Kamppailu tulevaisuudesta jatkuu itsenäisessä Etelä-Sudanissa

11.7.2011

Kamppailu tulevaisuudesta jatkuu itsenäisessä Etelä-SudanissaEtelä-Sudanista tuli itsenäinen valtio 9. heinäkuuta. Kymmenen vuotta kestänyt sota ja levottomuudet varjostavat kuitenkin kehitystä ja Etelä-Sudanin hallituksella riittääkin töitä kansakunnan yhdistämisessä, sisäisen turvallisuuden lisäämisessä ja konfliktien ehkäisemisessä sekä maan jälleenrakentamisessa. UNDP jatkaa menestyksekästä työtään Etelä-Sudanissa myös tulevaisuudessa.

YK.n kehitysohjelma UNDP:n työ Etelä-SudanissaYK:n kehitysohjelma UNDP on työskennellyt yhteistyössä Etelä-Sudanin hallituksen kanssa demokraattisen hallinnon, kriisien ennaltaehkäisyn, jälleenrakennuksen, sekä köyhyyden vähentämisen hyväksi jo vuoden 2005 rauhansopimuksen allekirjoittamisesta lähtien. Maailmanlaajuisesti UNDP:n  Etelä-Sudanin ohjelma on yksi sen suurimmistasta projekteista 170 miljoonan dollarin (USD) budjetillaan. UNDP:n asiantuntijuus maailmanlaajuisena kehitysyhteistyöverkostona ja yhteensä yli 30 vuoden kokemus Etelä-Sudanista auttaa sitä myös käyttämään nämä varat tehokkaasti kriisien runtelemassa toimintaympäristössä.

"Suuri osa Etelä-Sudanin tulevaisuudesta riippuu siitä, voidaanko maahan luoda sisäistä poliittista vakautta ja luottamusta viranomaisiin. Turvallisuuden lisääntyminen tekee kestävä kehityksenkin mahdolliseksi.”, UNDP:n Pohjoismaiden toimiston johtaja Jakob Simonsen sanoo.

Toiminnan painopisteet
Demokraattinen hallintoDemokraattisen hallinnon saralla UNDP on keskittynyt Etelä-Sudanissa hallinnon tukemiseen ja vahvistamiseen yhteistyön keinoin. Käytännössä työ pitää sisällään asiantuntija-avun tarjoamista hallinnon eri osa-alueille, vaalijärjestelyiden tukemista sekä oikeuslaitoksen toiminnan kehittämistä.
UNDP tukee muun muassa budjetointityötä ja muita keskeisiä hallintotoimia 16 keskeisessä ministeriössä, kuten oikeus-, valtiovarain-, ja sisäministeriössä sekä Presidentin kansliassa.

UNDP tuki myös merkittävällä tavalla tammikuun 2011 kansanäänestyksen valmistelutyötä ja toteutusta ohjaamalla 61 miljoonan dollarin (USD) käyttöä äänestyslippuihin, koulutustyöhön, rekisteröintiin ja muihin keskeisiin toimiin. Valmistelutyön osana UNDP esimerkiksi koulutti yhteensä 80 tuomaria, 36 oikeusviranomaista ja 20 000 poliisia äänestysrauhan ja rehellisyyden turvaamiseksi.

Tuloksena työn onnistumisesta yhteensä 3,9 miljoonaa ihmistä rekisteröityi ja äänesti kansainvälisesti vapaiksi, rehellisiksi ja luotettaviksi arvioidussa kansanäänestyksessä. Etelä-Sudanin itsenäistymisen tiimoilta 9. – 15. tammikuuta pidetyn kansanäänestyksen äänestäjämäärä ylitti myös reilusti asetetun 2,4 miljoonan äänestäjän rajan, joka tarvittiin äänestyksen laillistamiseksi.

Oikeusvaltion tukemistyössä UNDP on avustanut hallitusta ja muita toimijoita esimerkiksi uuden kansallisen poliisiakatemian rakennustöissä sekä poliisivoimien kapasiteettin lisäämisessä maan sisällä.

UNDP:n Pohjoismaiden toimiston johtaja Jakob Simonsenin mukaan paikallinen yhteistyö turvallisuussuunnittelussa on vahvistanut yhteisöjen suhdetta viranomaisiin.  ”Mutta matka on vielä pitkä ja pula asianajajista, tuomareista, poliiseista ja vanginvartijoista on vieläkin akuutti. Julkisen sektorin valmiuksien kautta UNDP auttaa palauttamaan kansalaisten luottamuksen paikalliseen ja kansalliseen lainsäädäntöön. Hallituksella on oltava julkista tukea, jotta se voi onnistua tehtävässään.”, Jakob Simonsen sanoo.

Kriisien ennaltaehkäisy ja jälleenrakennusUNDP on työskennellyt Etelä-Sudanissa yhteisötasolla väkivallan poistamiseksi, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja yhteiskunnallisen ja taloudellisen elpymisen hyväksi.

