Vastaus Syyrian kriisiin on käännekohdassa

20.3.2015

Syyrian kriisin viides vuosi on alkanut. Yli 12,1 miljoonaa ihmistä, joista lähes puolet lapsia, elää pakolaisina tai on joutunut jättämään kotinsa Syyrian rajojen sisäpuolella. Vuoden 2011 jälkeen lähes 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä. Talous on syöksykierteessä kärsittyään arviolta 150 miljardin Yhdysvaltain dollarin tappiot viimeisen neljän vuoden aikana. Naapurimaat ja turvapaikantarjoajat kamppailevat selvitäkseen valtavan pakolaisvirran kanssa.

Konflikti vaikuttaa käytännössä kaikkiin elämän osa-alueisiin niin valtion sisäpuolella kuin sitä ympäröivillä alueilla. Se on kehittynyt humanitaarisesta kriisistä pitkittyneeksi inhimillisen kehityksen kriisiksi. Syyria on pudonnut keskituloisesta maasta maaksi, jonka asukkaista 75 prosenttia kärsii köyhyydessä. Yli neljä miljoonaa ihmistä elää nyt äärimmäisessä köyhyydessä ja toiminta on keskeytynyt monella elinkeinoalalla. Tilanne rasittaa myös naapurimaita, joissa kehitys on vaarantunut ja työttömyysluvut kasvussa. Maissa kilpaillaan niukoista koulutusmahdollisuuksista ja terveyspalveluista sekä luonnonvaroista, kuten puhtaasta vedestä.

Tämä on lähtötilanne kansainväliselle konferenssille, jossa haetaan rahoitusta työhön kriisialueilla. Konferenssi on määrä järjestää Kuwaitissa 31. maaliskuuta.  

Vaikka tilanne vaikuttaa toivottomalta, on alueella otettu edistysaskeleita toimenpiteiden luonteessa ja  laajuudessa. YK:n kehitysohjelma UNDP on yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sekä muun YK-järjestelmän kanssa valmistellut suuntaviivat ohjelmalle, joka lisää alueen kykyä vastata kriisiin sekä pysyä toimintakykyisenä.

Tämä uusi toimintamalli perustuu kahteen suunnitelmaan, jotka tunnetaan nimillä ”Syria Response Plan for 2015” ja ”Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) for 2015-16”. Näiden kahden ohjelman yhteenlaskettu rahoitustarve on 8,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Tämä kattava lähestymistapa, joka lisää maiden kykyä vastata kriisiin, haastaa rahoittajavaltiot miettimään uudelta kantilta, miten ne kanavoivat rahoituksensa. Lähestymistapa yhdistää humanitaarisen avun ja kehitystyön, turvallisuuden, ulkomaanasiat sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toiminnan niin, että lopputuloksena on holistinen selviytymisstrategia.

Kriisin pitkittyessä ja muuttuessa monimutkaisemmaksi, kehitykseen tähtäävä työ alueella tarvitsee uuden näkökulman. Ihmiset, joiden elämään konflikti vaikuttaa, tarvitsevat ruokaa, suojaa, vettä, lääkkeitä ja suojelua, mutta myös mahdollisuuden elinkeinoelämän jälleenrakentamiseen, lasten kouluttamiseen ja terveyspalveluiden turvaamiseen sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuudentunteen säilyttämiseen pirstaloituneissa yhteisöissä.

Kansainväliselle yhteisölle Kuwaitin konferenssi on merkittävä mahdollisuus muuttaa toimintastrategiaa sellaiseksi, että se kantaa hedelmää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä humanitaarisen hädän lievittämisen lisäksi kehityksen ja turvallisuuden suhteen.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global