YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2014: Lisää vuosituhattavoitteita voidaan vielä saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä

7.7.2014

90 % kehittyvien alueiden lapsista käy peruskoulua. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Puolet 58 miljoonasta koulua käymättömästä lapsesta elää konflikti-alueilla. (Kuva: Partha Pratim Saha)

Vuonna 2014 monet vuosituhattavoitteista on jo onnistuttu saavuttamaan. Vuoden 2015 loppuun asti kestävän loppukirin aikana on vielä mahdollista saavuttaa lisää tavoitteita, sillä ratkaisut moniin haasteisiin on jo löydetty.

New York, 7. heinäkuuta 2014: Maailmanlaajuiset, alueelliset ja paikalliset ponnistelut vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ovat parantaneet miljoonien ihmisten elämää. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin tänään lanseeraaman raportin mukaan vuoden 2015 lopussa määräaikansa päähän tulevat vuosituhattavoitteet luovat pohjan seuraavilla maailmanlaajuisille kehitystavoitteille.

Monia vuosituhattavoitteita on jo saavutettu: tavoitteet köyhyyden puolittamisesta, puhtaan veden saatavuuden parantamisesta ja slummeissa asuvien elinolosuhteiden parantamisesta on jo saavutettu. Nykyään myös yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. Vuosituhattavoitteiden vuoden 2014 seurantaraportin mukaan monet vielä saavuttamattomista tavoitteista on mahdollista saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Mikäli hyvä kehityssuunta jatkuu, voivat esimerkiksi malariaan, tuberkuloosin ja HIV:n hoitamiseen sekä nälkään liittyvät tavoitteet olla saavutettavissa. Muita osoituksia tavoitteiden merkittävästä edistymisestä ovat teknologian saatavuuden paraneminen, kaupan ja tullien esteiden vähentäminen, velkahelpotukset ja naisten poliittisen osallistumisen kasvu.

Vuosituhattavoitteiden seurantaraportti perustuu kattaviin virallisiin tilastotietoihin. Raportti tarjoaa ajantasaisen tiivistelmän kaikista vuosituhattavoitteista ja niiden tilasta niin maailmanlaajuisella kuin alueellisellakin tasolla. Lisäksi yksityiskohtaisemmat kansallisen tason tilastot ovat saatavilla Internetissä. Seurantaraportin tulokset osoittavat, että hallitusten, kansainvälisen yhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin yhteiset ponnistelut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi vähentävät köyhyyttä ja parantavat ihmisten tulevaisuutta.

”Vuosituhattavoitteet on asetettu pitämään yllä ihmisarvoa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä maailmaa ilman köyhyyttä,” YK:n pääsihteeri Ban Ki-Moon sanoi. ”Kahdeksan vuosituhattavoitetta ja määräaikaan sidotut mitattavat tavoitteet luovat pohjan aikamme vaativimpien kehityshaasteiden selättämiseksi.”

Parempaa elämää monilla tavoin

Raportin mukaan suuret vuosituhattavoite-saavutukset jatkuvat edelleen:

  • Viimeisen 20 vuoden aikana alle 5 vuotiaiden lasten todennäköisyys kuolla on puolittunut. Tämä tarkoittaa, että päivittäin kuolemalta välttyy arviolta 17 000 lasta.
  • Maailmanlaajuisesti äitiyskuolleisuusaste putosi 45 % vuosien 1990 ja 2013 välillä.
  • HIV-tartunnan saaneiden antiretroviaali-lääkitys on pelastanut 6,6 miljoonaa ihmishenkeä vuodesta 1995 lähtien. Lääkkeen saatavuuden yleistyessä yhä useampia ihmishenkiä voidaan pelastaa.
  • Vuosina 2000–2012 lähes 3,3 miljoonaa malariasta johtuvaa kuolintapausta ehkäistiin yleistyneiden malariahoitojen ansiosta.
  • Vuodesta 1995 lähtien tuberkuloosin ehkäisy on säästänyt arviolta 22 miljoonaa henkeä.

Vuosituhattavoitteet luovat pohjan seuraaville kehitystavoitteille

Vuonna 2000 asetettujen vuosituhattavoitteiden määräaika päättyy vuoden 2015 lopussa. YK:n jäsenvaltiot harkitsevat parhaillaan laajempia päämääriä, joihin maailman johtajat sitoutunevat syyskuussa 2015. Seurantaraportti painottaa, että käsillä olevan loppukirin aikana pyrkimykset kohti jo asetettuja vuosituhattavoitteita ovat keskeisiä myös tulevaisuuden kannalta.
“Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet keskusteluihin kestävien kehitystavoitteiden määrittelemiseksi. Nämä keskustelut luovat perustan vuoden 2015 jälkeisille maailmanlaajuisille kehitystavoitteille,” Ban sanoi. “Tämän hetkinen työmme vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä osa prosessia, jossa luodaan vakaa pohja vuoden 2015 jälkeisille kehitystavoitteille.”

Monet vuosituhattavoitteista liittyvät ennaltaehkäistävissä oleviin ongelmiin, joihin on jo olemassa ratkaisuja. Esimerkiksi lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentämiseen sekä sanitaation parantamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen on karkaamassa käsistä, vaikka tavoitteet ovatkin edistyneet merkittävästi. Raportti kutsuukin kaikkia sidosryhmiä keskittämään ja tiivistämään pyrkimyksiään alueilla, joilla edistys on ollut hidasta tai joilla edistystä ei ole tapahtunut laisinkaan.