UNDP pyrkii muun muassa vähentämään käsiaseiden määrää maassa yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja on auttanut esimerkiksi yhteisöjen turvallisuutta ja pienaseiden kontrollia hoitavan toimiston perustamisessa (the Bureau for Community Security and Small Arms Control). Lisäksi organisaation on toimittanut 37 analyysiä yhteisöjen liittyvien konfliktien kartoittamiseksi. Kattava analyysityö on auttanut kehitysyhteistyön ja maan hallinnossa työskenteleviä tunnistamaan yhteisöjen tarpeita.Köyhyyden vähentäminen ja vuosituhattavoitteetUNDP tukee hallitusta köyhyyden vähentämistyössä auttamalla kehitystä tukevien tilastollisten ja analyyttisten toimien rakentamisessa, sekä YK:n vuosituhattavoitteita kohti etenemisessä. UNDP:n tarjoama asiantuntija- ja tekninen tuki Etelä-Sudanin valtiovarainministeriölle on tuottanut esimerkiksi maan ensimmäisen kehityssuunnitelman (South Sudan Development Plan in 2011), joka ohjaa hallituksen toimia köyhien näkökulmasta kestävän kehityksen takaamiseksi itsenäistymisen jälkeisinä vuosina.

Viime viikolla julkistettu YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti kertoo, että pyrkimyksiä kansainvälisesti hyväksyttyjen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on lisättävä. “Tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan oikeudenmukaista ja osallistavaa taloudellista kasvua — kasvua, joka tavoittaa kaikki ihmiset ja joka antaa kaikille, erityisesti köyhille ja marginaalissa eläville, samat mahdollisuudet hyötyä taloudellisista mahdollisuuksista,” YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi raportin julkistamisen yhteydessä. ”Seuraavan viiden vuoden aikana meidän on varmistettava että tehdyt lupaukset pidetään. Pelkkä välittäminen ei riitä, maailman johtajien on näytettävä, että heillä on rohkeutta ja vakaumusta toimia.”Esimerkkejä Etelä-Sudanin vauhdista tavoittaa vuosituhattavoitteet määräaikaan, eli vuoteen 2015, mennessä
Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen
 50 prosenttia Etelä-Sudanin väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, eli 1,25 dollarilla (USD) päivässä.Peruskoulutuksen takaaminen kaikille
46 prosenttia lapsista aloitti peruskoulun vuonna 2010, mutta koulun loppuun suorittavien lasten määrä on paljon pienempi. Maassa on vain yksi pätevä opettaja 117 oppilasta kohden.Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen
Vain 37 prosenttia alemman perusasteen oppilaista oli tyttöjä ja miesten osuus lukutaitoitoisista on 20 prosenttia naisia korkeampi. Sen sijaan 37 prosenttia kansanedustajista on naisia (kun maailmanlaajuinen keskiarvo on 19 prosenttia).Lapsikuolleisuuden vähentäminen
Alle viisivuotiaiden lasten kuolleisuus laski 250/1000 syntyneestä lapsesta vuonna 2001, 135/100 syntyneeseen lapseen vuoteen 2006 mennessä.Odottavien äitien terveyden parantaminen
Etelä-Sudanissa on maailman korkein äitiyskuolleisuus: 2054/100 000 äitiä.  Maassa on vain yksi koulutettu kätilö 30 000 ihmistä kohden.Hiv/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden tautien vastainen taistelu
Tältä osa-alueelta on tarjolla vain vähän tietoa, mutta vuonna 2006 kolme prosenttia 15–24 vuotiaista oli saanut HIV -tartunnan. Malaria on maassa yleinen sairaus. UNDP:n tuella yli 105 000 ihmistä on saanut seksuaaliterveyskoulutusta ja tehnyt HIV-testin. Toiminnan seurauksena yli 4000 HIV- tai AIDS -tartunnasta kärsivää ihmistä saa antiretroviaalilääkitystä sairauteensa. UNDP:n tuella Etelä-Sudanin terveysministeriö on myös perustanut maan ensimmäiset 49 tuberkuloosin hoitoon keskittyvää laitosta.Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen
Juomakelpoisen veden saatavuus nousi 47 prosentista 67 prosenttiin vuosien 2006–2010 välillä. Puhtaanapito- ja viemäröintimahdollisuuksien (sanitaation) saatavuus kasvoi 6 prosentista vuonna 2006 14 prosenttiin vuonna 2010. Puutteet sanitaatiossa ovat taudeille helposti altistava tekijä, joten kehitys on tällä alueella kriittistä.
Globaali kumppanuus (Pohjois- ja Etelä Sudanissa)
Tärkeimpien lääkkeiden saatavuus on 40–55 prosenttia julkisella sektorilla ja 90 prosenttia yksityisellä puolella. 10,4 prosentilla väestöstä on käytössään internet yhteys.
Lue lisää:
UNDP:n vuosiraportti Etelä-Sudanista: United Nations Development Programme Southern Sudan  Annual Report 2010