World Conference on Disaster Risk Reduction

19.3.2015

Kansainvälinen yhteisö neuvotteli vuoden 2015 jälkeisestä puitesopimuksesta Sendaissa, Japanissa, pidettyssä luonnonkatastrofeja ja riskinhallintaa käsittelevässä maailmankonferenssissa (World Conference on Disaster Risk Reduction, WCDRR) 14.-18.3.2015. Uusi sopimus, joka hyväksyttiin myöhään keskiviikkoyönä, on jatkoa 2005-2015 voimassa olleelle Hyogo Framework for Action (HFA) –sopimukselle.

Vuoden 2015 jälkeinen sopimus jatkaa siitä, mihin Hyogon sopimus jäi ja vahvistaa edelleen yhteisöiden kykyä vastata luonnonkatastrofeihin ja niiden aiheuttamiin tuhoihin. Sopimuksen hyväksyneet maat sitoutuivat uudelleen riskien vähentämisen tavoitteeseen osana kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen tavoitteita. Tämä tulee mahdollisuuksien mukaan nivoa osaksi kaikkea päätöksentekoa ja suunnitelmia. UNDP tarjosi keskusteluun asiaosaamisensa, joka on saavutettu paikallisesta työstä riskimaissa.

UNDP:n työ luonnonkatastrofien riskinhallinnassa

YK:n kehitysohjelma UNDP:llä on laaja kokemus kenttätyöstä ja jälleenrakennuksesta luonnonkatastrofeista kärsivissä maissa. Viimeisen 20 vuoden aikana luonnonkatastrofeihin on kuollut 1,3 miljoonaa ihmistä. Ne ovat vaikuttaneet yli 4 miljoonan ihmisen elämään ja maksaneet kansainväliselle yhteisölle yli 2 biljoonaa euroa. Katastrofit, jotka estävät elinkeinojen harjoittamisen sekä pääsyn kouluihin ja sairaaloihin, hidastavat kehitystavoitteiden toteutumista. On selvää, ettei kestävää kehitystä saavuteta niin kauan kun jo tehty työ ottaa jatkuvasti takapakkia luonnonmullistusten takia.

Vuodesta 2005 alkaen UNDP on satsannut 1,7 miljardia USD tukeakseen kansallisia ja paikallisia pyrkimyksiä toteuttaa Hyogo-toimintasuunnitelman tavoitteet. Luonnonkatastrogien välttäminen ja niistä toipuminen ovat keskeisiä osa-alueita UNDP:n uudessa toimintasuunnitelmassa vuosille 2014-2017 ja rahoitusta on lisätty 150 miljoonasta dollarista 200 miljoonaan vuosittain.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global