Vuoden 2015 jälkeiset tavoitteet: maailmanlaajuinen vuoropuhelu jatkuu uusilla keskusteluilla 50 maassa

6.3.2014


imageINDONESIALAISET NUORET KESKUSTELIVAT KOHTAAMISTAAN HAASTEISTA UNESCON JÄRJESTÄMÄSSÄ NUORISOKONSULTAATIOSSA JAKARTASSA. KÖYHYYS, HUONO HALLINTO JA VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN PUUTE OLIVAT KESKUSTELUISSA ESIIN NOUSSEITA PÄÄASIOITA. KUVA: UNESCO, JAKARTA

New York – YK:n kehitysryhmä UNDG ilmoitti tiistaina uusien post-2015 agendan toimeenpanoa koskevien keskustelujen aloittamisesta. UNDG on YK:n operatiivisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelin ja se yhdistää 32 YK:n rahastoa ja ohjelmaa, YK:n kehitysohjelma UNDP mukaan lukien. Vuoropuhelu vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan toteuttamisesta on tarkoitus aloittaa aluksi 50 maassa.

Uudet konsultaatiot tulevat olemaan julkisia kokouksia tai vuoropuheluita, missä politiikan suunnittelijat, kansalaisjärjestöjen edustajat sekä yhteisöjen -ja yksityissektorin johtajat keskustelevat vuosituhattavoitteiden päälle rakentuvan vuoden 2015 jälkeisen kestävän kehityksen agendan toteutuksesta.

Näitä vuoropuheluita täydennetään online keskusteluilla World We Want -verkkosivustolla.

”Olemme sitoutuneet muuttamaan tavan, jolla monenkeskinen kehitystä koskeva diplomatia toimii,” Olav Kjørven, UNDP:n pääjohtajan post-2015 erityisavustaja sanoi. ”Jatkamme niiden keinojen laajentamista, joilla ihmiset voivat osallistua Yhdistyneiden kansakuntien työhön.”

Keskustelujen löydökset tullaan esittelemään YK:n jäsenmaille kestävää kehityksen tavoitteita ja vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa koskevien neuvottelujen aikana.

Vuoropuhelut tulevat keskittymään ratkaisujen ja strategioiden löytämiseen kuuden seuraavan teeman tiimoilta:

 • Vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan paikallistaminen
 • Kapasiteettien ja instituutioiden vahvistaminen
 • Osallistava seuranta, nykyiset ja uudet vastuullisuuden muodot
 • Kumppanuudet kansalaisyhteiskunnan ja muiden toimijoiden kanssa
 • Kumppanuudet yksityisen sektorin kanssa
 • Kulttuuri ja kehitys

”Työskentelemme parhaillaan YK:n jäsenmaiden ja kollegoidemme kanssa YK-järjestelmän sisällä löytääksemme maita, jotka isännöivät näitä toimeenpanoa koskevia keskusteluja,” Olav Kjørven lisäsi. ”Pyrimme tasapainoiseen alueellisen ja temaattiseen edustukseen, jotta löydöksistä olisi hyötyä hallitusten välisissä neuvotteluissa, joissa YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen tavoitteista.”

Vuonna 2013 melkein 2 miljoonaa ihmistä osallistui vuoropuheluun jakamalla ajatuksiaan tulevaisuuden kehitysagendasta YK:n kehitysryhmä UNDG:n organisoiman aloitteen kautta. Nämä keskustelut pitivät sisällään 88 kansallista konsultaatiota, 11 temaattista keskustelua sekä maailmanlaajuisen MY World-kyselyn. Näiden työpajojen, haastatteluiden ja on-ja offline kyselyiden tulokset ovat kaikkien luettavissa ja saatavilla raportissa “A Million Voices: The World We Want”.

Osallistu keskusteluun Twitterissä käyttämällä hashtagia  #Post2015.

Lisätietoja ja tiedustelut:


New York:
Antje Watermann, Programme Analyst: Post-2015, antje.watermann(at)undp.org, tel. +1 646 781 4091
Helsinki: Maiju Mitrunen, viestintäassistentti, maiju.mitrunen(at)undp.org, tel. +358 40 547 1743

Vaikuta! Osallistu ja päätä, miltä maailman tulisi näyttää

Osallistu maailmanlaajuiseen MY World - tutkimukseen, joka on osa ennennäkemättömiä YK-johtoisia maailmanlaajuisia keskusteluja vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Kysely asioista, jotka merkitsevät sinulle kaikkein eniten vie vain muutaman minuutin.

OSALLISTU: WWW.MYWORLD2015.ORG
One Million Voices: The World We Want
 • Young woman calling for clean water and sanitation as a human right during the thematic consultation on Environmental Sustainability
 • Young people during national consultation in Tanzania
 • “Employment” was identified as one of the main concerns during the consultation held in the province of Monte Plata for the Post-2015 Development Agenda in Dominican Republic
 • A group discussion session in Zè
 • A student interviewing a market woman on the future she wants
 • A student living with disability, member of the Gabon students association, participates in a workshop for the youth

Katso lisää kuviaFlickr