UNDP:n pääjohtaja Helen Clarkin lausunto kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2014

8.3.2014

Tämän vuoden kansainvälisen naistenpäivän teema ”tasa-arvo merkitsee kehitystä kaikille” sisältää yksinkertaisen totuuden. Mikään maa ei tule saavuttamaan täyttä potentiaaliaan, mikäli sen naiskansalaiset eivät nauti täydestä tasa-arvosta. Kun vuosituhattavoitteiden määräaika lähestyy ja keskustelu uudesta maailmanlaajuisesta kehitysagendasta kiihtyy, meillä on hieno tilaisuus saavuttaa tasavertaista kehitystä – muun muassa hävittää sukupuolten välinen eriarvoisuus sekä parantaa naisten ja tyttöjen asemaa.

Ensi viikolla YK:n 58. naisten asemaa käsittelevä toimikunta kokoontuu New Yorkissa. Keskustelujen aiheena tulee olemaan vuosituhattavoitteiden täytäntöönpanoon liittyvät saavutukset ja haasteet naisten ja tyttöjen näkökulmasta. Vaikka naisten ja tyttöjen aseman parantamisessa on epäilemättä edistytty monin tavoin, kehitys on ollut epätasaista ja liian hidasta. Maailma on virallisesti saavuttanut sukupuolten välisen tasa-arvon peruskoulutukseen pääsyssä, mutta alueelliset erot säilyvät ja tyttöjen osuus opiskelijoista putoaa toisen asteen koulutuksen kohdalla. Naisten osuus kansallisissa parlamenteissa on kasvanut, mutta edelleen vain 21 % maailman kansanedustajista on naisia. Äitiyskuolleisuuden vähentämiseen ja lisääntymisterveyspalvelujen yleisen saatavuuteen keskittyvä viides vuosituhattavoite 5 laahaa pahiten jäljessä.

Kansainvälisten ihmisoikeuksien pohjalta katsottuna sukupuolten välinen tasa-arvo ei vain paranna yksittäisten naisten ja tyttöjen sekä heidän perheidensä elämää , vaan se on taloudellisesti järkevää, vahvistaa demokratiaa sekä mahdollistaa pitkän aikavälin kestävän kehityksen.

Naisilla, joilla on edes jonkinlaista koulutusta on yleensä vähemmän ja terveempiä lapsia, paremmat taloudelliset mahdollisuudet ja parempi todennäköisyys turvata omien lastensa mahdollisuudet koulunkäyntiin. Yksi YK:n kehitysohjelma UNDP:n ihmimillisen kehityksen raportin (2013) löydöksistä oli, että äidin koulutus on tärkeämpää lapsikuolleisuuden minimoinnissa kuin kotitalouden tulotaso tai varallisuus.

Seksuaali-ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuus mahdollistaa perhesuunnittelun sekä  laajemmat mahdollisuudet naisille. Lisäksi se auttaa estämään äitien ja lasten kuolemia.

Varmistamalla, että naisviljelijöillä on samat oikeudet maatalouden resursseihin kasvattaa naisten tulotasoa ja asemaa. Tällä on myös myönteinen vaikutus maan maataloussektoreihin.

Merkitkäämme tämä kansainvälinen naistenpäivä muistiin päivänä, jolloin lisäsimme pyrkimyksiämme tehdä tasa-arvosta naisille todellisuutta. Tämä tarkoittaa samojen koulutusmahdollisuuksien ja resurssien saamista, ihmisarvoista työtä ja samaa palkkaa naisille. Tämä merkitsee rakenteellisten esteiden – syrjivien lakien ja instituutioiden sekä sukupuolistereotyyppisten käytäntöjen – poistamista,  jotka estävät naisia käyttämästä todellisia taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia oikeuksiaan. Tämä merkitsee useampia naisia poliittisissa viroissa ja naisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamista niin kotitalouksissa ja yhteisöissä kuin valtion tasolla ja muilla aloilla, sekä myös rauhanturvaamista koskevissa keskusteluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että naisilla on vapaus elää turvassa väkivallalta, terveydenhoidon saatavuutta ja kykyä tehdä omia seksuaali-ja lisääntymisterveyteen liittyviä valintoja.

Tällaisiin sukupuolisiin eroihin puuttumisen tarve tuli johdonmukaisesti  esiin YK-johtoisissa keskusteluissa vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. MY World -nettikyselyssä äänestäneet 1,4 miljoonaa ihmistä pitivät parempaa koulutusta ja  terveydenhuoltoa sekä työllistymismahdollisuuksia tärkeimpinä prioriteetteina keskusteluissa uudesta kehitysagendasta. Kaikki nämä asiat ovat myös keskeisessä asemassa naisten vaikuttamismahdollisuuksien ja oman elämän hallinnan parantamisessa. UNDP:n järjestämässä nettikeskustelussa yksi osallistujista korosti sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä sanomalla ”yhteiskunta, joka laiminlyö naisia ja tyttöjä,  laiminlyö lopulta itsensä.”

Sitoutukaamme investoimaan aikaa ja resursseja kaikilla sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaantumista koskevilla osa-alueilla. Vasta sitten voimme täyttää lupauksen kaikkien naisten ja miesten oikeuksista ja luoda osallistavamman, kestävämmän ja sopeutumiskykyisemmän maailman.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Christina LoNigro
Press Officer to the Administrator
Tel.:  (+1) (212) 906 5301
christina.lonigro(at)undp.org
Twitter: @cmlonigro