Kolmas kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi

10.7.2015

Kolmas kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi pidetään Addis Abebassa Etiopiassa 13.-16. heinäkuuta. Konferenssissa korkean tason poliittiset edustajat sopivat kansainvälisestä suunnitelmasta, miten vuoden 2015 jälkeiset kehitystavoitteet rahoitetaan.

YK:n kehitysohjelma UNDP uskoo, että konferenssi tarjoaa kansainväliselle yhteisölle mahdollisuuden muovata rahoitussuunnitelman, joka on vähintään yhtä kunnianhimoinen kuin uudet kestävän kehityksen tavoitteetkin.

UNDP:n rooli kehityksrahoituksessa on laaja-alainen: Se muun muassa tukee maiden mahdollisuutta saada ympäristörahoitusta ja suunnitella rahoituksen käyttöä. UNDP myös edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa avuntarjoajien ja –saajien välillä, jotta yhteistyö olisi entistä tehokkaampaa ja tekee tutkimusta ja vaikuttamistyötä kestävistä velkajärjestelyistä ja pyrkii maksimoimaan yksityisen rahoituksen hyödyntämismahdollisuudet.

Työn tarkoitus on taata maille riittävät resurssit uuden kehityssuunnitelman toteutukseen sekä kansalaistensa hyvinvoinnin parantamiseen. Kaikilla rahoituslähteillä, niin julkisilla ja yksityisillä kuin maan sisäisillä ja kansainvälisillä, on merkittävä rooli.

Uskomme, että rahoitus planeettamme hyvinvointiin sekä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ovat investointeja, eivät menoja, jotka saavat aikaan moninkertaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä sekä nyt että pidemmällä aikavälillä. Addis Abebassa kansainvälisellä yhteisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda pohja kestävän kehityksen tavoitteiden onnistumiselle.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global