Avunantajien kokous Syyrian tilanteesta: Inhimillinen kehitys ottanut 35 vuotta takapakkia

20.1.2014

Syyrian inhimillinen kehitys on mennyt 35 vuotta taaksepäin konfliktin takia. Yli 50 prosenttia väestöstä (12,6 miljoonaa ihmistä) elää köyhyydessä. Yhteensä 9,3 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua ja 6,5 miljoonan on täytynyt paeta kodeistaan. Noin 2,3 miljoonaa koditonta ihmistä on paennut Syyriasta naapurimaihin ja suurin osa (80%) heistä ei asu pakolaisleireillä vaan on asettunut paikallisiin yhteisöihin lisäten terveys-, asutus-  ja koulutuspalveluiden sekä infrastruktuurin tarvetta. Siten he ovat myös mahdollinen uhka paikallisten yhteisöjen vakaudelle.

Keskiviikkona 15. tammikuuta 2014 suuri määrä kehityskumppaneita tapasi Syyriaa koskevassa apulupauskonferenssisa Kuwaitissa. Humanitaarisen avun lisäksi YK:n kehitysohjelma UNDP etsii rahoitusta alueellisiin kehitysaloitteisiin, jotka käsittävät yhteensä 122 miljoonan euron (166 miljoonan dollarin) arvosta hankkeita Syyriassa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Turkissa.

Näiden varojen avulla UNDP keskittyy pitkän tähtäimen kehitysohjelmiin Syyrian konfliktista suoraan tai välillisesti kärsivien auttamiseksi. Järjestö työskentelee ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja entistä sopeutumiskykyisempien yhteisöjen rakentamiseksi sekä Syyriassa että naapurimaissa. Tätä työtä voidaan tehdä esimerkiksi uudelleen perustamalla ja vahvistamalla sosiaalipalveluita, oikeusapujärjestelmiä, luomalla tilapäisiä työpaikkoja, ammatillisella koulutuksella sekä tukemalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä aktivoimalla yksityistä sektoria kohdennetuilla toimilla. Tämä lähestymistapa hyödyntää jo olemassa olevia resursseja, vahvistaa paikallista kapasiteettia ja tukee sekä Syyrian pakolaisia että heitä vastaanottavia yhteisöjä. Tällä tavoin vahvistetaan myös yhteisöjen kykyä hallita kriisiä.

”Syyrian kriisi jatkuu nyt kolmatta vuotta. Vaikka humanitaariset tarpeet ovat suuremmat kuin koskaan, meidän on myös ajateltava pitkän aikavälin kehitystä,” UNDP:n Ammanissa työskentelevä neuvonantaja Yasmine Sherif muistutti.

UNDP on perustanut Ammaniin monialaisen Syyrian kriisiin keskittyvän aluetoimiston tukeakseen tehokasta koordinointia sekä vahvistaakseen yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, hallitusten, yksityisen sektorin ja kansainvälisten järjestöjen välisiä kumppanuuksia.

Lisätietoja & ota yhteyttä:

UNDP:n Pohjoismaiden toimisto, viestintäpäällikkö Trygve Olfarnes: trygve.olfarnes@undp.org, puh: +47 94 15 60 28