Terveys ja koulutus edistyvät vauhdilla Haitissa - UNDP:n raportti

2.7.2014

Haiti on viimeisen kymmenen vuoden aikana edistynyt huomattavasti työssään kohti kahdeksaa vuosituhattavoitetta. Useat tavoitteista on jo kokonaan tai lähes saavutettu, kertoo Haitin hallituksen ja UNDP:n 25.6.2014 julkaisema raportti.


Haitin vuoden 2013 vuosituhattavoitteiden tilaa koskeva raportti Haiti a New Look osoittaa, että maa on onnistunut nostamaan peruskoulutuksen aloittavien lasten määrää vuosien 1993 ja 2011 välillä 47 prosentista 88 prosenttiin. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun Haitissa (tavoite 2). Lisäksi maa on puolittanut alle 5-vuotiaiden alipainoisten lasten määrän (tavoite 1) jo kolme vuotta ennen vuosituhattavoitteiden määräajan päättymistä. Vuonna 2000 asetetut vuosituhattavoitteet tulevat määräaikansa päähän vuoden 2015 lopulla.

Tuore raportti kertoo, että huolimatta vuoden 2010 tuhoisasta maanjäristyksestä – jonka seurauksena menehtyi yli 200 000 ihmistä sekä kolmasosa maan viranomaisista – Haiti on onnistunut kasvattamaan bruttokansantuotettaan.  Bruttokansantuote kasvoi vuosina 2009–2012 yhteensä 54 $/henkilö, ollen 1602 $/henkilö vuonna 2012.

Indikaattorit osoittavat, että Haiti on edistynyt erityisesti terveyden saralla:

  • Lapsikuolleisuus on vähentynyt 44 % vuodesta 1990, mikä on maailmanlaajuista keskiarvoa nopeampi tahti (tavoite 4).
  • Vuonna 2010 90 % naisista kävi neuvolassa vähintään kerran ennen synnytystä, kun taas vuonna 1990 vastaava luku oli vain 68 %. Neuvolakäynnit ovat vaikuttaneet merkittävästi äitiyskuolleisuuden vähenemiseen (tavoite 5).
  • Kotitalouksien veden saatavuus on parantunut: tällä hetkellä vettä on saatavilla 65 % kotitalouksista. Vielä vuonna 1995 vettä sai vain 36,5 % talouksista.
  • HIV/AIDS tilanne on vakautunut. Tällä hetkellä 15–24 vuotiaista tartunnan saaneita on 0,9 % (tavoite 6).

“Haitin hallitus tekee kaikkensa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi,” maan pääministeri, Laurent S. Lamothe, sanoi. ”Haluamme että lapsemme pääsevät kouluun, äitimme ovat ylpeitä, ympäristömme voi hyvin ja että naiset ja miehet työskentelevät lastensa paremman tulevaisuuden puolesta. Kutsumme kansalaisyhteiskuntaa mukaan talkoisiin köyhyyttä vastaan ja parantamaan maamme elinoloja”. 

”Köyhyyden vähentäminen on ensisijaista Haitin hallituksille ja kansalle. Vuosituhattavoitteet vaativat konkreettista ja koordinoitua toimintaa, jossa YK-järjestelmä sekä kahdenväliset ja monenkeskiset avunantajat yhdessä rakentavat valtion kapasiteettia saavuttaa tavoitteet,” Sophie de Caen, UNDP:n Haitin vanhempi maajohtaja sanoi. ”Toivon, että tämä raportti saa aikaan keskustelua ja antaa uutta pontta kaikille osapuolille, jotta voimme vauhdittaa kehitystä ennen vuoden 2015 loppua ja vielä sen jälkeenkin.”

Haitin keskeiset haasteet vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat raportin mukaan tämän hetkiset budjettirajoitukset, jotka myös jarruttavat julkishallintoa. Samalla avaintoimijoiden (hallitus, viranomaiset, kansainvälinen yhteisö ja Haitin kansalaisyhteiskunta) tehokas yhteinen koordinointi on osoittautunut vaikeaksi.

"Kansainvälisen yhteistyön ja suunnittelun ministeriö työstää tästä raportista strategista vertailun työkalua,” Robert Labrousse, Kansaivälisen yhteistyön valtiosihteeri kertoo. Labrousse piti ”raportin osallistavaa ja strategista lähestymistapaa” tervetulleena. ”Aiomme käyttää raporttia uuden yhteiskuntapolitiikan suunnitteluun ja toimeenpanoon, jotta Haitilaisille saadaan parempia palveluita,” Labrousse totesi.