Ban Ki-moonin raportti summaa keskustelun tulevaisuuden kehitystavoitteista

20.1.2015

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon julkaisi joulukuussa 2014 YK:n yleiskokouksen aiemmin pyytämän synteesiraportin tulevaisuuden kehitysagendasta. ”Tie ihmisarvoon vuoteen 2030 mennessä” (The Road to Dignity by 2030) kokoaa yhteen vuoden 2015 jälkeisten kehitystavoitteiden ympärillä käydyn keskustelun ja ohjaa YK:n jäsenvaltioiden välillä parhaillaan käytäviä neuvotteluita, jotka tähtäävät vuosituhattavoitteet korvaavien kehitystavoitteiden hyväksymiseen ensi syksynä.

 

Teksti perustuu suurelta osin YK:n avoimen työryhmän ehdotukseen, joka esitteli ensimmäistä kertaa 17 kestävän kehityksen päätavoitetta ja 169 osatavoitetta. Kokonaisuuden hahmottamista helpottaa, että pääsihteerin raportissa tavoitteet on ryhmitelty kuuteen laajempaan kokonaisuuteen: ihmisarvo, ihmiset, planeetta, hyvinvointi, oikeudenmukaisuus ja kumppanuus. Tavoitteet on suunniteltu niin, että ne koskevat kaikkia maailman maita, ja pääsihteeri korostaakin, että päättäjillä on yhteinen vastuu toimia maailmanlaajuisten uhkien torjumiseksi.

 

Pääsihteeri toivoo uusien maailmanlaajuisten tavoitteiden luotsaavan meidät tulevaisuuteen, jossa ihmiset ja planeetan kantokyky ovat huomion keskipisteenä. Uusien tavoitteiden tulee myös perustua ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen kumppanuuden varaan.

 

Tavoitteena on, että vuosituhattavoitteet korvaavista tavoitteista päästään sopimukseen 2. syyskuuta 2015 pidettävässä kestävän kehityksen huippukokouksessa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global