UNDP yksi ensimmäisistä Vihreän ilmastorahaston valitsemista yhteistyökumppaneista

13.4.2015

New York – Vihreän ilmastorahaston (Green Climate Fund) johtokunta on hyväksynyt YK:n kehitysohjelma UNDP:n yhdeksi niistä tahoista, jotka kanavoivat rahaston apua kehittyvissä maissa. UNDP, joka valittiin yhdessä kuuden muun yksityisen ja julkisen sektorin toimijan kanssa, on ensimmäinen mukaan valittu YK-järjestö. Rahaston tunnustus on merkittävä askel, joka ylläpitää UNDP:n johtavaa roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävään kehitykseen sopeuttavien toimenpiteiden puolestapuhujana.

Vihreä ilmastorahasto on vuonna 2010 perustettu YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) alainen rahasto, jonka panos ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on merkittävä. Se on suunniteltu tukemaan kehittyvien maiden matkaa kohti tulevaisuutta, joka on kestävällä pohjalla ja jossa ilmastopäästöt ovat vähäisiä.

”UNDP on onnellinen saamastaan kunniasta ensimmäisten valtuutettujen joukossa. Odotamme mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä kehittyvien maiden ja rahaston kanssa uusien hankkeiden ja ohjelmien suunnittelussa, joilla on suora vaikutus miljoonien ihmisten elämää, ja jotka rakentavat ilmaston kannalta kestävää tulevaisuutta kaikille”, sanoi UNDP:n pääjohtaja Helen Clark.

Ilmastorahasto rahoittaa sekä ilmastonmuutosta hillitseviä että sopeuttavia toimia. Puolet sopeuttamisvaroista ohjataan pienille saarivaltioille, vähiten kehittyneisiin maihin ja Afrikan valtioille ja loput muille huomiota vaativille kehittyville maille. Rahoituksen ohjaamisesta vastaavat johtokunnan valitsemat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yhteistyötahot.

UNDP:n ohella tällä kierroksella mukaan tähän työhön valittiin kuusi muuta toimijaa: Centre de suivi écologique (CSE) Senegalista; Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Péru (PROFONANPE) Perusta; Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP); Acumen Fund, Inc. (Acumen); Aasian kehityspankki (ADB) sekä Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Ilmastonmuutos on etusijalla UNDP:n työssä ja UNDP on yksi maailman suurimmista ilmastonmuutoksen vastaisen ja kestävää kehitystä tukevan työn välittäjistä kehittyviin maihin. Hillitsevää ja sopeuttavaa työtä tehdään tällä hetkellä 140 maassa. UNDP:n omien resurssien lisäksi tukea toimitetaan yhdessä Global Environment Facilityn (GEF) ja muiden monenkeskisen, kahdenvälisen ja kansallisten yhteistyökumppanien kanssa.

Ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolten 21. maailman konferenssi pidetään Pariisissa joulukuussa. Toiveissa on, että kansainvälinen yhteisö pääsee konferenssissa sopimukseen maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta.

Lisätietoja: dylan.lowthian@undp.org

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global