltaisiin aloihin.

8.3     Edistää kehityslähtöisiä käytäntöjä, jotka tukevat tuottavaa toimintaa, säällisten työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia sekä kannustavat mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen, esimerkiksi takaamalla rahoituspalvelujen saanti.

8.4     Parantaa vuoteen 2030 saakka asteittain maailmanlaajuista resurssitehokkuutta kulutuksessa ja tuotannossa ja pyrkiä erottamaan talouskasvu ja ympäristön pilaantuminen toisistaan kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevan kymmenvuotisen ohjelmakehyksen mukaisesti, kehittyneet valtiot eturintamassa.

8.5     Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä täysi ja tuottava työllisyys ja säällinen työ kaikille, mukaan lukien nuorille ja vammaisille, sekä sama palkka samanarvoisesta työstä.

8.6     Vähentää vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden nuorten määrää, jotka eivät käy työssä tai opiskele.

8.7     Ryhtyä välittömiin ja tehokkaisiin toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi, varmistaa lapsityön pahimpien muotojen, kuten lapsisotilaiden värväämisen ja käytön, kieltäminen ja poistaminen sekä lopettaa lapsityö kaikissa muodoissaan vuoteen 2025 mennessä.

8.8     Suojata työelämän oikeuksia ja taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville.

8.9     Laatia ja toimeenpanna vuoteen 2030 mennessä käytäntöjä työpaikkoja luovan ja paikallista kulttuuria sekä tuotteita edistävän kestävän matkailun edistämiseksi.

8.10   Tukea kotimaisten rahoituslaitosten kykyä tarjota pankki-, vakuutus- ja rahoituspalveluja kaikille.

8.a     Lisätä kauppaa tukevaa kehitysapua kehitysmaille, erityisesti vähiten kehittyneille maille, esimerkiksi vähiten kehittyneille maille suunnattua kauppaan liittyvää teknistä apua koskevan laajennetun integroidun toimintakehyksen kautta.

8.b     Kehittää ja ottaa vuoteen 2020 mennessä käyttöön maailmanlaajuinen strategia nuorten työllistämiseksi ja panna ILOn kansainvälinen työllisyyssopimus täytäntöön.

Työmme

Sanobar Tojibaeva, opettaja ja yksityisyrittäjä
Naisyrittäjät eivät lannistu vastoinkäymisistä

Namanganin alue, joka oli yksi muinaisen Silkkitien välipysäkeistä, sijaitsee Uzbekistanin pohjoisosassa Fergana-laaksossa. Täällä, Chustin kaupungissa, asuu Sanobar Tojibaeva. Sanobar työskenteli opettakana useiden vuosien ajan, kunnes 2013Lue lisää 

Kuva: UNDP
Urakehitystä Kolumbiassa – sisäisestä pakolaisesta pienyrittäjäksi

Maaliskuussa 2013 Betsaida Estupiñán halasi tyttäriään ja miestään ja sanoi: “Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin lähteä pois täältä.” Perhe jätti taakseen kotinsa ja leipomonsa TumaconLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global