Lehdistötiedote: UNOCHA, UNHCR ja UNDP

”Hätäapua nyt, kehitystä myöhemmin” ei toimi Syyriassa

26.1.2016

Syyrian konflikti on jatkunut pian viisi vuotta, eikä sille näy loppua. Kattaakseen 22,5 miljoonan ihmisen avuntarpeen Syyriassa ja sitä ympäröivillä alueilla, YK-järjestöt vetoavat jäsenvaltioihin kerätäkseen noin 7,15 miljardin euron rahoituksen vuonna 2016.

Vetoomus muodostuu kahdesta pääkomponentista: 1) Apua niille arviolta 4,7 miljoonalle ihmiselle, jotka ovat vuoden 2016 loppuun mennessä paenneet Syyriasta sitä ympäröiviin valtioihin ja niille 4 miljoonalle hengelle, jotka asuvat vastaanottavilla alueilla; 2) tukea niille 13,5 miljoonalle, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja joiden elämään kriisi on vaikuttanut Syyrian rajojen sisällä.

Regional Refugee and Resilience Plan (3RP)
Ensimmäisen näistä elementeistä kattaa Regional Refugee and Resilience –suunnitelma (3RP), joka yhdistää noin 200 yhteistyöorganisaation tekemän työn pakolaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Näihin organisaatioihin kuuluu YK-järjestöjä, valtioidenvälisiä organisaatioita sekä kansalaisjärjestöjä Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä. Ohjelman rahoitustarve on noin 4,2 miljardia euroa, ja sen avulla tuetaan pakolaisten lisäksi niitä Syyriaa ympäröiviä alueita, joihin muuttoliike kohdistuu.

”Samaan aikaan kun pakolaisvirta Eurooppaan on viimein herättänyt maailman huomion Syyrian kriisiin ja sen aiheuttamaan inhimilliseen kärsimykseen, suurimman taakan kantavat edelleen Syyrian naapurivaltiot”, sanoi YK:n pakolaiskomissaari, Filippo Grandi. ”Meidän täytyy pysäyttää tapahtumakulku, jossa pakolaiset vajoavat yhä syvemmälle äärimmäiseen köyhyyteen sekä vahvistaa uskoa tulevaisuuteen ja Syyriaan ja tehdä enemmän vastaanottajayhteisöiden tukemiseksi”, Grandi lisäsi.
 
3RP-ohjelman keskeinen tavoite tälle vuodelle on investoida entistä enemmän resursseja peruskouluun ja lisätä mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen sekä toimeentuloon niin pakolaisille kuin ihmisille vastaanottaja-alueillakin. Ohjelmaa toteuttavat tahot pyytävät lisää apua heikoimmassa asemassa oleville pakolaisille, jotta heillä olisi varaa ruokaan ja perustarpeisiin, sekä vahvempaa tukea kansallisella tasolla terveydenhuollon, koulutuksen ja muiden palveluiden takaamiseksi.

”Perinteinen lähestymistapa, ”hätäapua nyt, kehitystä myöhemmin”, ei toimi Syyriassa tai muissa pitkittyneissä kriiseissä”, sanoi UNDP:n pääjohtaja Helen Clark. ”Pakolaisille, vastaanottavien alueiden asukkaille sekä maansisäisille pakolaisille on taattava toimeentulo. He tarvitsevat peruspalveluita kuten terveydenhoito, koulutus, vesi, sanitaatio, sähkö ja jätehuolto. Ja he tarvitsevat uskoa paremmasta tulevaisuudesta.”

3RP-kumppanit kannustavat rahoittajia panemaan lahjoituksen maksuun aiemmin tänä vuonna, sitoutumaan monivuotisiin rahoitussopimuksiin ja yhdistämään humanitaarisen ja kehitystyöhön tarkoitetun rahoituksen, mikä helpottaisi työn suunnittelua ja ennustettavuutta ohjelman sisällä.

Syrian Humanitarian Response Plan 2016
Syyrian konflikti on edelleen maailman merkittävin turvallisuuskriisi. Arviolta 250 000 ihmistä on saanut surmansa ja noin 1,2 miljoonaa on loukkaantunut. 3RP-ohjelman lisäksi rahoitusta haetaan Syria Humanitarian Response –ohjelmalle. Noin 2,95 miljardin euron rahoitus takaisi humanitaarista apua ja suojaa 13,5 miljoonalle sitä kipeästi tarvitsevalle ihmiselle. Laskelma pohjautuu perusteelliselle tiedonkeruulle ja ensisijaisen tarpeen kartoitukselle halki maan. Ohjelma keskittyy hengenpelastustyöhön, humanitaarisen tilanteen ja turvallisuuden parantamiseen sekä pitkän aikavälin sopeutumiskyvyn parantamiseen kaikista heikoimmassa asemassa olevissa yhteisöissä.

Vuoden 2016 alkaessa miljoonat ihmiset tarvitsevat tukea Syyriassa. Lähes 400 000 siviiliä on saarroksissa sotivien osapuolten välissä, eivätkä he voi vastaanottaa minkäänlaista humanitaarista apua. Lähes viiden vuoden konfliktin ja poliittisen lamaannuksen myötä syyrialaiset tarvitsevat apuamme enemmän kuin koskaan”, sanoi Stephen O’Brien, YK:n humanitaarisen avun johtaja.

Syyria-konferenssi 4. helmikuuta antaa mahdollisuuden kohdistaa valokeila kriisin inhimillisiin vaikutuksiin, joista kärsivät erityisesti naiset, tytöt ja nuoret. Konferenssi nostaa esiin vaatimuksen ja vastuun siviilien oikeuksista ja turvallisuudesta huolehtimisesta, ja miten tässä on epäonnistuttu. Kannustan jäsenvaltioita lähettämään Lontoon konferenssiin johtavia päätöksentekijöitä, jotta voimme näyttää maailmalle, että tällä kriisillä on täysi huomiomme ja että sitoudumme sen ratkaisemiseen”, O’Brien lisäsi.

Syyrian vetoomukset ovat osa laajempaa vuoden 2016 humanitaarisen avun vetoomusta, joka julkaistiin joulukuussa, ja jolla on tarkoitus kerätä 18,55 miljardia euroa 87 miljoonaan ihmisen auttamiseksi ympäri maailmaa.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global