Terveys ja koulutus edistyvät vauhdilla Haitissa - UNDP:n raportti

2.7.2014


image

Haiti on viimeisen kymmenen vuoden aikana edistynyt huomattavasti työssään kohti kahdeksaa vuosituhattavoitetta. Useat tavoitteista on jo kokonaan tai lähes saavutettu, kertoo Haitin hallituksen ja UNDP:n 25.6.2014 julkaisema raportti.


Haitin vuoden 2013 vuosituhattavoitteiden tilaa koskeva raportti Haiti a New Look osoittaa, että maa on onnistunut nostamaan peruskoulutuksen aloittavien lasten määrää vuosien 1993 ja 2011 välillä 47 prosentista 88 prosenttiin. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun Haitissa (tavoite 2). Lisäksi maa on puolittanut alle 5-vuotiaiden alipainoisten lasten määrän (tavoite 1) jo kolme vuotta ennen vuosituhattavoitteiden määräajan päättymistä. Vuonna 2000 asetetut vuosituhattavoitteet tulevat määräaikansa päähän vuoden 2015 lopulla.

Tuore raportti kertoo, että huolimatta vuoden 2010 tuhoisasta maanjäristyksestä – jonka seurauksena menehtyi yli 200 000 ihmistä sekä kolmasosa maan viranomaisista – Haiti on onnistunut kasvattamaan bruttokansantuotettaan.  Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2009–2012 yhteensä 54 $/henkilö, ollen 1602 $/henkilö vuonna 2012.

Indikaattorit osoittavat, että Haiti on edistynyt erityisesti terveyden saralla:

  • Lapsikuolleisuus on vähentynyt 44 % vuodesta 1990, mikä on maailmanlaajuista keskiarvoa nopeampi tahti (tavoite 4).
  • Vuonna 2010 90 % naisista kävi neuvolassa vähintään kerran ennen synnytystä, kun taas vuonna 1990 vastaava luku oli vain 68 %. Neuvolakäynnit ovat vaikuttaneet merkittävästi äitiyskuolleisuuden vähenemiseen (tavoite 5).
  • Kotitalouksien veden saatavuus on parantunut: tällä hetkellä vettä on saatavilla 65 % kotitalouksista. Vielä vuonna 1995 vettä sai vain 36,5 % talouksista.
  • HIV/AIDS tilanne on vakautunut. Tällä hetkellä 15–24 vuotiaista tartunnan saaneita on 0,9 % (tavoite 6).

“Haitin hallitus tekee kaikkensa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi,” maan pääministeri, Laurent S. Lamothe, sanoi. ”Haluamme että lapsemme pääsevät kouluun, äitimme ovat ylpeitä, ympäristömme voi hyvin ja että naiset ja miehet työskentelevät lastensa paremman tulevaisuuden puolesta. Kutsumme kansalaisyhteiskuntaa mukaan talkoisiin köyhyyttä vastaan ja parantamaan maamme elinoloja”. 

”Köyhyyden vähentäminen on ensisijaista Haitin hallituksille ja kansalle. Vuosituhattavoitteet vaativat konkreettista ja koordinoitua toimintaa, jossa YK-järjestelmä sekä kahdenväliset ja monenkeskiset avunantajat yhdessä rakentavat valtion kapasiteettia saavuttaa tavoitteet,” Sophie de Caen, UNDP:n Haitin vanhempi maajohtaja sanoi. ”Toivon, että tämä raportti saa aikaan keskustelua ja antaa uutta pontta kaikille osapuolille, jotta voimme vauhdittaa kehitystä ennen vuoden 2015 loppua ja vielä sen jälkeenkin.”

Haitin keskeiset haasteet vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat raportin mukaan tämän hetkiset budjettirajoitukset, jotka myös jarruttavat julkishallintoa. Samalla avaintoimijoiden (hallitus, viranomaiset, kansainvälinen yhteisö ja Haitin kansalaisyhteiskunta) tehokas yhteinen koordinointi on osoittautunut vaikeaksi.

"Kansainvälisen yhteistyön ja suunnittelun ministeriö työstää tästä raportista strategista vertailun työkalua,” Robert Labrousse, Kansaivälisen yhteistyön valtiosihteeri kertoo. Labrousse piti ”raportin osallistavaa ja strategista lähestymistapaa” tervetulleena. ”Aiomme käyttää raporttia uuden yhteiskuntapolitiikan suunnitteluun ja toimeenpanoon, jotta Haitilaisille saadaan parempia palveluita,” Labrousse totesi.

Lataa raportti
Haiti a New Look

Raportti kertoo Haitin edistyksestä kohti vuosituhattavoitteita viimeisen kymmenen vuoden aikana (ranskaksi).

Lisätietoa raportista UNDP:n Latinalaisen Amerikan ja Karibian sivustolta (englanniksi)
Raportin kohokohdat:

Tavoite 1: Haitin rikkain prosentti omistaa saman verran varallisuutta kuin 45% köyhimmistä. Maassa on otettu käyttöön uusi köyhyyden määritelmä, joka perustuu kulutukseen. Haitissa köyhiä on 58,6% väestöstä ja äärimmäisen köyhiä 24,7%.

Tavoite 2
: Peruskoulun aloittavien lasten määrä on kasvanut vuosina 1993–2011 47 prosentista 88 prosenttiin.

Tavoite 3
: Hallituksessa naisia on yli 20%, mutta eduskunnassa vain 4,3%.

Tavoite 4:
Vuonna 2013 85% lapsista sai tuhkarokko-rokotteen, kun vuonna 1987 vastaava luku oli vain 25,80%.

Tavoite 5:
Maaseudun synnytyksistä 75% tapahtuu ilman asiantuntevaa hoitohenkilökuntaa ja kätilöitä. Kaupungeissa suurin osa (lähes 60%) synnyttävistä naisista saa lääkärin apua.

Tavoite 6:
46 %naisista tietää, että HIV voi tarttua rintaruokinnan välityksellä. HIV/AIDS:n yleisyys on tasaantunut 15–24 vuotiaiden keskuudessa 0,9% vuonna 2012. Vuonna 2006 samasta ikäryhmästä tartunnan saaneita oli 1%. 

Tavoite 7
: Vuodesta 1990 lähtien on istutettu 16000 hehtaaria metsää.

Tavoite 8: Haitin läntinen hallinto-osa (johon Port-au-Prince kuuluu) sai 34% virallisesta kehitysavusta vuosina 2012–2013. Samalla aikavälillä maan koillinen hallinto-osa, Nippes, sai virallisesta kehitysavusta vain 1%.