Alle 500 päivää jäljellä täyttää lupaus vuosituhattavoitteista

22.8.2014


”Nykymaailmassa on monia polttavia ongelmia: poliittista levottomuutta, sotia ja verenvuodatusta, väestön terveyttä uhkaavia kriisejä ja ihmisoikeusloukkauksia. Ongelmien keskellä vuoden 2015 loppuun asti asetetut vuosituhattavoitteet luovat kuitenkin toivoa maailman köyhimpien ihmisten elämän paranemisesta.”

Näin lausui YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon maanataina 19 elokuuta 2014, jolloin käynnistyi 500 päivän loppukiri vuosituhattavoitteiden täyttämiseksi.

Vuonna 2000 maailmanjohtajat päättivät kunnianhimoisista tavoitteista, joiden avulla on taisteltu köyhyyden poistamiseksi, nälkää ja tauteja vastaan, koulutuksen varmistamiseksi kaikille, ympäristön suojelemiseksi ja perusterveydenhuollon sekä naisten oikeuksien edistämiseksi. Tavoitteet tulevat määräaikansa päähän vuoden 2015 lopussa.

Vuosituhattavoitteet ovat kannustaneet maailmanlaajuiseen yhteistyöhön, inspiroineet ja edistäneet muutosta. Tavoitteiden myötä köyhyys on puolittunut, useammat tytöt käyvät koulua ja yhä useammilla perheillä on saatavavilla puhdasta vettä. Lisäksi yhä useammat äidit selviävät hengissä raskaudesta ja synnytyksestä sekä useammat lapset ovat terveempiä kuin ennen. Myös malarian, tuberkuloosin ja muiden tappavien tautien ehkäisyssä on edistytty huomattavasti.

Vaikka merkittävää edistystä on tapahtunut, ei kaikkia tavoitteita ole vielä saavutettu. Vuoteen 2000 verrattuna käytössämme on nykyisin paljon uusia työkaluja, uutta teknologiaa ja käytännön kokemusta siitä, minkälainen työ tuottaa tuloksia. Saavutuksista huolimatta jäljellä olevia haasteita ei pidä unohtaa. Liian monet ihmiset elävät köyhyydessä ja kohtaavat eriarvoisuutta sekä syrjintää. Samalla kun maailma kamppailee inhimillisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi, kasvavat ilmasto-ongelmat luovat uusia uhkia.

Pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan juuri nyt on tärkeää vauhdittaa työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja osoittaa, että maailman johtajat ovat sitoutuneet lupauksiinsa vuosituhattavoitteiden täyttämisestä. Uusien kehitystavoitteiden alkuunpanoon on jäljellä enää alle 500 päivää.

Pääsihteeri esitti lisätoimia neljällä alalla vuositavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Tarvitaan strategisia investointeja terveyteen, koulutukseen, energiaan ja sanitaatioon. Erityisesti tyttöjen ja naisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen keskittyminen vahvistaa kokonaistuloksia.

  • Työn tulee painottua köyhimpiin ja haavoittuvaisimpiin maihin, yhteisöihin ja väestöryhmiin.

  • Maiden täytyy pitää kiinni rahoituslupauksistaan, vaikeinakin taloudellisina aikoina. Hankalat taloudelliset ajat eivät saa langettaa painavaa taakkaa heikoimpien maiden harteille.

  • Valtioiden, kansalaisyhteiskunnan, liike-elämän ja muiden verkostojen yhteistyötä täytyy vahvistaa maailmanlaajuisesti. Eri toimijat yhdessä ovat tehneet vuosituhattavoitteista historian menestyksekkäimmän köyhyyden vähentämiskampanjan.

Toimimalla nyt voidaan pelastaa ihmishenkiä, luoda perusteet kestävälle rauhalle ja ihmisarvolle sekä rakentaa kestävälle kehitykselle vakaata pohjaa, joka kantaa vielä vuotta 2015 kauemmaksi tulevaisuuteen.

Jokainen päivä on tärkeä, kun aikaa vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi on enää alle 500 päivää.