Demokratian on noustava ihmisten omasta tahdosta

15.9.2011

Tänä kansainvälisenä demokratiapäivänä, on tärkeää pohtia ihmisten halua arvokkuuteen, inkluusioon, ja vapauteen: olemmehan nähneet miljoonien ihmisten vaativan muutosta arabimaailmassa.

Monet menehtyivät, kun hallintojärjestelmät ja niiden vastustajat kohtasivat toisensa. Tunisia, Egypti ja Libya ovat astumassa uuteen aikakauteen ja kohtaavat nyt uuden haasteen: osallistavampien yhteiskuntien, talouksien ja hallintojärjestelmien luomisen.

Tämä pitää sisällään oikeudellisten ja laillisten järjestelmien vahvistamisen, avoimuuden, tilivelvollisuuden ja vastuullisuuden edistämisen kaikilla hallinnon tasoilla, uusien instituutioiden luomisen, sekä yleisestikin poliittisten ja taloudellisten järjestelmien kunnostamisen.

Muutos autoritäärisistä järjestelmistä osallistumiselle avoimempiin rakenteisiin vie aikaa, ja matkassa tulee olemaan mutkia. YK:n kehitysohjelma UNDP:llä on kokemusta hallinnon muutosten kanssa työskentelystä eri puolilta maailmaa, ja olemme valmiita jakamaan tätä tietotaitoa.

Lokakuun 23. päivä tunisialaiset saavat ensi kertaa mahdollisuuden valita edustajat kansalliseen lakeja säätävään elimeensä (National Constituent Assembly). Tunisian sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyvien historiallisten saavutusten pohjalta puolueet pyrkivät saamaan ehdokkaita tasapuolisesti molemmista sukupuoliryhmistä.

Kaikenikäisillä ja eri taustaisilla tunisialaisilla naisilla oli ratkaiseva rooli demokratian ja vapauden metsästämisessä. Naistuomarit mustissa puvuissaan, marssimassa pääkaupungin katuja tammikuussa säilyy yhtenä elävimmistä kuvista arabikeväästä mielissämme.

YK:n kehitysohjelma UNDP tarjoaa lokakuussa ensimmäistä kertaa ehdolle asettuville naisehdokkaille tietoa keinoista kampanjojen järjestämiseen, ruohonjuuritasontoimintaan sekä uusien ja vanhojen tiedotusvälineiden käyttöön liittyen. Olemme myös edistäneet tunisialaista vuoropuhelua naisten poliittiseen osallistumiseen liittyvistä näkökulmista.Egyptissä UNDP on paikalla tukeakseen vaaliprosessia ja turvallisuussektorin reformia. Libyassa YK toimii humanitaaristen haasteiden torjumiseksi ja on valmiina tukemaan demokraattisen ja vakaan kansakunnan rakentamista.

Ympäri maailman Yhdistyneet kansakunnat tekee paljon kehittääkseen ja vahvistaakseen demokraattisia instituutioita ja käytäntöjä.

 YK:n kehitysohjelma UNDP on yksistään omistanut 1,6 miljardia dollaria demokraattisen hallinnon rakentamiseen viime vuonna. Meillä on parhaillaan kehityshankkeita yhdessä kolmesta parlamenteista kehittyvissä maissa, ja olemme mukana vaalijärjestelyissä lähes joka toinen viikko eri puolilla maailmaa.

Mutta on muistettava, että demokratia ei ole vientituote, eikä sitä voida viedä tai määrätä; sen tulee nousta ihmisten omasta halusta. Me muut voimme tukea heitä sillä polulla, jonka he ovat valinneet itse, niin että he voivat saavuttaa pyrkimyksensä parempaan elämään ja tavoitteensa tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, osallisuudesta ja mahdollisuudesta tehdä omia valintojaan.

Kirjoittajasta: Helen Clark on YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja ja Uuden-Seelannin entinen pääministeri.