UNDP 2014/2015

12.6.2015

YK:n kehitysohjelma UNDP:n vuosiraportti 2014/2015 julkaistiin toukokuun alussa. UNDP on vuosikymmenien ajan osoittanut tuloksia poliittisessa vaikuttamisessa ja toimintavalmiuksien parantajana, ja sitä pidetään luotettavana kumppanina kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Silti UNDP tunnustaa, että asiat on voitava tehdä entistä paremmin ja avainalueisiin keskittyen, jotta jatkossakin saadaan aikaan mitattavissa olevaa ja kestävää kehitystä.

UNDP 2014/2015 esittelee UNDP:n työn keskeiset tulokset kuluneen vuoden ajalta ja nostaa esiin, millainen vaikutus tällä työllä on ollut hyödynsaajien elämään ympäri maailman. Tulosten ohella raportti esittelee pääpiirteittäin meneillään olevan rakennemuutoksen, jonka avulla varmistetaan, että UNDP on tehokas ja valmis toimimaan myös vuoden 2015 jälkeisessä kehitystyössä.

Poimintoja raportista:

  • 2015 on vuosi, jolloin 15-vuotinen työ YK:n vuosituhattavoitteiden eteen päättyy. Seuraavan 15 vuoden kestävän kehityksen tavoitteista pyritään pääsemään sopuun syyskuussa 2015.
  • Huolimatta vuosituhattavoitteiden vaikuttavasta merkityksestä köyhyyden vähentämisessä, edelleen miljardi ihmistä elää alle 1,25 Yhdysvaltain dollarilla päivässä.
  • Vuonna 2014 UNDP loi lähes mijoona uutta työpaikkaa matalan tulotason maihin ja vahvisti miljoonien ihmisten elinkeinoja.
  • UNDP, joka käyttää vuosittain hieman yli miljardi euroa ilmastonmuutoksen vastaisiin hankkeisiin 140 maassa, on YK:n johtava toimija maapallon lämpenemisen vastaisessa kamppailussa.
  • Vaaleja tukevilla ohjelmillaan UNDP auttoi rekisteröimään 18 miljoonaa äänestäjää maailmanlaajuisesti. Näista lähes 4 miljoonaa äänestäjää pelkästään Afganistanissa.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global