Uusi opas auttaa kehitysmaita saamaan ilmastorahoitusta

19.9.2011

New York, 14. syyskuuta 2011 —  YK:n kehitysohjelma UNDP julkisti tänään opaskirjan, jonka tavoitteena on auttaa päättäjiä kehitysmaissa hyödyntämään entistä paremmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen varattuja miljardeja.

“Blending Climate Finance through National Climate Funds” -opas perustuu UNDP:n kokemukseen 750 rahaston perustamisesta, hallinnoinnista ja konsultointityöstä, sekä palvelujen tarjoamisesta yli viiden miljardin dollarin useilta lahjoittajilta kerätyn varannon hoitoon.

Opas neuvoo askel askeleelta, kuinka kansallisia ilmastorahastoja perustetaan ja on keskeinen apuväline poliittisille päättäjille, taloustieteilijöille, sijoittajille sekä lahjoittajille, jotka ovat mukana kansallisissa ilmastonmuutokseen liittyvissä aloitteissa.

"Annamme hallituksille reseptin siitä, miten saada lisää rahoitusta ja kuinka parantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä toimia.", sanoo UNDP:n apulaisjohtaja sekä kehityspoliittisen toimiston johtaja Olav Kjorven. "Tämä opas voi muuttaa olennaisesti sen tavan, millä hallitukset suunnittelevat, rahoittavat ja toimittavat ilmastopolitiikkaansa."

Yli 50 kansainvälistä julkista rahastoa, 45 hiilidioksidikauppavarantoa ja yli 6000 yksityistä pääomarahastoa tarjoavat miljardeja dollareita kansallisen tason toimille, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta. Vuosien 2009 ja 2010 välillä investoinnit puhtaaseen energiaan kasvoivat maailmanlaajuisesti 30 prosenttia, ennätykselliseen 243 miljardiin dollariin.

Silti vain noin kymmenesosa näistä sijoituksista meni G20-ryhmän ulkopuolisiin maihin, jotka ovat erittäin alttiita ilmastossa tapahtuville muutoksille – kuten vähiten kehittyneet maat (LDC-maat) sekä pienet kehittyvät saarivaltiot (SIDS).

Ilmastotoimien rahoitusta tavoittelevien maiden haasteena ovat varojen kokoaminen useasta eri lähteestä, sekä näiden rahavarojen koordinointi ja tulosten dokumentointi.

Vaikka kansallisen ilmastorahaston selvästi määritellyt tavoitteet, resurssit, standardit, sekä seuranta- ja raportointikeinot auttaisivat vastaamaan näihin haasteisiin, todellisuudessa vastuu ilmastorahoituksesta ja suunnittelusta on monien kehitysmaiden hallinnossa usein hajaantunut lukuisiin ministeriöihin.

”Kansallisten ilmastorahastojen kautta maat voivat saada enemmän rahoitusta ja nopeuttaa ilmastonmuutoksen vastatoimia.”, sanoo Olav Kjorven. ”Tällä voi olla merkittävä vaikutus etenemiselle kohti puhtaampaa, oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää maailmaa.”

Esimerkkejä onnistuneista kansallisista ilmastorahastoista on esitelty opaskirjassa, ja niitä löytyy muun muassa Bangladeshista, Brasiliasta, Kiinasta ja Indonesiasta. Opas kuuluu sarjaan käytännön manuaaleja, oppaita ja työkaluja, joiden on tarkoitus tukea maiden siirtymistä kohti vihreää ja kestävää kehitystä, alhaisine päästölukuineen. Lue lisää UNDP:n ilmastostrategioista: tästä.