Apua 15 000 ihmiselle radioaktiivisen jätteen vahingoittamilla alueilla

2.2.2015

Ak-Tyuz, entinen uraanirikastamo aiheuttaa edelleen haittaa alueella. Kuva: UNDP in Kyrgyzstan

Joulukuussa 2014 Venäjän ulkoministeriö ja YK:n kehitysohjelma allekirjoittivat rahoitussopimuksen  hankkeesta, joka tähtää yhteisöiden sosioekonomisen tilan kehittämiseen entisten uraanirikastamoiden läheisyydessä Kirgisiassa. Seuraavan kahden vuoden aikana arviolta 15 000 ihmistä saa apua ympäristönsä tilan seurantaan, työpaikkojen kehittämiseen, elinkeinoelämän vireyttämiseen ja yhteisöidensä vahvistamiseen.

Hankke toteutetaan viidessä kylässä eri puolilla Kirgisiaa (Min-Kush, Kaji-Say, Ak-Tuz, Orlovka ja Bordo), jotka ovat vaikeassa tilanteessa sekä sosiaalisesti että ympäristön kannalta. YK:n kehitysohjelma avustaa kylien yhteisöjä neljässä päätavoitteessa:
- Paikallisväestön tietoisuuden lisääminen ympäristöasioissa ja ympäristön tilan säännöllisen seurannan vakiinnuttaminen
- Sosioekonomisen rakenteen elvyttäminen ja tulonhankintakeinojen kehittäminen
- Paikallisen yrittäjyyden tukeminen pienillä apurahoilla
- Paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen toimintavalmiuksien vahvistaminen

”Toivomme, että yhdessä edunsaajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa pääsemme yli tästä masentavasta tilanteesta. Meillä on kaikki mahdollisuudet käsissämme”, sanoi Alexander Avanessov, YK:n Kirgisian asukaskoordinaattori. “Tämä hanke on merkittävä yhteisaloite, jota edelsi venäläisten, kirgisialaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden tunnollinen työskentely sekä neuvottelut paikallisten yhteisöjen ja edunsaajien kanssa.”

Hankkeen työntekijät ovat yhteistyössä Kirgisian talousministeriön, hätätilaministeriön, kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n, paikallisten virkamiesten ja yhteisöjen, liike-elämän järjestöjen, maanviljelijöiden sekä yrittäjien kanssa. Se myös vahvistaa yhteistyötä Venäjän ja YK:n kehitysohjelman välillä.

Työssä hyödynnetään venäläistä erityisosaamista koskien ennakkovaroitusjärjestelmiä ja ympäristön tilan seurantaa ja se täydentää Venäjän ja yhteistyökumppaneiden ponnisteluita kaivostoiminnan vaurioittamien alueiden jälleenrakentamiseksi.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global