Vuoden 2015 jälkeiset tavoitteet: maailmanlaajuinen vuoropuhelu jatkuu uusilla keskusteluilla 50 maassa

6.3.2014

INDONESIALAISET NUORET KESKUSTELIVAT KOHTAAMISTAAN HAASTEISTA UNESCON JÄRJESTÄMÄSSÄ NUORISOKONSULTAATIOSSA JAKARTASSA. KÖYHYYS, HUONO HALLINTO JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN PUUTE OLIVAT KESKUSTELUISSA ESIIN NOUSSEITA PÄÄASIOITA. KUVA: UNESCO, JAKARTA

New York – YK:n kehitysryhmä UNDG ilmoitti tiistaina uusien post-2015 agendan toimeenpanoa koskevien keskustelujen aloittamisesta. UNDG on YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelin ja se yhdistää 32 YK:n rahastoa ja ohjelmaa, YK:n kehitysohjelma UNDP mukaan lukien. Vuoropuhelu vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan toteuttamisesta on tarkoitus aloittaa aluksi 50 maassa.

Uudet konsultaatiot tulevat olemaan julkisia kokouksia tai vuoropuheluita, missä politiikan suunnittelijat, kansalaisjärjestöjen edustajat sekä yhteisöjen -ja yksityissektorin johtajat keskustelevat vuosituhattavoitteiden päälle rakentuvan vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen agendan toteutuksesta.

Näitä vuoropuheluita täydennetään online keskusteluilla World We Want -verkkosivustolla.

”Olemme sitoutuneet muuttamaan tavan, jolla monenkeskinen kehitystä koskeva diplomatia toimii,” Olav Kjørven, UNDP:n pääjohtajan post-2015 erityisavustaja sanoi. ”Jatkamme niiden keinojen laajentamista, joilla ihmiset voivat osallistua Yhdistyneiden kansakuntien työhön.”

Keskustelujen löydökset tullaan esittelemään YK:n jäsenmaille kestävää kehityksen tavoitteita ja vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa koskevien neuvottelujen aikana.

Vuoropuhelut tulevat keskittymään ratkaisujen ja strategioiden löytämiseen kuuden seuraavan teeman tiimoilta:

  • Vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan paikallistaminen
  • Kapasiteettien ja instituutioiden vahvistaminen
  • Osallistava seuranta, nykyiset ja uudet vastuullisuuden muodot
  • Kumppanuudet kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden kanssa
  • Kumppanuudet yksityisen sektorin kanssa
  • Kulttuuri ja kehitys

”Työskentelemme parhaillaan YK:n jäsenmaiden ja kollegoidemme kanssa YK-järjestelmän sisällä löytääksemme maita, jotka isännöivät näitä toimeenpanoa koskevia keskusteluja,” Olav Kjørven lisäsi. ”Pyrimme tasapainoiseen alueellisen ja temaattiseen edustukseen, jotta löydöksistä olisi hyötyä hallitusten välisissä neuvotteluissa, joissa YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen tavoitteista.”

Vuonna 2013 melkein 2 miljoonaa ihmistä osallistui vuoropuheluun jakamalla ajatuksiaan tulevaisuuden kehitysagendasta YK:n kehitysryhmä UNDG:n organisoiman aloitteen kautta. Nämä keskustelut pitivät sisällään 88 kansallista konsultaatiota, 11 temaattista keskustelua sekä maailmanlaajuisen MY World-kyselyn. Näiden työpajojen, haastatteluiden ja on-ja offline kyselyiden tulokset ovat kaikkien luettavissa ja saatavilla raportissa “A Million Voices: The World We Want”.

Osallistu keskusteluun Twitterissä käyttämällä hashtagia  #Post2015.

Lisätietoja ja tiedustelut:


New York:
Antje Watermann, Programme Analyst: Post-2015, antje.watermann(at)undp.org, tel. +1 646 781 4091
Helsinki: Maiju Mitrunen, viestintäassistentti, maiju.mitrunen(at)undp.org, tel. +358 40 547 1743

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global