Raportti: UNDP ja ilmastonmuutos

25.11.2015

UNDP julkaisi Pariisin ilmastokokouksen (COP21) kynnyksellä raportin, joka selvittää infografiikan ja maakohtaisten esimerkkien avulla, miten UNDP on vuosikymmeniä tukenut ilmastotyötä kumppanimaissa. Julkaistu on kattava katsaus siihen, mitä UNDP:n hieman alle 2,2 miljardin euron ilmastomäärärahoilla tehdään yli 140 maassa.

UNDP on tukenut lukuisia maita niiden valmistautuessa Pariisin ilmastokokoukseen. Yhteistyön tuloksena syntyneet esitykset aiotusta kansallisesta panoksesta (INDC, intended national determined contributios) ilmoittavat, millaisiin päästövähennyksiin maat voivat sitoutua ja muodostavat pohjan neuvotteluille Pariisissa. Ilmastokokouksen jälkeen työ kumppanimaiden kanssa jatkuu ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

INDC-tuen ohella UNDP:n ilmastotyö pitää sisällään ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeuttavia toimia sekä kestävän energiantuotannon edistämistä ja keskittyy metsiin ja ketsäkadon ehkäisemiseen.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global