Sukupuolten välinen tasa-arvo on kehityksen kannalta ratkaiseva ihmisoikeus

7.3.2015

Helen Clark - Yhdistyneiden kansakuntien naisten aseman komissio (CSW) juhlistaa tällä viikolla Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 20-vuotista taivalta. Julistus on edelleen maailman kattavin suunnitelma tasa-arvon saavuttamiseksi ja naisten voimannuttamiseksi. Tämän uraauurtavan suunnitelman, joka otettiin käyttöön neljännessä naisten maailman konferenssissa 1995, nostaminen uudelleen keskusteluun on mahdollisuus paitsi nostaa esiin maailmassa jo tapahtunutta kehitystä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien varmistamiseksi, myös elvyttää ja uudistaa sitoumusta tasa-arvoon.

Yksi Pekingin toimintaohjelman hienoista saavutuksista on sen tunnistaminen, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Alkaen tästä historiallisesta kokouksesta, johon kerääntyi 17 000 osallistujaa ja 30 000 aktivistia osoittamaan mieltään sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten voimaantumisen puolesta, on kiinnitetty lisääntyvässä määrin huomiota siihen, että tasa-arvo on paitsi ihmisoikeus myös merkittävä tekijä kehityksen kannalta. Jos naiset ja tytöt eivät tunnista oikeuksiaan ja haaveitaan kaikilla elämän osa-alueilla, kehitys hidastuu.

20 vuotta myöhemmin voimme huomata sekä edistystä että haasteita toimintaohjelmassa määritellyillä 12:lla ratkaisevalla osa-alueella. Yhdenvertaisuus on saavutettu peruskoulun aloittavien lasten osalta, mutta opintojen jatkaminen ja opetuksen laatu eivät ole korkeita kaikissa maissa. Entistä enemmän naisia on valittu julkisiin virkoihin ja noin 21 prosenttia maailman kansanedustajista on naisia - verrattuna vuoden 1995 noin 11 prosenttiin - mutta olemme edelleen kaukana tasavertaisuudesta. Naiset osallistuvat työelämään aktiivisemmin kuin koskaan aiemmin, mutta he tienaavat keskimäärin vähemmän kuin miehet. Sekä rikkaissa että köyhissä maissa naiset kantavat suhteettoman suuren vastuun palkattomasta hoivatyöstä, joka vie aikaa muista aktiviteeteista, kuten palkan ansaitsemisesta, uusien taitojen oppimisesta ja julkiseen elämään osallistumisesta. Ja vaikka naisten suojelemiseksi väkivallalta on asetettu lisää lakeja, seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tapahtuu edelleen kaikilla mantereilla ja kaikissa valtioissa, saavuttaen hirvittäviä mittasuhteita sotien ja konfliktien yhteydessä.

Onneksi meneillään on muutos, joka ei pyri ainoastaan uudistamaan Pekingin lupauksia, vaan nostamaan esiin ongelmia, jotka eivät saaneet huomiota 1995, kuten tarve varmistaa naisten osallistuminen ilmastomuutoksen vastustamiseen, rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen ja maidensa toipumiseen kriiseistä. Nämä asiat ovat keskeisiä UNDP:n pyrkimyksissä auttaa kumppanimaitaan vahvistamaan sietokykyään ja säilyttämään jo saavutettu kehityksen taso. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tukemalla ja kannustamalla naisia toimimaan muutoksentekijöinä ja johtajina kehitysprosesseissa, jotka muovaavat heidän elämäänsä, UNDP maalaa tulevaisuudenkuvan yhtenäisestä ja vastoinkäymisiä kestävästä maailmasta.

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, joka on tänä vuonna omistettu teemalle: “Empower Women, Empower Humanity - Picture It!”. Täytetään yhdessä 20 vuotta sitten Pekingissä tehdyt lupaukset ja tehdään maailmasta paikka, jossa jokaisella naisella ja tytöllä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja asemasta.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global