YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2011

7.7.2011

Geneve, 7. kesäkuuta 2011: Merkittävistä harppauksista huolimatta kaikkien YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, näyttää haasteelliselta. Kaikkein köyhimmät ovat jäämässä syrjään kehityspyrkimyksissä, YK:n raportti kertoo.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tänään julkaisema YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report 2011) kertoo että maailmanyhteisöllä on aihetta juhlaan, sillä suurta kehitystä on tapahtunut vuodesta 2000 lähtien, jolloin maailman johtajat alunperin sopivat tavoitteista vähentää äärimmäistä köyhyyttä, nälkää, lukutaidottomuutta ja sairauksia.

”Vuosituhattavoitteet ovat jo auttaneet miljoonia ihmisiä pois köyhyydestä, pelastaneet lukemattomien lasten hengen ja varmistaneet että he käyvät koulua,” pääsihteeri Ban totesi. ”Tavoitteet ovat vähentäneet äitiyskuolemia, parantaneet naisten mahdollisuuksia, lisänneet puhtaan veden saatavuutta ja pelastaneet monet ihmiset vakavilta ja kuolettavilta taudeilta. Samalla raportti näyttää, että meidän on tehtävä vielä paljon naisten ja tyttöjen auttamiseksi, kestävän kehityksen hyväksi ja kaikkein heikoimpien suojelemiseksi monien kriisien aiheuttamilta vaikutuksilta – olivatpa ne sitten konflikteista, luonnononnettomuuksista tai elintarvikkeiden ja energian hintojen epävakaisuuksista johtuvia.”

Raportissa mainittuja tähänastisia edistysaskeleita:Köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä on koko maailman mittakaavassa mahdollista, ja maailmanlaajuisen köyhyysasteen odotetaan tippuvan alle 15 prosenttiin viimeaikaisista talous-, ruoka- ja energiakriiseistä huolimatta. Tämä on reilusti yli asetetun 23 prosentin tavoitteen.
Osa hienoimmista saavutuksista koulutuksen alalla on tehty köyhimmissä maissa. Esimerkiksi Burundi, Madagaskar, Ruanda, Samoa, Sao Tome ja Principe, Togo ja Tansania ovat tavoittaneet tai lähes saavuttaneet järjestyksessään toisen tavoitteista: peruskoulutuksen takaamisen kaikille lapsille.
Alle viisivuotiaitten lasten lapsikuolleisuus on vähentynyt 12.4 miljoonasta (vuonna 1990) 8.1 miljoonaan (vuonna 2009), mikä tarkoittaa lähes 12 000 lapsikuolemaa vähemmän joka päivä.
Lisääntynyt rahoitus ja intensiiviset ohjauspyrkimykset ovat vähentäneet malariakuolemia 20 prosenttia maailmanlaajuisesti – 985 tuhannesta (vuonna 2000) 781 tuhanteen (vuonna 2009).
Uudet HIV tartunnat ovat vähentyneet tasaisesti. Vuonna 2009, noin 2.6 miljoonaa ihmistä sai HIV tartunnan, mikä on 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997, joka oli huippuvuosi uusien tartuntojen määrässä.
Antiretroviraalilääkitystä HIV tai AIDS tartuntoihin saaneiden määrä on kasvanut 13-kertaiseksi vuosien 2004 ja 2009 välillä lisärahoituksen ja laajennettujen ohjelmien ansiosta.
Vuosien 1990 ja 2008 välillä noin 1.1 miljardia ihmistä kaupungeissa ja 723 miljoonaa ihmistä maaseudulla ovat päässeet nauttimaan paremmasta juomavedestä.  Kehitys ei ulota kaikkein heikoimmassa asemassa oleviaKehitys on ollut kuitenkin epätasaista, ja maailmassa on vieläkin liikaa ihmisiä jotka ovat jääneet jälkeen, raportti huomauttaa. Suurista parannuksista huolimatta erot maiden välillä ja sisällä ovat suuria ja ponnisteluja onkin tehostettava.

”Kehitys tuntuu ohittavan ne, jotka ovat heikoimmassa taloudellisessa asemassa tai ne, jotka ovat muuten heikoilla sukupuolensa, ikänsä, vammaisuutensa tai kansallisuutensa vuoksi”, pääsihteeri Ban sanoi. ”Erot kaupunkien ja maaseudun välillä ovat myös edelleen musertavia.”

