Pariisi 30. marraskuuta – 11. joulukuuta 2015

Pariisin ilmastokokous (COP21)

2.12.2015

 

Mikä on COP21?
Pariisissa 30.11.–11.12. järjestettävä COP21-ilmastokokous on YK:n alaisen ilmastosopimuksen osapuolikokouksen 21. istunto. Vuosittain järjestettävissä istunnoissa sovitaan ilmastonmuutoksen vastaisista toimista ja seurataan työn etenemistä. Tänä vuonna on tarkoitus saattaa loppuun uuden, kaikkia maailman maita sitovan, ilmastosopimuksen neuvottelut. Sopimus on lähtopiste pitkän aikavälin pyrkimykselle pysäyttää ilmaston lämpeneminen kahteen celsiusasteeseen.

YK:n kehitysohjelma UNDP tukee kunnianhimoista tavoitetta kiristää ilmastotyön aikataulua. Pyrkimyksenä on ohjata kaikki valtiot tielle kohti kestävää kehitystä ilman haitallisia päästöjä. COP21:n kaltaisessa kokouksessa on mahdollista sekä vahvistaa valtioiden välistä solidaarisuutta, jouduttaa toimia hiilipäästöjen vähentämiseksi että tukea ilmastonmuutoksen pitkäaikaisiin vaikutuksiin sopeutumista

Miten UNDP tukee ilmastotyötä ilmastokokouksessa?
UNDP on tukenut lukuisia maita niiden kehittäessä ja viimeistellessä kansallisia ilmastotavoitteitaan. Yhteistyön tuloksena syntyneet esitykset aiotusta kansallisesta panoksesta (INDC, intended national determined contributios), ilmoittavat, millaisiin päästövähennyksiin maat voivat sitoutua ja muodostavat pohjan neuvotteluille Pariisissa. Ne varmistavat, että jokainen maa on tunnistanut omaan tilanteeseensa sopivat tavoitteet ja toimet. Ilmastokokouksen jälkeen UNDP:n työ kumppanimaiden kanssa jatkuu ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

UNDP, joka tekee ilmastotyötä yli 140 maassa hieman alle 2,2 miljardin euron vuosibudjetilla, on eriomaisessa asemassa tukemaan kumppanimaita ilmastokokouksen jälkeisellä ”toteutuksen aikakaudella”.

COP21 - uusi sitoumus
UNDP uudistaa ilmastokokouksessa sitoumuksensa tukea maita niiden ponnisteluissa kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja ilmastomuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa. Tämä tarkoittaa puhtaan ja uusiutuvat energian käytön laajentamista, keskittymistä metsiin ja metsäkadon välttämiseen sekä kasvavia investointeja sopeuttaviin toimiin niissä maissa, jotka jo kärsivät muutoksen vaikutuksista.

Ilmastotyö ei ainoastaan suojele maapalloa. Se kiihdyttää talouskasvua ja kohentaa maiden ja yhteisöiden kykyä selviytyä muuttuvista olosuhteista sekä kannustaa globaalisti innovaatioihin.

UNDP tukee ylpeänä maailmanlaajuista liikettä kohti päästötöntä ja kestävää tulevaisuutta.
 

UNDP:n ilmastotyö

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global