Sopeutumiskyvyn vahvistaminen vastauksena Syyrian kriisiin

16.10.2015


Syyrian kriisi on aikamme merkittäviän poliittinen ja humanitaarinen kriisi, joka vaikuttaa ratkaisevasti alueen kehitykseen.

Konflikti on aiheuttanut laajaa tuhoa ja kuolonuhreja sekä pakottanut massiivisen määrän ihmisiä jättämään kotinsa. Kehitys on ottanut askeleita taaksepäin ja tilanne on vaikea sekä Syyriassa että sitä ympäröivissä maissa. Pitkittynyt kriisi vaatii kansainväliseltä yhteisöltä uudenlaista näkökulmaa ja toimintaa.

YK:n kehitysohjelma UNDP on työskennellyt tämän muutoksen etulinjassa. Yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden sekä YK-järjestelmän kanssa UNDP pyrkii ohjaamaan toimenpiteet kriisin suhteen uusille urille. Humanitaarisen avun ja kehitystyön yhdistäminen ja työstäminen rinnakkain vahvistaa yhteisöiden resilienssiä – kykyä sopeutua ja toipua vastoinkäymisistä. Lähestymistapojen yhdistäminen tapahtuu koordinoidusti ja niin, että omistajuus säilyy kansallisella tasolla.

Building Resilience: In response to the Syria Crisis – UNDP Integrated Project Portfolio esittelee UNDP:n koordinoiman työn kriisialueella. Hankkeet kohdistuvat perustarpeiden ja palveluiden ylläpitämiseen, elinkeinojen tukemiseen, yhteisöllisyyden varmistamiseen sellaisilla alueille ja niiden ryhmien sisällä, joissa on riski sisäistä ristiriidoista, alueellisen hallinnon tukemiseen sekä luonnonvarojen tehokkaaseen hyödyntämiseen kestävällä tavalla. Ohjelmien suunnittelu ja toteutus on kansainvälisten ja kansallisten toimijoiden laajan yhteistyön tulosta.

Tutustu hankekansioon tästä.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global