YK:n raportti: Koulutus, terveydenhuolto, rehellinen ja reagoiva hallitus sekä työpaikat ovat ihmisten prioriteetteja kautta maailman

10.9.2013

YK:n PÄÄSIHTEERI BAN KI-MOON JA UNDP:N PÄÄJOHTAJA HELEN CLARK


New York, 10. syyskuuta 2013
— YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon esitteli tänään uuden raportin “A Million Voices: The World We Want” (”Miljoona ääntä: Maailma, jonka haluamme”) yhdessä UNDP:n pääjohtaja Helen Clarkin kanssa. Raportti on yhteenveto julkisista keskusteluista ja mielipidekyselyistä, joihin osallistui yli 1,3 miljoonaa ihmistä kaikista 193 YK:n jäsenmaasta elokuusta 2012 lähtien.

Näiden keskustelujen ja kyselytutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää ihmisten tärkeinpinä pitämiä asioita, eli prioriteettejä, vuoden 2015 jälkeisiä kehitystavoitteita koskien. Tämän niin sanotun post-2015 keskustelun (tai post-2015 agendan) taustalla ovat vuonna 2000 käyttöön otetut YK:n vuosituhattavoitteet, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vaikka vuosituhattavoitetteet ovat osoittaaneet olevansa historian menestyksekkäin köyhyyden vastainen kampanja, kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen on vielä pitkä matka.

”Viime vuoden aikana YK on rohkaissut ihmisiä ennennäkemättömään maailmanlaajuiseen keskusteluun siitä, millaisessa maailmassa he haluavat elää”, Ban Ki-moon sanoi. ”Tänään julkaistuun raporttiin on tallennettu yli miljoonan eri alueille ja olosuhteissa elävän ihmisen äänet. Me etsimme niiden ihmisten ääniä, joita ei yleensä kuulla – erityisesti heidän, jotka ovat köyhiä, päätöksenteon ulkopuolelle suljettuja tai marginalisoituja.”

Keskustelut ja mielipidekyselyt paljastivat, että ihmiset odottavat hallitusten ja kansainvälisen yhteisön luovan edellyksiä sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle rauhallisisssa ja turvallisissa olosuhteissa planeetan kantokyvyn asettamien rajojen sisällä. He haluavat maailman johtajien keskittyvän:

  • Saattamaan vuosituhattavoitteiden parissa tehdyn keskeneräisen työn loppuun tarjoamalla kaikille ihmisille maailmassa – yleispätevästi – mahdollisuuden saada vettä, ruokaa, parempaa terveydenhuoltoa ja laadukasta koulutusta;
  • Luonnonvarojen hallintaan, työpaikkojen luomiseen sekä turvallisuuden ja väkivallattomuuden turvaamiseen; sekä
  • Eriarvoisuuden vähentämiseen liittyen esteisiin julkisiin palveluihin pääsyssä, poliittisiin prosesseihin osallistumisessa ja työmahdollisuuksien saannissa.

Yksittäisiä asioita tarkastellessa, vaatimukset paremmasta koulutuksesta ja terveydenhuollosta, rehellisestä ja reagoivasta hallituksesta sekä työpaikoista ovat hallinneet keskusteluja ympäri maailmaa.

”Kun hallitukset tapaavat New Yorkissa sopiakseen seuraavista askeleista uuden kehitysagendan luomisessa, ne saavat mittaamattoman arvokasta opastusta tästä raportista,” Ban Ki-moon sanoi ja jatkoi: ”nämä miljoonat äänet kertovat, että meillä on suuri ja kiireellinen työ edessämme –  meidän tulee sopia uudesta kehitysagendasta, jossa on samaa yksikertaisuutta ja voimaa kuin vuosituhattavoitteissa, agendasta, joka palvelee sekä ihmisiä, että planeettaa. Uusi aikakausi tarvitsee uuden vision. YK-järjestelmä tulee jatkossakin tuomaan ihmisten äänet pöytään jatkaessaan neuvottelujen tukemista.”

