Vähäinen rahoitus haittaa vastausta Syyrian kriisiin

26.6.2015

Amman, Jordan – 25. kesäkuuta julkaistun raportin mukaan vähäinen rahoitus haittaa humanitaarista apua ja kehitystyötä, joka on tarpeen 3,9 miljoonalle kriisiä paenneelle syyrialaiselle sekä niille yli 20 miljoonalle hengelle, jotka asuvat Syyrian naapurialueilla, jotka ottavat vastaan suurimmat pakolaisvirrat.

Yli 200 yhteistyökumppania, jotka toteuttavat alueellista pakolais- ja resilienssiohjelmaa (Regional Refugee & Resilience Plan, 3RP) vastauksena Syyrian kriisiin, pyytävät kansainvälistä yhteisöä toimittamaan lupaamansa rahoituksen nopeammin.

Toukokuun loppuun mennessä ohjelmaa toteuttavat YK-organisaatiot ja kansalaisjärjestöt ovat saaneet luvatusta reilusta 4 miljardista eurosta vain hieman alle miljardin, eli noin 23 prosenttia. Tämä summa jättää jälkeensä 3,1 miljardin euron rahoitusvajeen.

“Tämä valtava kriisi vaatii kansainväliseltä yhteisöltä paljon enemmän solidaarisuutta ja vastuunjakoa, kuin olemme tähän mennessä nähneet”, sanoo YK:n pakolaiskomissaari António Guterres. ”Sen sijaan käytettävissämme on niin huolestuttavan vähän varoja, että miljoonien ihmisten perustavien selviytymistarpeiden täyttäminen saattaa vaarantua seuraavan puolen vuoden aikana.”

Rahoituksen vähäisyydestä johtuen 1,6 miljoonan pakolaisen ruoka-apua on jo jouduttu pienentämään, 750 000 lapsella ei ole mahdollisuutta käydä koulua ja terveyspalveluista on tulossa liian kalliita monille. 70 000 raskaana olevaa naista voi joutua synnyttämään vaarallisissa oloissa. Noin 86 prosentti kaupungeissa asuvista pakolaisista Jordaniassa elää köyhyysrajan alapuolella ja 45 prosenttia Libanonissa asuvista pakolaisista asuu vakiotasoa heikommissa suojissa. Lähes puolet kriisin uhreista on lapsia: monet heistä perheineen kamppailevat selvitäkseen kokemansa väkivallan ja mullistusten aiheuttaman ahdistuneisuuden kanssa.

UNDP:n pääjohtaja Helen Clarkin mukaan “Kuluneet neljä vuotta kriisin keskellä ovat näyttäneet selvästi, kuinka tärkeää humanitaarisen työn ja kehityksen yhdistäminen on. 3RP tukee tilanteen tasaamista auttamalla ihmisiä töihin, mahdollistamalla pienyrittäjyyttä ja parantamalla perheiden ruokaturvaa. Mutta tämä onnistuu vain, kun ohjelman rahoitus on kunnossa.”

3RP-kumppanit varoittavat, että jos lisää rahoitusta ei saada pian, jopa 130 000 haavoittuvassa asemassa olevaa perhettä jää ilman perustarpeiden rahoittamiseen tarkoitettua käteisavustusta ja kuukausittaisten ruokakuponkien jakaminen joudutaan lopettamaan täysin. Myös vedentoimitus ja jätevesipalvelut miljoonille ihmisille kautta alueen ovat vaarassa. Talven tullen jopa 1,7 miljoonaa ihmistä saattaa olla ilman polttoainetta, suojaa, peittoja tai lämpimiä vaatteita. Viime vuonna talvi oli ankarampi kuin moneen vuosikymmeneen ja moni pakolainen menetti henkensä.

Olemme nyt puolessa välissä vuotta ja ohjelma on saanut vain noin neljänneksen tarvittavasta rahoituksesta. Talvi on pian nurkan takana ja 3RP-kumppanit tarvitsevat varmuuden rahoituksesta voidakseen suunnitella ja toteuttaa tarvittavat toiminnot ajoissa.

Syyrian kriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia myös ympäröiviin valtioihin, jotka kärsivät kriisin aiheuttamasta poliittisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja turvallisuustilanteen epävarmuudesta. Konflikti, joka on jatkunut jo hyvän matkaa viidettä vuotta, vaikuttaa jo kehitykseen ja globaaliin turvallisuustilanteeseen

Rapotti huomioi, että paineen kasvaessa vastaanottavissa maissa, syyrialaisten on entistä vaikeampaa löytää turvaa tai saada turvapaikkaa. Nämä hankaluudet ovat johtaneet siihen, että entistä useampi etsii turvaa naapurimaiden ulkopuolelta. Päästäkseen Eurooppaan pakolaisten on tehtävä vaarallinen matka Välimeren ylitse, jonka aikana moni on kuollut.

Raportti kannustaa kansainvälistä yhteisöä jakamaan taakkaa Syyrian naapurimaiden kanssa oikea-aikaisella rahoituksella ja tarjoamalla ratkaisuita kuten avaamalla enemmän turvapaikkoja Syyrian pakolaisille. 3RP-kumppanit varoittavat, että jos toimintakutsu jää huomiotta, kokonainen sukupolvi syyrialaisia jää unohduksiin, ja naapurivaltiot jatkavat kamppailua tarjotakseen tukea, josta niiden ei pitäisi tai ole edes mahdollista vastata yksin.

3RP taustatietoja
The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP), joka on suunniteltu Syyrian kriisin ympärille, on kansainvälinen vetoomus, jonka tarkoitus on vastata pakolaisten suojelun vaatimaan tarpeeseen, haavoittuvimmassa asemassa olevien humanitaariseen hätään sekä niihin pitkän aikavälin sosioekonomisiin vaikutuksiin, joita konflikti aiheuttaa Syyrian lisäksi naapurimaissa Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä.

3RP on hieman alle viiden miljardin euron rahoitusvetoomus, joka kattaa miljardin edestä vastaanottajamaiden rahoitustarvetta ja 4 miljardin edestä YK-organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen ohjelmia. Vetoomus on suunniteltu tilanteeseen, jossa 4,27 miljoonaa syyrialaista pakolaista etsii turvapaikkaa alueelta vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on myös tukea 20 miljoonaa muuta, joiden elämään konflikti ja pakolaisvirrat vaikuttavat.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global