Maailman yritysjohtajat sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin

2.10.2015

NEW YORK – Yli 300 toimitusjohtajaa, valtion päämiestä, YK-johtajaa ja järjestöjohtajaa osallistui syyskuun lopulla YK:n yksityisen sektorin foorumiin keskustelemaan yritysten roolista kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Tilaisuuden avasi paneeli, jossa YK:n kehitysohjelma UNDP:n pääjohtaja Helen Clark keskusteli kansainvälisten yritysjohtajien kanssa yksityisen sektorin roolista kestävän kehityksen tavoitteiden editämisessä sekä kestävämpien toimintatapojen käyttöönotosta. Puheessaan Clark nosti esiin sellaisia UNDP:n aloitteita, kuten Business call to Actionin.

“Miten ja missä liiketoimintaa harjoitetaan, vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko kehitystavoitteet toteutetuksi. Uskon, että yksityinen sektori voi tehdä paljon sosiaalisen tasavertaisuuden ja ympäristön eteen sitoutumalla ympäristöystävällisiin toimintamalleihin ja liiketoimintaan, joka ei sulje ketään ulkopuolelle”, sanoi Clark. ”Suurin läpimurto olisi sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten aseman parantaminen työpaikoilla”, hän lisäsi.

Yritysjohtajat keskustelivat erilaisista strategioista uuden kehitysagendan jouduttamiseksi ennen kuin siirtyivät kokoukseen, johon osallistuivat muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg sekä muita liikemaailman suurnimiä.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon lausui avaussanat, jossa hän sanoi panevansa uskonsa yksityiseen sektoriin. ”Nyt on aika panna maailmanlaajuinen bisnesyhteisö liikkeelle niin kuin ei koskaan aiemmin. Täytyy ymmärtää, että kestävän kehityksen tavoitteiden paneminen käytäntöön parantaa myös liiketoimintamahdollisuuksia ja markkinoita.”

Yli 150 maailman johtajaa kokoontui YK:n yleiskokoukseen perjantaina 25.9. allekirjoittaakseen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n ja siihen kuuluvat kestävän kehityksen tavoitteet. Kansainvälisen keskustelun ja laajojen konsultointien tuloksena syntyneet 17 tavoitetta ovat maailmanlaajuinen kutsu ryhtyä toimeen köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että jokainen ihminen saa elää rauhassa ja vauraudessa.

Joka vuosi vuodesta 2008 lähtien YK:n yksityisen sektorin foorumi on kerännyt yhteen yritysjohtajia, valtioiden päämiehiä sekä YK-organisaatioiden johtajia keskustelemaan ajankohtasista ongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta, globaalista kehityksestä ja ihmisoikeuksista. Tämän vuoden tapaamisen ajankohta oli merkittävä, sillä foorum järjestettiin vain päivän sen jälkeen kun Agenda 2030 allekirjoitettiin.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg vaati yrityksiä tukemaan uutta kehitysohjelmaa ja puhui sen puolesta, että kattava internetverkko on avainasemassa sosiaalisessa ja taloudellisessa muutoksessa. Facebook on sitoutunut tekemään maailmanlaajuisesta internetverkosta todellisuutta internet.org –hankkeen myötä.

”Maailman yhdistäminen on yksi sukupolvemme merkittävimmistä haasteista,” sanoi Zuckerberg. ”Jokaista kymmentä ihmistä kohtaan, joilla on verkkoyhteys, yksi tulee nostetuksi pois köyhyydestä. Varmistamalla toimivan verkkoyhteyden kehittyvissä maissa, meillä on mahdollisuus luoda 140 miljoonaa uutta työpaikkaa, nostaa 160 miljoonaa ihmistä köyhyydestä ja avata yli 600 miljoonalle lapselle mahdollisuus käyttää huokeita opetusmateriaaleja verkossa.”

Yksityisen sektorin foorumissa solmittiin yli 35 uutta sitoumusta sisällyttää kestävä kehitys yritysten toimintatapoihin muun muassa investoimalla vähäpäästöiseen infrastruktuuriin, korruption kitkemiseen sekä kohentuneeseen tasa-arvoon ja terveyspalveluihin työpaikoilla.

Myös maailmaa koetteleva pakolaiskriisi oli keskeinen huolenaihe osanottajien keskuudessa ja moni yritys sitoutui Business Action Pledge in Response to the Refugees Crisis –ohjelmaan, joka lanseerattiin syyskuun puolivälissä. Sitoumukset kattoivat koulumahdollisuuksia, työkoulutusta, terveydenhoitoa pakolaisille sekä pakolaisia auttavien organisaatioiden rahoittamista sodan runtelemilla alueilla.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global