Luonnonvarat voivat ajaa Afrikan taloudellista muutosta

29 touko 2013

image


Kestävä kehitys nojaa taloudelliseen monimuotoisuuteen ja ihmisiin investoimiseen


Afrikan maatalous-, kaivos- ja energiavarat voivat edistää maanosan taloudellista kasvua ja siivittää tietä läpimurtoon myös inhimmillisessä kehityksessä, todetaan toukokuun 27. päivä Marokossa julkaistussa Afrikan talousraportissa 2013 (African Economic Outlook 2013)


Afrikan kehityspankin AfDB:n, OECD:n kehityskeskuksen, YK:n Afrikan talouskomission (ECA) ja YK:n kehitysohjelma UNDP:n yhteistyössä tuottama raportti julkaistaan vuosittain.

Maanosan talouden näkymät vuosille 2013 ja 2014 ovat lupaavia. Tulokset vahvistavat, että afrikkalaisilla mailla on selviytymiskykyä vastata maanosan sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin. Afrikan talouden ennustetaan kasvavan 4,8 prosenttia vuonna 2013 ja kiihtyvän edelleen niin, että kasvu on 5,3 prosenttia vuonna 2014.

Raportti kuitenkin osoittaa, että kasvu ei ole tukenut riittävästi köyhyyden, työttömyyden tai tuloerojen vähentämistä. Terveyden ja koulutuksen taso on jopa heikentynyt joissakin maissa.

Aika lisätä vauhtia

“Nyt on aika lisätä taloudellisen muutoksen vauhtia, niin että Afrikan talouksista tulee kilpailykykyisempiä ja ne voivat luoda kannattavampia työpaikkoja”, raportin kirjoittajat sanovat lisäten, että ”taloudellisen toiminnan laajentaminen on perusedellytys tähän haasteeseen vastaamisessa”.

Raportti toteaa, että Afrikan maiden tulee hyödyntää rikkaita luonnonvarojaan vauhdittaakseen talouden kasvua ja varmistaakseen, että prosessi hyödyttää tavallisia afrikkalaisia.

“Pelkkä kasvu ei riitä”, OECD:n kehityskeskuksen johtaja Mario Pezzini sanoi. ”Afrikan maiden tulee huolehtia, että luonnonvarojen käyttö johtaa työllisyyden kasvuun ja, että tulojen kasvu varmistetaan älykkäällä verotuksella. Lisäksi maiden tulisi auttaa sijoittajia ja paikallisia luomaan verkostoja kaikissa kehitysvaiheissa.”

Raportin mukaan on olemassa neljä keskeistä tekijää, jotka tarvitaan tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ensiksi Afrikan maiden tulisi luoda muutokselle otolliset olosuhteet – sisältäen infrastruktuurin, koulutuksen sekä laajempien ja kilpailullisempien markkinoiden luomisen.

“Markkinoille pääsy on olennainen osa luonnonvaroihin perustuvaa rakenteellista muutosta: paikallinen integraatio ja parempi pääsy suuremmille markkinoille voisivat avata uusia mahdollisuuksia kaikille”, Emmanuel Nnadozie, YK:n Afrikan talouskomission (ECA) makrotalouspolitiikan yksikön johtaja sanoi.

Toiseksi alkutuotanto vaatii vakaata maankäyttöä, tasapainoisen ja tehokkaan verotusjärjestelmän ja oikeanlaisia mekanismeja sekä kannustimia aiheuttaakseen kasvun nopeutumista ja taloudellisten sektorien laajentumista.

Esimerkiksi maataloussektorin tuottavuuden lisäämiseen  tarvitaan kuljetuksia, lannoitteita ja vastustuskykyisempiä siemeniä. Afrikassa on 24 prosenttia maailman maatalouskäyttöön soveltuvasta maasta, mutta siellä tuotetaan vain 9 prosenttia maataloustuotteista.

Kolmanneksi hallitusten ja sijoittajien tulee varmistaa, että reilu osa luonnonvarojen ja kaivannaisalojen tuotoista menee yhteiskunnalle: niiden tulisi esimerkiksi sijoittaa ihmisten valmiuksien vahvistamiseen niin, että he voivat aloittaa uuden työn lupaavilla sektoreilla.

Lopuksi raportissa esitetään, että Afrikan maat voivat tukea muutosta ja talouden monipuolistamista aktiivisesti esimerkiksi vallanjaon sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien kehittämisen avulla. Vakaa ja avoin rahankäyttö on avain tämän tavoitteen saavuttamisessa.

“Nyt on aika. Kymmenen vuoden vakaamman jakson jälkeen, terveellä talouspolitiikalla ja kukkivilla kauppasuhteilla Afrikan maat ovat vapaampia kuin koskaan valitsemaan omat kehityspolkunsa ja toimeenpanemaan aktiivisia keinoja taloudellisen muutoksen mahdollistamiseksi,” Afrikan kehityspankki AfDB:n pääekonomisti ja varapresidentti Mthuli Ncube sanoi.

Loppujen lopuksi muutos tarkoittaa mahdollisuuksien lisäämistä niin, että ihmiset voivat löytää töitä, luoda yrityksiä, panostaa terveyteen, koulutukseen ja ruokaturvaan. Vastaavasti korkeamman inhimillisen kehityksen tason ulottaminen kaikkien ihmisten – myös kaikkein heikoimpien – saataville voi nopeuttaa taloudellista muutosta, johtaen kasvua ja kehitystä lisäävään ketjureaktioon.

“Monien muiden etujen lisäksi, inhimillinen kehitys voi auttaa ajamaan Afrikan rakenteellista muutosta lisäämällä sekä innovatiivisuutta että uusien teknologioiden omaksumista,” UNDP:n Afrikan aluetoimiston pääekonomisti Pedro Conceição sanoi. ”Mutta tämä edellyttää, että maailman tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuden ja laadun parantamiseen, maatalouden muutokseen ja työpaikkojen luomiseen tuloerojen kaventamiseksi.”

******
Raportista
: Vuosittain julkaistava Afrikan talousraportti (African Economic Outlook report) tarkastelee taloudellista, sosiaalista ja poliittista kehitystä 53 maanosan 54 maasta. Se tuotetaan Euroopan Unionin ja Afrikan, Karibianmeren ja Tyynenmeren maiden (ACT) tuella.

Lisätietoja


Lataa koko raportti ja löydä tarkemmat maakohtaiset tiedot sekä tilastot osoitteesta:
http://www.africaneconomicoutlook.org

Lisätietoja sekä haastattelupyynnöt: Maiju Mitrunen, maiju.mitrunen@undp.org

African Economic Outlook 2013
thumbnail

Lue koko raportti ja löydä tarkemmat maakohtaiset tiedot sekä tilastot täältä.

Lue lisää
Vuosituhattavoitteiden seurantaraportit: Afrikka
thumbnail

Vuosituhattavoitteet vuonna 2013: Arviossa todetaan, että vaikka Afrikka on maailman toiseksi nopeimmin kasvava alue, nykyinen tahti ei tule riittämään äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen vuoteen 2015 mennessä.

MDG Progress Reports - Africa