Uusi kansainvälinen vertailu: UNDP on monenkeskisten järjestöjen ykkönen avun avoimuudessa

28.10.2013

YK:n kehitysohjelma UNDP:n on johtava monenkeskinen järjestö avun avoimuudessa viime viikolla julkaistun kansainvälisen avoimuusindeksin mukaan.

Johtava kansainvälisen avun avoimuuttaa ajava järjestö Publish What You Fund  sijoitti UNDP:n neljänneksi kun se arvioi 67 merkittävimpää avunantajaorganisaatiota ympäri maailman avoimuusindeksiään varten. Lisäksi UNDP sai avoimuusindeksissä tunnustusta sen kunnianhimoisista pyrkimyksistä julkaista tietoa yli kansainvälisten standardien vuonna 2013.

”UNDP:tä tulisi onnitella sen tekemistä merkittävistä parannuksista IATI-julkaisussaan (International Aid Transparency Initiative) ja sen pyrkimyksistä kehittää avun avoimuuteen tähtäävän aloitteen toimeenpanoaikataulua kunnianhimoisemmaksi – muun muassa koskien suunnitelmaa julkaista 88 prosenttia IATI-tietokentistä”, raportin tekijät sanoivat.

Kehitysavun avoimuuden IATI-järjestelmä on yhteinen kansainvälinen suorituskykytesti ajantasaisemman, tarkemman ja kattavamman tiedon saamiseksi. Rahavirrat, budjetit, tulokset, aikataulut ja projektiasiakirjat julkaistaan verkkotietokannassa, joka seuraa miten kehitysapurahoja käytetään. Tämä ei ainoastaan lisää avunantajamaiden vastuullisuutta auttamalla ihmisiä valvomaan kehitysvarojen käyttöä, vaan se myös antaa kehittyville maille mahdollisuuden koordinoida avustuksia vastaamaan heidän omia kansallisia prioriteettejään ja budjettejaan – auttaen saamaan rahalla enemmän aikaan, eli maksimoimaan avun tuloksellisuutta.

Yli 170 maata, YK-organisaatiota, monenvälistä- ja kansalaisjärjestöä syöttää tietoja IATI-tietokantaan. Niiden yhteenlaskettu apu vastaa noin 76 prosenttia kaikesta maailman virallisesta kehitysyhteistyöstä. Lisäksi yli 20 avunsaajamaata on tukenut aloitetta.

UNDP aloitti tietojen julkaisun kansainvälisten standardien mukaisesti IATI:n perustajajäsenenä ensimmäisten joukossa marraskuussa 2011. Siitä lähtien organisaatio on jatkuvasti saavuttanut ja jopa ylittänyt kansainväliset avun läpinäkyvyyteen tähtäävät standardit – viimeksi julkaisemalla avoimen datan portaalin (open.undp.org), joka käsittää kattavasti ohjelmatietoa yli 6000 aktiivisesta hankkeesta 177 maasta ja alueelta.

”Avoimuus on keskeinen osa sitä, kuinka toimimme. UNDP on sitoutunut vastuullisuuteen sekä meille uskottujen resurssien mahdollisimman tehokkaaseen ja läpinäkyvään käyttöön”, UNDP:n pääjohtaja Helen Clark sanoi.

Tämä pitkäaikainen sitoumus avoimuuteen huomioitiin myös hiljattain kun UNDP nimitettiin johtamaan IATI-hankkeen sihteeristöä syyskuussa 2013. Tässä tehtävässä UNDP johtaa yhteenliittymää, johon kuuluvat YK:n hankepalveluiden toimisto (United Nations Office for Project Services, UNOPS), Ghana, Ruotsi ja brittiläinen kansalaisjärjestö Development Initiatives. UNDP:n toiminta 177 maassa ja alueella mahdollistaa sen, että organisaatio tulee jatkossakin käyttämään laajaa verkostoaan parantaakseen avun avoimuutta. Sihteeristö toteuttaa jo pilottihankkeita joissakin kehittyvissä maissa testatakseen IATI-järjestelmän hyötyjä paikan päällä, niin sanotusti kenttätasolla.

”Tämä uusi rooli asettaa UNDP:n kärkeen kehitysyhteistyön avoimuuden lisäämiseen tähtäävissä maailmanlaajuisissa pyrkimyksissä – muun muassa pyrkimyksissä kehittää IATI:n yhteistä kehitysaputiedon julkaisun standardia edelleen”, Helen Clark sanoi.

Vuonna 2013 UNDP aloitti sisäisten tilintarkastusraporttiensa julkaisun ja siirtyi vuosittaisesta budjettiraportoinnista neljännesvuosittaiseen jatkuvaan raportointiin. Nämä raportit sisältävät tietoa sekä toiminnasta että tuloksista.

UNDP sijoittui monenkeskisten järjestöjen kärkeen avoimuusindeksissä. Yli 80 prosentin avoimuuteen yltävät myös terveysjärjestö GAVI Alliance ja Brittien kehitysyhteistyöviranomainen DfID. Suomi sijoittui kansainvälisessä vertailussa sijalle 39.

Lisätietoja & tiedustelut

Mark Cardwell, mark.cardwell@undp.org; Tel.: +1 212 906 5385

Listaus eri organisaatioiden sijoituksista. (Lähde: Publish What You Fund, 2013).

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global