Afrikan talousraportti 2014: Yritystaidoilla ja teknologialla vauhtia talouskehitykseen

28.5.2014

Globaalien markkinoiden tehokkaampi hyödyntäminen vahvistaa Afrikan maiden talouksia

Afrikan kehityspankin julkaiseman Afrikan talousraportin (African Economic Outlookin 2014) mukaan Afrikka voi parantaa taloudellista asemansa ja saavuttaa kehityksellisen läpimurron tuottamalla tehokkaammin palveluja ja tuotteita. Kehityksen vauhdittamiseen tarvitaan kuitenkin lisää yritystaitoja ja teknologiaa.

Afrikan kehityspankin AfDB:n, OECD:n kehityskeskuksen, YK:n Afrikan talouskomission (ECA) ja UNDP:n yhteistyössä tuottama raportti julkaistaan vuosittain. Vuoden 2014 raportin mukaan Afrikka on kestänyt hyvin sisäisiä ja ulkoisia taloudellisia kriisejä, ja sillä on hyvät edellytykset odottaa talouden kasvavan.

Maanosaan ennustetaan 4,8 prosentin talouskasvua vuonna 2014. Vuodelle 2015 ennuste on 5-6 prosenttia. Näin nopeaa talouskasvua ei ole tapahtunut vuoden 2009 maailmanlaajuisen talouskriisin jälkeen. Afrikan talouskasvu perustuu monipuolisuudelle, jota johtavat kotimainen kysyntä, infrastruktuuri ja teollisuustuotteiden kaupan kasvu maanosan sisällä.

”Afrikan maiden pitäisi kehittää talouskriisien kannalta tärkeää talouden shokkihoitoa ja pitää yllä vakaata makrotaloustieteellistä hallintoa, jotta talous jatkaisi kasvuaan ja taattaisiin, että talouskasvu loisi mahdollisuuksia kaikille. Pienikin makrohallinnollinen hiipuminen voi horjuttaa tulevaisuuden talouskasvua,” sanoi Mthuli Ncube, Afrikan kehityspankin varapresidentti ja johtava taloustieteilijä.

Raportin mukaan tehokkaampi osallistuminen alueellisiin ja maailmanlaajuisiin yritysten arvonmuodostusprosesseihin (eli arvoketjuihin) voisi toimia sysäyksenä Afrikan talouden monipuolistumiselle, kotimaisten raaka-aineiden mobilisoinnille ja kriittisen infrastruktuurin investoinneille. Tämä on mahdollista vain, jos maanosa kykenee välttämään juuttumista alhaisen jalostusarvon tuotteiden (esimerkiksi raakamateriaalien) tuotantoon. Arvoketju on käsite, joka kuvaa jonkin hyödykkeen vaiheittaista jalostumista raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi.

Esimerkiksi vuonna 2012 Afrikan vienti muihin maanosiin kasvoi enemmän kuin minkään muun alueen vienti. Afrikan vientituotteiden arvo oli kuitenkin vain 3,5 prosenttia vuoden 2012 maailman vientimarkkinoista. Vienti koostui lähinnä perushyödykkeistä.

Päästäkseen irti roolistaan perushyödykkeiden tuottajana ja viejänä, Afrikan tulisi investoida enemmän tuotantosektorille, tarjota koulutusta, luoda työpaikkoja ja hankkia lisää teknologiaa, tietoa sekä markkinatietoutta. Nämä muutokset vaativat vakaita hallitusohjelmia sekä yrittäjiä, joilla on tahtoa ja kykyä auttaa saavuttamaan nämä tavoitteet.

Raportti käyttää esimerkkinä Etelä-Afrikkaa, joka saavutti merkittävän käännekohdan poistamalla kaupan esteitä ja tarjoamalla kannustamia tuottajille ja tuotantolaitoksille. Raportti myös osoittaa, että maataloustuotannon arvoketjujen kehitys on edistänyt talouskasvua ja työpaikkojen luomista esimerkiksi Ghanassa, Keniassa ja Etiopiassa.

”Afrikan talouksilla on valtavasti potentiaalia hyödyntää väestönsä dynaamisuutta, nopeaa kaupungistumista ja luonnonvarojen tarjoamia kilpailuvaltteja. Monien maiden haasteena on varmistaa, että talous kiinnittyy vahvasti maailmanlaajuisiin arvoketjuihin sekä vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään,” sanoi OECD:n kehityskeskuksen johtaja Mario Pezzini.

”Hallitusohjelmat pitää julkaista kohdistetuissa strategioissa, jotka edistävät tasa-arvoisempaa taloudellista ja sosiaalista muutosta sekä ympäristön kannalta kestävää kehitystä,” Pezzini lisäsi.

Afrikan talousraportti osoittaa, että inhimillinen kehitys on edistynyt huomattavasti. Köyhyys on vähentynyt ja palkat ovat parantuneet, minkä myötä myös yhä useammilla ihmisillä on mahdollisuus kouluun ja terveydenhuoltoon.

Ihmisten voimaannuttaminen ja ympäristön kestävyyden varmistaminen ovat avainasemassa, jotta saataisiin vakuuttavia tuloksia inhimillisestä kehityksestä. Varmistamalla nämä asiat, talouskasvu tuottaa hyvinvointia kaikille. Kohdennettujen hallitusohjelmien ja kattavien liiketoimintamallien pitäisi helpottaa tuotannon kannalta tärkeitä asioita: maan ja rahoituksen saamista, tuotannon parantamista ja pientuottajien kykyä jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta. Näin arvoketjut ottaisivat paremmin huomioon myös myös köyhät ja marginalisoituneet ryhmät.

”Samalla kun osallistuminen maailmanlaajuisiin arvoketjuihin syvenee, tarvitaan oikeanlaisia toimenpiteitä lieventämään riskejä, joita arvoketjut voivat aiheuttaa. Näitä riskejä ovat epävakaat hinnat, epäreilu kilpailu ja lisääntynyt haavoittuvuus,” sanoi UNDP:n Afrikan alueellisen toimiston johtava taloustieteilijä Pedro Conceiҫão. ”Kun alueelliset ja maailmanlaajuiset verkostot tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, naisten, miesten ja yhteisöjen täytyy pystyä kilpailemaan mahdollisuuksista hyvistä lähtökohdista käsin,” Conceiҫão totesi.