Raportti näyttää, että ravitsemuksen ja selviytymismahdollisuuksien parantaminen on ollut hitainta kaikkein köyhimpien lasten kohdalla. Vuonna 2009 lähes neljäsosa kehittyvissä maissa elävistä lapsista oli alipainoisia, ja suurin osa heistä kuului kaikista köyhimpien lasten ryhmään. Kehitysmaiden köyhimmissä kotitalouksissa elävillä lapsilla on yli kaksinkertainen riski kuolla ennenaikaisesti ennen viidettä elinvuottaan, verrattuna rikkaimmissa kotitalouksissa eläviin lapsiin.

Köyhyys, naiseksi syntyminen ja konfliktialueilla eläminen lisäävät todennäköisyyttä koulusta poisjääntiin, raportti kertoo. 42 prosenttia (eli 28 miljoonaa) maailman peruskouluikäisistä lapsista, jotka eivät koskaan ole aloittaneet koulunkäyntiä, asuu köyhissä konfliktista kärsivissä maissa.

Raportti näyttää, että tasa-arvon edistämisen ja naisten aseman parantamisen tavoitteesta ollaan vielä kaukana, vaikka vuosituhattavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti naisten aseman parantamisesta sekä parempien ja yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille — naisille ja miehille, tytöille ja pojille. Raportissa todetaan, että vakituisten ja tuottavien töiden saamisen mahdollisuudet ovat erityisen heikot kun kyse on naisista. Työpaikkojen menetystä vuosina 2008-2009 seurannut taloudellinen elpyminen ja työllisyyden kasvu vuonna 2010, erityisesti kehittyvissä maissa, oli vähäisempää naisten kuin miesten kohdalla.

Parannukset sanitaatiossa eivät kosketa usein köyhiä ja maaseudulla asuvia. Yli 2.6 miljardilla ihmisellä ei vieläkään ole WC:tä tai muita parannettuja puhtaanapito- ja viemäröintimahdollisuuksia. Kehitys ei ole myöskään usein koskettanut kaikkein köyhimpiä. Sanitaation parantaminen on ollut hidasta esimerkiksi Etelä-Aasiassa, jossa köyhimmässä 40 prosentissa kotitalouksia ei ole tapahtunut juurikaan parannuksia vuosien 1995 ja 2008 välillä.

“Tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan oikeudenmukaista ja osallistavaa taloudellista kasvua — kasvua, joka tavoittaa kaikki ihmiset ja joka antaa kaikille, erityisesti köyhille ja marginaalissa eläville, samat mahdollisuudet hyötyä taloudellisista mahdollisuuksista,” pääsihteeri sanoi. ”Seuraavan viiden vuoden aikana meidän on varmistettava että tehdyt lupaukset pidetään. Pelkkä välittäminen ei riitä, maailman johtajien on näytettävä, että heillä on rohkeutta ja vakaumusta toimia.”

Kestävä kehitys on vuosituhattavoitteiden saavuttamisen edellytys, Ban sanoi. Ekosysteemejä on suojeltava kasvun ja luonnonmukaisten ympäristöjen tukemiseksi. Kesäkuun 2012 YK:n kestävän kehityksen konferenssi Rio de Janeirossa (Rio +20), antaa merkittävän tilaisuuden uusille edistysaskelille.
UNDP ja ’Millennium Development Goals Acceleration Framework’Pyrkimyksiä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on nopeutettava, jotta ne voitaisiin saavuttaa määräaikaan, eli vuoteen 2015, mennessä. Vuosituhattavoitteet ohjaavat YK:n kehitysjärjestöjen toimintaa.  YK:n kehitysohjelma UNDP työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi ja kestävien tulosten aikaansaamiseksi yhdessä hallitusten ja muiden kehitysyhteistyökumppaneitteinsa kanssa. Tässä yhteydessä on kehitetty muun muassa vuosituhattavoitteiden saavuttamisen ”nopeuttamistyökalu” (Millennium Development Goals Acceleration Framework), joka on hyödyllinen työkalu myös YK:n kehitysryhmälle (United Nations Development Group). Kyseinen työkalu auttaa hallituksia ja kehitysyhteistyökumppaneita tunnistamaan ne pullonkaulat, jotka estävät vuosituhattavoitteiden edistymistä, ja osoittaa tapoja niiden käsittelemiseen, tukien laaja-alaisia lähestymistapoja ja ongelmanratkaisuun tähtääviä menetelmiä.

Lue lisää: Unlocking Progress: MDG Acceleration Framework (MAF) lessons from pilot countries


YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio alueellisesta kehityksestä kohti näitä kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka on kerätty yli 25 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global