UNDP:n uusi strategia tähtää nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen

24.4.2014

KUVA: Arabinuoret tekevät vapaaehtoistyötä paremman tulevaisuuden hyväksi

Nuoret kohtaavat maailmanlaajuisesti lukemattomia haasteita työhönpääsyssä ja mahdollisuudessa osallistua päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.

Vastauksena maailmanlaajuiseen pyyntöön nuorten naisten ja miesten taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten osallistumismahdollisuuksien lisäämisestä UNDP lanseerasi uuden nuorisoa koskevan strategian UNDP Youth Strategy 2014 - 2017: Empowered Youth, Sustainable Future Tunisiassa maaliskuun lopussa.

Uusi strategia muun muassa listaa haasteita ja kysymyksiä, jotka koskevat nykypäivän nuorisoa. Lisäksi se sisältää tulevaisuuteen katsovia tulokulmia sekä yhteistyömahdollisuuksia nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen ympäri maailmaa. UNDP:n strategia tarjoaa tärkeitä lähtökohtia järjestelmällisiin ja koordinoituihin toimiin, joilla nuoria voidaan tukea yhä monimutkaisemman kehityskontekstin sisällä heidän sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen kehityksensä tukemiseksi.

Raportin löydöksiä:

  • 85% maailman nuorista elää kehittyvissä maissa.Yli 600 miljoonaa nuorta elää konflikteista kärsivissä maissa tai aluella (eli ns. hauraissa valtioissa).
  • Nuoret ovat muita ihmisiä alttiinpia köyhyyteen työllisyydestä huolimatta. Noin 152 miljoonaa työtä tekevää nuorta elää köyhyysrajan alapuolella (eli alle 1,25 US dollarilla päivässä). Tämä on 24% kaikista työtä tekevistä köyhistä.
  • Alle 35-vuotiaita nimitetään harvoin virallisiin poliittisiin johtotehtäviin. Kansanedustajien keski-ikä on 53 vuotta.
  • 75 miljoonaa maailman 232 miljoonasta maahanmuuttajasta on alle 29-vuotiaita.
  • Arviolta 780 000 15-24 vuotiasta nuorta sai HIV-tartunnan vuonna 2012.
  • 45% kaikista maailman internetin käyttäjistä on alle 25-vuotiaita.