Visiosta toteutukseen - vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet

5.3.2015

Malli Silesi, Tansanian YK-liiton puheenjohtaja Kuva: Heli Pekkonen

Vuonna 2015 kansainvälinen yhteisö neuvottelee YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeisistä kestävän kehityksen tavoitteista, joista on tavoitteena päästä sopimukseen 2. syyskuuta pidettävässä kestävän kehityksen huippukokouksessa. On kuitenkin yksi asia löytää yhteisymmärrys tulevaisuuden tavoitteista ja toinen asia panna suunnitelma käytäntöön. Uusien kansainvälisten tavoitteiden sopeuttaminen maiden omiin kehitysstrategioihin ja budjetteihin sekä yhteistyösuhteisiin vaikuttavat kaikki onnistumismahdollisuuksiin.

Näistä haasteista ja mahdollisuuksista puhuttiin Suomessa perjantaina 27. helmikuuta kun YK:n kehitysohjelma UNDP:n apulaisjohtaja Magdy Martínez-Solimán vieraili Helsingissä osana Pohjoismaiden kierrostaan. Päivän aikana Martínez-Solimán tapasi ulkoministeriön edustajien ja ulkoasiainvaliokunnan kanssa sekä piti puheenvuoron keskustelutilaisuudessa, jonka järjestelyistä vastasivat YK-liitto, NYTKIS ry, Naisjärjestöjen keskusliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö sekä ulkoministeriö.

Paneelikeskustelu oli jatkoa kaksiosaselle seminaarille, jonka ensimmäinen osa käsitteli naisten asemaa ja jossa julkaistiin Peking+20 rinnakkaisraportti. Naisten asema pysyi mukana keskustelussa myös iltapäivän keskustelussa, kun Malli Silesi Tansanian YK-liitosta nosti esille toiveen naisten taloudellisesta voimaannuttamisesta osana uusia kehitystavoitteita. Erityistä huomiota kommenteissa sai se, että tavoitteet ovat yhteisiä kaikille maille ja vastuu ja tilivelvollisuus tavoitteiden täyttymisestä on yhteinen.

UNDP:n panos tulevien kehitystavoitteiden täyttymisessä on merkittävä ilmastonmuutokseen, ympäristöön, hyvään hallintoon ja kriisimaiden palautumiskykyyn liittyvissä toimissa. UNDP koordinoi myös muiden YK:n kehitysorganisaatioiden työtä maatasolla ja julkaisee vuosittain Inhimillisen kehityksen raportin, joka kokoaa yksiin kansiin tietoa siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global