Sanitaation parantaminen avainasemassa vuosituhattavoitetyössä

Vuoden 1990 jälkeen yhteensä 2,3 miljardilla ihmisellä on saatavilla puhtaampaa juomavettä.  Maailman ihmisistä yli neljänneksen sanitaatio-olosuhteet ovat parantuneet vuoden 1990 jälkeen. Tästä huolimatta, yli miljardi ihmistä elää ilman asianmukaisia käymälätiloja. Yli 82 % näistä ihmisistä asuu keskitulotason väkirikkaissa maissa. Tarvitaan paljon enemmän työtä ja investointeja, jotta epäasianmukaisia sanitaatio-olosuhteita voidaan parantaa.

Naisten ja lasten auttamiseen tarvittavat keinot tunnetaan jo, mutta tarvitaan nopeampaa toimintaa

Maailmanlaajuisesti lähes 300 000 naista kuoli vuonna 2012 raskauteen ja synnytykseen liittyvien syiden vuoksi, vaikka äitiyskuolleisuus olisi helposti ehkäistävissä. Suurin osa naisista kehitysmaissa käy neuvolassa vähintään kerran raskautensa aikana, mutta vain puolet naisista pääsee neuvolaan suositellut 4 kertaa ennen synnytystä. Estettävissä olevat ongelmat, kuten ripuli ja keuhkokuume, ovat alle 5 vuotiaiden yleisimmät kuolinsyyt. Vuonna 2012 arviolta 25 % alle viisivuotiasta kärsi tyrehtyneestä pituuskasvusta – eli olivat alikasvuisia ikäisikseen. Vaikka tämän hetken kehityssuunta on merkittävästi parempi kuin vuonna 1990, yhteensä 162 miljoonaa lasta kärsii edelleen kroonisesta aliravitsemuksesta.

90 % kehittyvien alueiden lapsista käy peruskoulua. Puolet 58 miljoonasta koulua käymättömästä lapsesta elää konflikti-alueilla. Konfliktialueilla elävät lapset, maaseudun köyhien perheiden tytöt ja vammaiset lapset ovat kaikkein todennäköisimmin vaarassa joutua koulutuksen ulkopuolelle. Koulun keskeyttävien lasten määrä on edelleen merkittävä universaalin peruskoulutuksen este.

Kehitysapurahan määrä hipoo ennätyslukemia, mutta kaikkein köyhimpien maiden rahoitus on laskenut

Kahden vuoden laskun jälkeen kehitysapurahan määrä nousi ennätyksellisiin lukemiin vuonna 2013, jolloin apurahan määrä oli yhteensä 134,8 miljardia dollaria. Tästä huolimatta, rahallisen avun määrä ei ole osunut kaikkien köyhimpiin maihin, joissa vuosituhattavoitteita saavutetaan hitaammin kuin muualla.

Jopa 80 % kehitysmaiden viennistä suuntautuu toisiin kehitysmaihin verovapaana ja tullimaksut olivat kaikkien aikojen alhaisimmat. Kehitysmaiden velkataakka pysyi vakaana – viennistä velan maksuun käytettiin 3 %. Tämä tarkoittaa velkataakan vähenneen lähes 75 % vuodesta 2000.

Paremmat tilastotiedot auttavat parempien tulosten saavuttamista

Huolimatta viimeisten vuosien merkittävistä saavutuksista, seurantaraportti muistuttaa, että monilla mailla ei vieläkään ole kehityksen seurantaan sopivia luotettavia tilastoja. Vuosituhattavoitteiden parempi tilastollinen raportointi on kuitenkin saanut aikaan edistystä tilastoinnissa. Esimerkiksi HIV/AIDS työhön liittyvien kehitysraporttien toimittavien maiden osuus jäsenmaista on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2004 kyseisen raportin toimittivat 102 maata, kun taas vuonna 2012 raportin toimittivat 186 maata. Lisääntynyt raportointi on herättänyt maailmanlaajuista huomiota, minkä myötä HIV-ohjelmien rahoitus kolminkertaistui vuosien 2004 ja 2012 välillä.  Rahoituksen kasvun myötä 9,5 miljoonaa HIV tartunnan saanutta sai antiretroviraali-lääkitystä vuonna 2012.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti (The Millennium Development Goals Report) on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta. YK:n talous- ja sosiaaliosaston (UN Department of Economic and Social Affairs) tuottama raportti koostuu kattavimmasta ja ajankohtaisimmasta tiedosta, joka on kerätty yli 27 YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toimesta.

Kaikki raportin tekoon käytetty materiaali on saatavilla osoitteesta http://mdgs.un.org.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Lisätietoja ja lehdistömateriaalia osoitteesta: www.un.org/millenniumgoals.
Lisätietoja Suomeksi osoitteesta: www.undp.fi, josta lisätietoja myös vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista

YK:n kehitysohjelma UNDP:n Pohjoismaiden toimisto:
Trygve Olfarnes, trygve.olfarnes@undp.org (puh. nro) +47 94 15 60 28

New York: UN Department of Public Information
Mr. Wynne Boelt, boelt@un.org, (puh. nro) +1212 963 8264