UNDP:n saavutuksia kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakentamisen saralla

25 loka 2013


YK:n apulaispääsihteeri ja UNDP:n kriisien ennaltaehkäisystä ja jälleenrakennuksesta vastaavan osaston johtaja Jordan Ryan vierailee tänään Suomessa.

Kriisien ennaltaehkäisy ja jälleenrakennus ovat UNDP:n työn kulmakiviä. Kehitysorganisaationa työssämme kriisien ennaltaehkäisyssä ja niihin valmistautumisessa on kyse aitojen rakentamisesta jyrkänteen reunalle - ei niinkään ambulanssien ajamisesta rotkon pohjalle.

UNDP:n kriisien ehkäisy -ja jälleenrakennusosasto (Bureau for Crisis Prevention and Recovery, BCPR) ei ainoastaan pyri estämään kriisien syntyä, vaan se työskentelee myös konfliktien ratkaisemiseksi sekä katastrofiavun ja pitkäjänteisen kehitystyön välisen kuilun kaventamiseksi, niin että yhteisöillä on mahdollisuus jälleenrakentaa paremmin sekä parempi valmistautumis- ja sopeutumiskyky mahdollisiin uusiin shokkeihin.

Tämä uusi raportti kertoo UNDP:n saavutuksista kriisien ennaltaehkäisyn ja jälleenrakentamisen saralla vuonna 2012 ympäri maailmaa:

  • Tiesitkö esimerkiksi, että työllistimme yli 13 992 ihmistä infrastruurin kehittämiseen tähtäävillä ohjelmillamme Etiopiassa, joka on vieläkin toipumassa Afrikan sarvea koetelleesta historiallisesta kuivuudesta? Heistä 39 prosenttia on naisia. Ohjelmissa keskitytään erityisesti katastrofien riskihallintaan, esimerkiksi veden varastointimahdollisuuksien kehittämiseen.

 

Lataa tämä raportti
  • Preventing Crisis, Enabling Recovery: 2012 Review of UNDP's Work in Conflict and Disaster-affected Countries
  • Multi Year Results Framework: 2012 Annual Results Report
Lataa raportti (englanniksi)
Katso UNDP:n tuloskartta
thumbnail
Lataa 2012 kartta