Ennakkovaroituksen viimeisten kilometrien varmistaminen Karibialla

16.3.2015

YK:n kehitysohjelma UNDP yhteistyökumppaneineen on sitoutunut varmistamaan, että varoitus uhkaavasta katastrofista on nopeaa, luotettavaa ja tehokasta Karibianmeren pienillä saarilla.

Pienet saarivaltiot, jotka koostuvat pääosin hyvin matalista ranikkoalueista, ovat erityisen arkoja luonnonkatastrofeille. Vuotuisen hurrikaanijakson lisäksi sateista johtuvat tulvat ja myrskyjen aiheuttamat hyökyaallot ovat yleisiä. Myös maanjäristykset ja vedenalaisten tulivuorenpurkausten aiheuttamat tsunamit ovat todellinen uhka.

Riskien vakavuudesta huolimatta katastrofiriskihallinnan parissa työskentelevät ovat huomanneet, että monet eristyksissä olevat yhteisöt reagoivat usein hitaasti hätätilanteisiin. On haasteellista varmistaa, että viesti vaarasta kulkee nopeasti perille saakka.

Taatakseen onnistuneen varoitusjärjestelmän, joka kantaa viimeistenkin kilometrien ylitse, yhteisöiden jäsenet ja hallituksen virkamiehet Dominicasta, Grenadasta, St. Vincentiltä ja Grenadiineilla ovat työskennelleet UNDP:n, Euroopan unionin humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) sekä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa kehittääkseen toimivan ennakkovaroitusjärjestelmän (early warning system, EWS) näissä maissa.

Koska nopealla tiedonsiirrolla voidaan säästää ihmishenkiä, yhteisön hälytysprojektiksi (Community Alert Project, CAP) kutsuttu hanke pyrkii tiivistämään tiedonjakelun verkkoa viranomaisten ja vaarassa olevien yhteisöiden välillä. CAP käyttää useita samanaikaisia hälytysjärjestelmiä, kuten massasähköposteja, puhelinsovelluksia ja varoitussireeneitä. Myös radio- ja television-ohjelmia voidaan keskeyttää varoituksilla.

Jokaiselle maalle on valmistettu suuntaa-antavat EWS-pöytäkirjat ja sopimukset pohjustamaan niitä lakeja ja rakenteita, jotka mahdollistavat varoitusjärjestelmän toiminnan. Maiden edustajia, mukaan lukien Punainen risti ja hätätilapalvelut, on koulutettu käyttämään ja ylläpitämään itse järjestelmää. Riskialueilla on järjestetty tiedotuskampanjoita ja harjoituksia, jotta yhteisöiden jäsenet osaavat vastata mahdollisiin varoituksiin.

Vaikka varoitusjärjestelmää ei onneksi ole vielä tarvittu tositilanteessa, UNDP jatkaa työtään päättäjien ja yhteisöiden kanssa kautta alueen varmistaakseen, että järjestelmää ja toimintavalmiutta parannetaan entisestään. Luonnonkatastrofien aiheuttamien tuhojen vähentäminen on yksi UNDP:n työn kolmesta polttopisteestä kestävän kehityksen ja demokraattisen hallinnon sekä rauhantyön ohella.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global