Resilience Development Forum

3.11.2015

Syyrialaislapsia pakolaisleirillä Turkissa. Kuva: Ariel Rubin/UNDP

YK:n kehitysohjelma UNDP järjestää Resilience Development Forumin Kuolleenmeren rannalla Jordaniassa 8.–9. marraskuuta 2015. Jordanian isännöimä tapahtuma, jonka teema on yhteistyö ja laajennettu kumppanuus, tuo yhteen keskeiset kehitys- ja humanitaarisen työn tekijät, kuten YK-organisaatioita, kansainvälisiä rahoituslaitoksia, lahjoittajamaita, kansainvälisiä ja kansallisia järjestöjä, yksityisen sektorin toimijoita sekä valtioiden edustajia niistä maista, joihin Syyrian kriisi on vakavimmin iskenyt. Osallistujat etsivät yhdessä uusia näkökulmia konfliktiin, joka on nyt kestänyt jo hyvän matkaa viidettä vuotta.
 
Mikä on Resilience Development Forum?
Resilience Development Forumissa etsittän ratkaisua siihen, miten tilanteeseen tulisi tarttua Syyrian rajojen sisällä, sen naapurimaissa sekä pakolaisten keskuudessa. Keinoja sopeutumiskyvyn eli resilienssin säilyttämiseen etsitään kolmen kanavan kautta:
 
Resilience-building Innovation Marketplace 8.-9.11.2015: Kaksipäiväinen tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoja ja kokemuksia sekä rakentaa verkostoja ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja eri toimijoiden kesken.
 
Topical Roundtable Discussion 8.11.2015: Keskustelut, joita isännöivät johtavat YK-organisaatiot yhteistyökumppaneineen, keskittyvät keskeisimpiin sopeutumiskykyä tukeviin aiheisiin. Näihin lukeutuvat muun muassa UNICEF:in No lost Generation –ohjelma, kunnallispalveluiden joustavuus ja kestävät elinkeinot sekä työllisyys.
 
High Level Panels 9.11.2015: Paneelikeskustelussa käsitellään niitä päätöksentekoon ja suunnitelmiin liittyviä toimia, joilla päästään käsiksi pullonkauloihin ja ratkaisemattomiin haasteisiin nykyisessä toimintamallissa. Muun muassa:
- Miten kansainvälinen kehitysavun rakenne parhaiten vastaisi sopeutumiskyvyn     tukemista? Mitä muutoksia tarvitaan?
- Millä keinoin voidaan taata tasapainoinen ja sopusointuinen tilanne isäntämaissa niin,     että pakolaiset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti muiden kanssa?
- Yksityisen sektorin tehokas sitouttaminen työhön.
- Sopeutumiskyvyn vahvistaminen Syyriassa pitkittyneen kriisin keskellä.
 
Tapahtumassa käytyjen keskusteluiden ja yhdessä sovittujen painopisteiden pohjalta rakennetaan aiempaa kunnianhimoisempi ja yhtenäisempi sopeutumiskykyä vahvistava toimintasuunnitelma. Tavoite on yhdistää kriisin yhteydessä tehtävä humanitaarinen apu ja kehitystyö, vahvistaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja laajentaa kumppanuus koskemaan uusia tahoja, kuten yksityisen sektorin toimijat.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global