Afrikan kasvu edellyttää paikallistalouden mahdollisuuksien hyödyntämistä

28.5.2015

YK:n kehitysohjelma (UNDP), Afrikan kehityspankki (AfDB) ja OECD kehityskeskus julkaisivat 25. toukokuuta vuotuisen raporttinsa Afrikan talouden kehityksestä. African Economic Outlook 2015 -raportti sisältää ennusteita ja analyysiä 54 valtion taloudesta, kaupasta sekä inhimillisen kehityksen suunnasta. Vuoden 2015 raportti keskittyy temaattisesti alueelliseen kehitykseen ja tarkastelee, minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia mantereen väestöpaine yhdistettynä kaupunkien kasvuun avaa.

Raportin mukaan paikallistalouden uudistaminen ja sen mahdollisuuksien täysi hyödyntäminen on merkittävässä asemassa, jotta Afrikan kilpailukyky ja ihmisten elintaso paranevat mantereelle, jonka väestön on ennustettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Kehitys on kannustavaa, mutta globaali epävarmuus ja alueelliset erot hidastavat kasvua:

Globaalista talouskriisistä huolimatta Afrikan talous tulee kasvamaan 4,5 prosenttia vuonna 2015 ja saattaa saavuttaa 5 prosentin kasvun vuonna 2016, mikä vastaa Aasian nykyistä kasvua. Kuitenkin öljyn ja kulutushyödykkeiden matala hinta, epävarma globaali ja paikallinen tilanne sekä ebolan vaikutukset Länsi-Afrikassa saattavat hidastaa tätä paluuta vuotta 2008 edeltäneisiin kasvulukuihin.

Inhimillisen kehityksen taso on kohonnut Afrikassa vuodesta 2000 lähtien, ja 17 maata 52:sta on saavuttanut keski- tai korkean kehityksen tason. Mantereen köyhyysluvut pysyttelevät kuitenkin itsepäisesti korkeina ja kehitys on epätasaista maiden välillä, niiden sisällä sekä naisten ja miesten kesken. Monilla alueilla matala tuotantotaso, vähäiset investoinnit, puutteellinen infrastruktuuri sekä vähäiset työmahdollisuudet maatalouden ulkopuolella hidastavat talouden ja kehityksen edistysaskeleita.

Raportin mukaan aiemmat yritykset edistää kehitystä muun muassa vahvistamalla paikallishallintoa ja infrastruktuuria ovat olleet hajanaisia ja niillä on saavutettu vain vähäistä tuloksia. Paljon Afrikan potentiaalista on edelleen hyödyntämättä.

“Kestävä kasvu, joka ei jätä ketään ulkopuolelle, on ensisijainen lähtökohta taloudelliselle ja sosiaaliselle rakenteen muodonmuutokselle, ja tämä on huomioitava Afrikan vuoden 2015 jälkeisessä kehityssuunnitelmassa”, sanoo Abdoulaye Mar Dieye, UNDP:n Afrikan aluetoimiston johtaja. ”Meidän on investoitava talousmahdollisuuksien luomiseen myös paikallistasolla. Erityisesti on huomioitava nuoret naiset ja miehet, jotka rakentavat Afrikan tulevaisuutta.”

Raportti kannustaa koulutuksen ja taitojen vahvistamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseen sekä kestävien energiaratkaisuiden ja teknologian saattamiseen kaikkien saataville.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global