UNDP:n vuosikertomus 2013-2014

27.6.2014

Lue uusin vuosikertomuksemme

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii yli 170 maassa ja alueella. UNDP luo yhteistyötä eri maiden välille ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhdessä hallitusten ja kansalaisten kanssa. Se pyrkii elinolojen parantamiseen kaikkialla maailmassa. Vuosikertomuksemme 2013–2014 esittelee tuloksia, jotka UNDP on saavuttanut tärkeimmillä kehityksen osa-alueilla.

Kertomuksemme valottaa muun muassa työllisyyteen ja ruoka-turvaan, oikeudenmukaisiin vaalijärjestelyihin, kriiseistä toipumiseen ja jälleenrakentamiseen sekä uusiutumattomien luonnonvarojen hallintaan liittyvää työtämme. Kaikella työllämme ja toiminnallamme on yhtenäinen tavoite: autamme maailman maita vähentämään köyhyyttä ja edistämään ihmisten välistä yhdenvertaisuutta.

Vuosiraporttimme korostaa moninaisten kumppanuuksien merkitystä työssämme. Kumppanuuksilla on merkittävä asema kestävien ratkaisujen löytämisessä. Uusin kertomuksemme kertookin erityisesti monipuolisesta yhteistyöstä kehitysmaiden kumppanien kanssa.

Poimintoja raportista:

  • UNDP on tukenut Tunisian hallinnon demokratisoitumista vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2014 Tunisia sai vihdoin uuden ihmisoikeuksien suojelua korostavan perustuslain. Uusi perustuslaki syntyi pitkällisen konsultointityön tuloksena: prosessin aikana 80 parlamentin jäsentä tapasivat yli 6000 tunisialaista kaikissa maan 24 provinssissa, keskittyen erityisesti naisten ja lasten ryhmiin. Lisäksi yli 24 000 ihmistä osallistui konsultaatioihin kansalaisyhteiskunnan ryhmille järjestettyjen koulutusten kautta.
  • UNDP on ollut alusta asti aktiivisesti mukana Filippiineille marraskuussa 2013 iskeneen taifuuni Haiyanin aiheuttamien tuhojen korjaamisessa. Yli 300 kilometriä tunnissa puhaltanut tuuli ja myrsky tuhosivat koteja, infrastruktuuria ja tärkeitä julkisia palveluita kuten terveyskeskuksia ja kouluja. Kaksi kuukautta katastrofin jälkeen 14 sairaalaa sekä 700 koulua ja päiväkotia olivat jälleen toiminnassa. Jälleenrakennuksen ohella UNDP kehittää paikallista osaamista ja varautumista luonnonkatastrofeihin.
  • Poliittisten uudistusten ja huolellisen kansallisen suunnittelun avulla UNDP on tukenut viranomaisten työtä köyhyyden ja aliravitsemuksen vähentämiseksi Nigerissä. UNDP:n ohjelman kautta 2000 ihmistä työllistettiin elvyttämään 29 000 hehtaaria kulunutta maaperää, josta osa on jo viljelykelpoista.