Helen Clark ilahtui paavi Franciscuksen ilmastonmuutosensyklikasta

25.6.2015

Laosilla on ensisijaisen tärkeää valmistautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin: lähes kolmannes maan bruttokansantuotteesta on lähtöisin maataloudesta ja noin neljä viidestä asukkaasta elää maanviljelystä. Kuva: Luke McPake/UNDP Laos

Paavi Franciscus julkaisi kesäkuun puolessa välissä uuden ensyklikan, opillisen kiertokirjeen, jossa hän kutsui ilmastonmuutosta ihmiskunnan “ensisijaiseksi haasteeksi”. 192-sivuisessa kirjeessään paavi nostaa esiin, että köyhyydessä elävät ovat herkimpiä ilmastonmuutokselle ja vaatii nopeita toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi.

YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja Helen Clark ilahtui paavin kannanotosta:

Toivotan lämpimästi tervetulleeksi paavin osallistumisen ilmastonmuutoskeksuteluun ensyklikallaan, joka keskittyy ympäristöön ja köyhyyteen. Köyhät ja vähemistöryhmät ovat kaikista alttiimpia ilmastonmuutokselle, ja sen vaikutukset osuvat heihin raskaimmin.

UNDP tekee töitä kehittyvien maiden kanssa välttääkseen sen, mitä paavi Franciscus kuvailee ”syrjäyttämisen taloudeksi”, ja pyrkii mahdollistamaan kehityksen ja kasvun, josta kaikki hyötyvät.

Tämän vuoden loppulla kansainvälinen yhteisö sopii uusista kestävän kehityksen tavoitteista ja saavuttaa toivottavasti ilmastosopimuksen. Tulevaisuutta suunnitellessamme meidän täytyy kääntää kurssi kohti kestävää kehitystä, joka hyödyttää kaikkia ja suojelee maapalloamme.


Tämän vuoden syyskuussa YK:n jäsenvaltiot tapaavat kestävän kehityksen huippukokouksessa, jossa he sopivat tulevista tavoitteista nälän lopettamiseksi, sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi, jokaisen, erityisesti tytön, koulutuksen takaamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Joulukuussa pidetään 21. osapuolten konferenssi (COP21) Pariisissa. Osapuolten konferenssi on YK:n ilmastosopimuksen ylin päättävä elin. Pariisin huippukokouksen valmisteluina UNDP työskentelee jäsenmaiden kanssa näiden valmistellessa ilmastotavoitteitaan.

UNDP:llä on hyvät valmiudet tukea kehittyviä maita ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kehitysohjelma käyttää vuotuisesta budjetistaan noin 1,3 miljardia euroa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeuttaviin toimiin ja on YK-järjestelmän johtava organisaatio tällä alalla. Se on myös yksi ensimmäisistä organisaatioista, jotka on hyväksytty mukaan Vihreään ilmastorahastoon.

Tuki on erityisen tarpeellista maissa, jotka jo nyt kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten muutoksista sademäärissä, maatalouden alijäämästä ja yhä useammin iskevistä ja entistä vakavammista luonnonkatastrofeista.

Vaikutukset ovat erityisen vaikeita naisille, lapsille ja vähemmistöille, joilla ei ole tarvittavia resursseja tai sosiaalista turvaverkostoa vastoinkäymisistä selviämiseen. Tästä johtuen UNDP:n ilmastonmuutosohjelmat keskittyvät erityisetsi kaukaisiin maaseutualueisiin, naisten tukemiseen paikallisina johtajina sekä aluesidonnaisten mutta innovatiivisten ratkaisuiden löytämiseen vähemmistöryhmien auttamiseksi.

UNDP iloitsee paavi Fraciscuksen omistautumisesta tälle maailmanlaajuiselle ongelmalle ja toivoo, että tämä innostaa muitakin maailman johtajia ottamaan vahvasti kantaa asian puolesta.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global