Kansainvälinen korruption vastainen päivä

Korruptio hidastaa inhimillistä kehitystä

9.12.2015

 

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin viesti kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä
"Asenteet korruptiota kohtaan ovat muuttuneet maailmanlaajuisesti. Kun lahjonta, korruptio ja laittomat rahavirrat aiemmin hyväksyttiin usein väistämättömänä osana liiketoimintaa, korruptio nähdään nykyään laajasti - ja oikein perustein - rikollisena ja haitallisena toimintana. Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet, jotka pyrkivät kitkemään köyhyyden maailmasta ja varmistamaan arvokkaan elämän kaikille, painottavat tarvetta toimille, jotka puuttuvat korruptioon kaikissa muodoissaan ja vaativat merkittävää vähennystä laittomiin rahavirtoihin sekä varastetun omaisuuden palauttamista.

Korruptiolla on vakavat seuraukset kehitykselle, kun koulutukseen, terveydenhoitoon ja muihin julkisiin palveluihin tarkoitetut rahat päätyvätkin rikollisten ja epärehellisten viranomaisten taskuihin.

Korruptio lietsoo väkivaltaa ja turvattomuutta. Se voi johtaa tyytymättömyyteen julkisiin toimielimiin, tyytymättömyyteen julkishallintoa kohtaan sekä vihan ja levottomuuksien kierteeseen.

Yhdistyneiden kansakuntien korruption vastainen sopimus antaa kattavasti suuntaviivat hallituksille, kansalaisjärjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja yksityishenkilöille. Ennaltaehkäisevän toiminnan, korruption kriminalisoimisen, kansainvälisen yhteistyön ja omaisuuden palautuksen avulla sopimus edistää tavoitetta kitkeä korruptio maailmasta.

Kansainvälisenä korruption vastaisena päivänä kannustan yhteisiin ponnistuksiin viestin saattamiseksi ympäri maailman. Korruptio ei ole missään muodossa hyväksyttävää ja sen sijaan on tavoiteltava avoimuutta, luotettavuutta ja hyvää hallintoa. Tämä hyödyttää yhteisöitä ja valtioita ja viitoittaa kohti parempaa tulevaisuutta kaikille."


UNDP ja korruption vastainen työ
UNDP on maailman johtava toimija korruption vastaisessa työssä ja työskentelee hallitusten kanssa ympäri maailmaa saadakseen korruption ja sen vaikutukset kuriin.

Global Anti-Corruption – ohjelman (GAIN) avulla UNDP vahvistaa järjestelmiä, toimielimiä ja kansalaisyhteiskuntaa korruption vastaisessa työssä ja julkisten varojen menestyksellisessä hallinnoinnissa.

Korruption ehkäisy ja sen vastainen työ on mahdollista ainoastaan avoimessa, luotettavassa ja osallistavassa ilmapiirissä, jossa kaikki yhteiskunnan jäsenet osallistuvat työhön.

Vuoden 2015 kansainvälinen kampanjan Break the Chain keskittyy siihen, miten korruptio heikentää demokratiaa ja oikeusvaltiota, johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin, vääristää markkinoita, heikentää elämänlaatua ja mahdollistaa rikollisjärjestöjen ja terrorismin kukoistuksen.

Voit osallistua YK:n kehitysohjelma UNDP:n ja UNODC:n korruption vastaiseen kampanjaan käyttämällä sosiaalisessa mediassa hashtagia #breakthechain sekä sisällyttämällä twiitteihisi käyttäjät @UNDP ja @UNODC.

Vieraile kampanjan nettisivuilla täällä.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global