Tavoite 9: Teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kuva: V. Bibic/YK

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita

Kestävät investoinnit infrastruktuuriin ja innovaatioihin ovat olleellisia talouskasvun ja kehityksen edistäjiä. Yli puolen maailman väestöstä asuessa kaupungeissa, julkinen liikenne, uusiutuva energia, uusien teollisuusalojen kasvu sekä tieto- ja viestinäteknologia ovat entistä tärkeämpiä.

Teknologian kehitys on avain kestävien ratkaisujen löytämiseen talous- ja ympäristöhaasteisiin, kuten esimerkiksi uusien työpaikkojen luomiseen ja energiatehokkuuden edistämiseen. Kestävän teollisuuden edistäminen ja investoinnit tutkimustyöhön ja innovaatioihin ovat tärkeitä keinoja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Yli 4 miljardia ihmistä, joista yli 90 prosenttia asuu kehittyvissä maissa, elää yhä ilman internetiä. Tämän digitaalisen kuilun kaventaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa kaikkien tasapuolinen tiedonsaanti ja näin kiihdyttää innovaatioita ja yrittäjyyttä.

***

Agenda 2030 -kestävän kehityksen toimintaohjelma muodostuu 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, joista yhdeksäs on kestävän teollisuuden, innovaatioiden ja infrastruktuurin edistäminen. Ratkaisevassa asemassa tavoitteiden täyttymisessä ja kehityksen mahdollistamisessa on kaikkien maiden yhteistyö.

***

Yhdeksännen tavoitteen alatavoitteet:

9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille.

9.2 Edistää laajamittaista ja kestävää teollistumista ja nostaa vuoteen 2030 mennessä merkittävästi teollisuuden osuutta työllistäjänä ja bruttokansantuotteessa kansallisten olosuhteiden mukaisesti sekä tuplata sen osuus vähiten kehittyneissä maissa.

9.3 Lisätä pienimuotoisten teollisuus- ja muiden yritysten pääsyä rahoituspalvelujen, kuten edullisten luottojen, piiriin erityisesti kehitysmaissa ja niiden integroitumista arvoketjuihin sekä markkinoille.

9.4 Uudistaa vuoteen 2030 mennessä infrastruktuuria ja jälkiasennusaloja kestävän kehityksen mukaisiksi, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa jokaisen maan omien valmiuksien mukaisesti.

9.5 Lisätä tieteellistä tutkimusta, uudistaa teollisuudenalojen teknologisia valmiuksia kaikissa maissa, erityisesti kehitysmaissa, esimerkiksi kannustamalla innovointiin ja lisäämällä merkittävästi tutkimus- ja kehityshenkilöstön määrää miljoonaa ihmistä kohti sekä julkista ja yksityistä rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan vuoteen 2030 mennessä.

9.a Mahdollistaa kestävä ja joustava infrastruktuurin kehittäminen kehitysmaissa Afrikan maille, vähiten kehittyneille maille, kehittyville sisämaavaltioille ja pienille kehittyville saarivaltioille tarjottavan tehostetun rahoituksellisen, teknologisen ja teknisen tuen avulla.

9.b Tukea kehitysmaiden omaa teknologista kehitystä, tutkimusta ja innovaatioita esimerkiksi varmistamalla suotuisa toimintaympäristö teollisuuden monipuolistamiseksi ja hyödykkeiden jalostusarvon lisäämiseksi.

9.c Lisätä merkittävästi tieto- ja viestintäteknologian saatavuutta ja pyrkiä tarjoamaan yhtäläinen ja edullinen Internetin käyttömahdollisuus vähiten kehittyneissä maissa vuoteen 2020 mennessä.

Työmme

Kuva: UNDP Armenia
Ennakoiva työ vähentää luonnonkatastrofien riskejä Armeniassa

UNDP on auttanut jo yli 15 vuoden ajan katastrofiriskien vähentämisessä Armeniassa, jossa 80 prosenttiin väestöstä kohdistuu suuri ympäristökatastrofien riski. Hovhannes Arakelyan on todistanut tuhansia tulvia syrjäisessäLue lisää 

Kuva: UNDP Jemen
Sumuverhojen läpi kestävään vedentuotantoon

Manakhah on vuoristoilla sijaitseva maaseutualue, jossa hajanainen asutus levittäytyy pitkin syrjäisiä ylänköjä. Alueella asuvien ainoa luonnon vesilähde on sade. Parhainakin sadeaikoina vedestä on ollut pulaa, muttaLue lisää 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global