Yli 300 000 ihmistä osallistui henkilökohtaisesti kokouksiin 88 maassa ja 11 keskustelun sarjaan teemoista kuten ruokaturva, veden saatavuus, ja hallinto. Aiheista käytiin myös online-keskusteluja WorldWeWant2015 nettifoorumissa, joka saattoi yhteisöt ja asiantuntijat yhteen. Melkein miljoona ihmistä osallistui keskusteluihin MY World 2015 valintakyselyn kautta käyttäen digitaalisia kanavia, tekstiviestejä tai osallistuen kyselyyn yli 700 kansalaisyhteiskuntakumppanin offline-verkoston kautta.

Suurin osa MY World äänistä tuli Intiasta, Nigeriasta, Kamerunista, Thaimaasta, Filippiineiltä, Ruandasta, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Braziliasta ja Indonesiasta. Puolet vastaajista olivat alle 30-vuotiaita.

Ban Ki-moon julkaisi tänään myös nettipohjaisen maailman kartan, joka esittelee MY World –kyselyn tulokset ja antaa ihmisille mahdollisuuden erotella vastaukset esimerkiksi maan, alueen, sukupuolen, koulutustason ja iän mukaan.

”Tämä maailmanlaajuinen keskusteluprosessi on osoittanut, että halu osallistua on olemassa. Ihmiset haluavat olla mukana luomassa uutta kehitysagendaa. Yhtä tärkeää on, että he haluavat olla myös mukana tekemässä tätä suunnitelmaa todeksi teoillaan, ja että he vaativat, että me täytämme lupauksemme,” Ban Ki-moon lisäsi.

YK-tiimit, jotka järjestivät suurimman osan keskusteluista korostavat niiden ihmisryhmien kuulemista, jotka jätetään usein prosessien ulkopuolelle – kuten naisten, nuorten, ja vammaisten. Äänestystiimit patikoivat syrjäkyliin Perussa, Ruandassa ja muissa paikoissa antaakseen ilman matkapuhelimia tai internetiä eläville yhteisöille mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

“Keskusteluista saatu palaute antaa ymmärtää, että jäsenvaltioiden tulisi sopia agendasta, joka tuottaa tuloksia ja käsittelee haasteita yhtenäisellä tavalla,” Helen Clark, YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja ja kehitysryhmä UNDG:n puheenjohtaja, sanoi. UNDG on YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelin ja se yhdistää 32 YK:n rahastoa ja ohjelmaa, jotka toteuttivat keskusteluprosessin.

”Ihmiset ymmärtävät, että hajanaiset, ”yksi asia kerrallaan” -tyyppiset lähestymistavat eivät toimi. He vaativat ohjelmaa, jolla pyritään parantamaan sekä ihmisten että planeetamme mahdollisuuksia. He haluavat agendan, joka perustuu yhteiselle kunnioitukselle ihmisoikeuksia, tasavertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta kohtaan. He korostavat myös, että agendan tulee olla maailmanlaajuinen ja yhdenvertainen – sen tulee koskettaa kaikkia maailman maita ja kaikkia ihmisiä,” Helen Clark sanoi.

Raportin löydöksiä esitellään maailman johtajille 23. syyskuuta 2013 YK:n 68. yleiskokouksen aikana New Yorkissa. Keskustelut ja mielipidekyselyt tulevat jatkumaan aina vuoden 2015 loppuun saakka, mikä varmistaa että ihmisten mielipiteet tulevat ruokkimaan hallitustenvälistä prosessia, jossa sovitaan vuosituhattavoitteiden pohjalta vuoden 2015 jälkeisistä tavoitteista.

Lue ja lataa koko raportti “A Million Voices: The World We Want” täältä: http://www.worldwewant2015.org/millionvoices (englanniksi)

Lue YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja Helen Clarkin puhe tilaisuudessa (englanniksi): Helen Clark: Speech at the Media Launch of the UNDG Report: “A Million Voices: The World We Want”

Media & tiedustelut:

Stanislav Saling; UNDP, stanislav.saling@undp.org, Tel: +1 646 781 4077, +1 917 346 1955;
Kate Donovan, UNICEF
, kdonovan@unicef.org, + 1 212 326 7452, + 1 917 378 2128
Sharon Grobeisen, UN Women,
sharon.grobeisen@unwomen.org, Tel: +1 646 781 4753

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global