YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon Istanbulissa: Sosiaalisen epätasa-arvon ja ympäristöriskien torjumiseksi tarvitaan kiireellisesti kansainvälisiä toimia

25.5.2012

Istanbul – Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojelu ovat yhtä kiireellisiä ja oleellisesti toisiinsa liittyviä universaaleja tavoitteita. Molempien eteen tarvitaan koordinoituja maailmanlaajuisia toimia YK:n ”Rio +20” kestävän kehityksen konferenssissa  kesäkuussa, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi joukolle kehitysasiantuntijoita, kansalaisyhteiskunnan johtohahmoja ja hallitusten edustajia ensimmäisessä globaalin inhimillisen kehityksen konferenssissa (Global Human Development Forum).

– Maailma seisoo tienhaarassa, pääsihteeri viestitti puheessaan YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja Turkin hallituksen järjestämässä Istanbulin konferenssissa.– Kaikkia – ministereitä ja poliittisia päättäjiä, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan johtajia, sekä nuoria – tarvitaan työhön talouksiemme muutoksen hyväksi, entistä oikeudenmukaisempien ja tasavertaisempien yhteiskunnallisten lähtökohtien luomiseksi, sekä niiden resurssien ja ekosysteemien suojelemiseksi, joiden varaan tulevaisuutemme perustuu.UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti 2011 Kestävyys ja tasavertaisuus:

Parempi tulevaisuus kaikille tarjosi rungon kaksipäiväiselle dialogille Istanbulissa. Raportti väittää, että sosiaalista epätasa-arvoa ja ympäristöhaittoja tulee torjua yhdessä tulevaisuuden sukupolvien tasavertaisten mahdollisuuksien turvaamiseksi. Istanbulin globaalin inhimillisen kehityksen konferenssissa tarkastellaan nykyajan kriittisiä sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia haasteita, sekä parempia lähestymistapoja kansallisen ja globaalin kehityksen arvioimiseen.

– Inhimillisen kehityksen käsite nousi hyvin perustellusta tyytymättömyydestä bruttokansantuotteen käyttämisestä ainoana mittarina ihmiskunnan edistysaskelille, pääsihteeri totesi puheessaan eilen.– Vaikka tästä käsitteestä on tullut eräänlainen kiintopiste kehitysajattelussamme, meillä on edelleen suuri tarve muuttaa merkittävästi tapaamme arvottaa ja mitata kehitystä, hän jatkoi.UNDP:n apulaisjohtaja Rebeca Grynspan ja Turkin varapääministeri Ali Babacan avasivat foorumin eilen korostaen yhteisiä maailmanlaajuisia toimia ”Rio +20” konferenssissa, joka järjestetään kolmen kuukauden kuluttua.

– Tämä konferenssi on erityisen ajankohtainen ja tärkeä. Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella viesteistä, jotka haluamme viedä Brasiliaan, sekä tilaisuuden pohtia samalla mitä olemme oppineet Tukholman konferenssin (1972) ja Earth Summit (1992) -huippukokouksen jälkeen, Grynspan sanoi.

Yli sata valtionpäämiestä johtaa kansalliset valtuuskuntansa kesäkuussa järjestettävään Kestävän kehityksen konferenssiin, tehden siitä yhden suurimmista tähänastisista korkean tason tapaamisista viime vuosina.

– Meidän on tunnustettava, että korkeisiin hiilipäästöihin perustuva epätasavertainen kasvu sabotoi itse itseään – kasvattamalla sosiaalista levottomuutta ja väkivaltaa, sekä tuhoamalla elinkeinoille välttämättömiä elinympäristöjä. Tarvitsemme uuden ajatusmallin kasvua kohtaan sekä uuden lähestymistavan kestävän kehityksen poliittiseen taloudenhoitoon, Grynspan lisäsi.

Globaalin inhimillisen kehityksen foorumi huipentui  tänään perjantaina "Istanbulin julistukseen" (Istanbul Declaration), joka esittää osallistujien yhteisesti ehdottamat tavoitteet ja painopisteet "Rio +20"-huippukokousta varten.– Kestävä kehitys tunnustaa, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet eivät kilpaile keskenään, eikä niillä käydä kauppaa toisiaan vastaan, vaan ne ovat yhteisiä tavoitteita, joihin pyritään tehokkaimmin yhdessä kokonaisvaltaisella tavalla", pääsihteeri Ban Ki-moon totesi eilen.– Tarvitsemme Rio +20 -kokoukselle lopputuloksen, joka heijastaa tätä ymmärrystä ja joka koskee kaikkien yhteisiä huolenaiheita.

Varapääministeri Babacan ,joka on myös pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneelin jäsen, kehotti omaksumaan uudet "kestävän kehityksen tavoitteet" ohjenuoraksi maailmanlaajuisista kehityksen painopisteistä käytävään keskusteluun sen  jälkeen kun YK:n 15-vuotinen vuosituhattavoitekampanja päättyy vuonna 2015. Turkin kehitysministeri Cevdet Yilmaz, joka toimi puheenjohtajana konferenssissa käydyssä tasavertaisuutta ja kestävyyttä koskeneessa keskustelussa, sanoi:
– Konferenssi tarjoaa hyvän areenan jakaa eri näkökulmia kaikille yhteisestä universaalista tavoitteesta parantaa ihmisten elämää ja vahvistaa ihmisten ja ympäristön sopeutumiskykyä muutoksiin.

Suomen entinen presidentti ja kestävän kehityksen korkean tason paneelin rinnakkaispuheenjohtaja Tarja Halonen puhui eilen konferenssin erityisessä paneelin suosituksille omistetussa tilaisuudessa.Kaksipäiväisessä konferenssissa keskustellaan myös aiheista: “A New Deal on Sustainable Development”, “Innovative Financing for Sustainable Future”; “Assessing Human Progress”,  sekä “Building Coalitions for Change”.

Konferenssissa julkaistaan myös  tänään perjantaina YK:n Euroopan talouskomission merkittävä kestävää kehitystä käsittelevä raportti: “From Transition to Transformation: Sustainable and Inclusive Development in Europe and Central Asia”.

Istanbulin konferenssin keskusteluihin osallistuvien virkamiesten ja kehitysasiantuntijoiden joukossa ovat myös Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö UNIDO:n pääjohtaja Kandeh K. Yumkella, Bhutanin opetusministeri Thakur Singh Powdyel, OECD:n kehitysyhteistyökomitea DAC:n puheenjohtaja Brian Atwood, Ruotsin kehitysministeri Gunilla Carlsson, Kenian suunnitteluministeri Wycliffe Ambetsa Oparanya, sekä senaattori Cristovam Buarque Brasiliasta.Globaali inhimillisen kehityksen konferenssi (Global Human Development Forum) järjestettiin Turkin kehitysministeriön ja Tanskan hallituksen tuella yhteistyössä UNDP:n kanssa.
Lisätietoja:
Istanbul: Faik Uyanik, puh. +90 312 454 1105, faik.uyanik@undp.org; Stanislav Saling, puh. +1 917 346 1955, stanislav.saling@undp.org
New York:  William Orme, puh. +1 212 906 6763, william.orme@undp.org