Helen Clark Syyria-konferenssissa 4.2.2016

"Syyrian naapurimaiden tuen tarve on tunnistettu"

4.2.2016

Syyrian kriisin pitkittynyt luonne haastaa meidät kaikki etsimään tehokkaita tapoja niiden miljoonien ihmisten auttamiseksi, joiden elämään kriisi on vaikuttanut.

On entistä selvempää, että kipeästi tarvittavan humanitaarisen avun ohella työssä on keskityttävä vahvistamaan alueen yhteisöiden sopeutumiskykyä ja kykyä vastata tähän ja tulevaisuuden haasteisiin. Tätä niin kutsuttua resilienssiin perustuvaa lähestymistapaa tarvitaan niin Syyriassa kuin sitä ympäröivissäkin maissa, jotka ovat ottaneet vastaan miljoonia pakolaisia.

Kehitystoimijat voivat vastata tähän tarpeeseen tukemalla elinkeinoja ja toimeentuloa, koulutusta ja terveydenhuoltoa sekä sellaisia peruspalveluita kuin vesi, sanitaatio, sähkönjakelu ja jätehuolto. Naisten, tyttöjen ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien tarpeiden täyttymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yllä mainittujen mahdollisuuksien ja palveluiden takaaminen mahdollistaa arvokkaan elämän niillä alueilla Syyriassa, jotka eivät ole suoraan konfliktin nielaisemia, ja tukee pakolaisia ja heidät vastaanottaneita yhteisöitä naapurivaltioissa.

YK-rahoitusanomuksissa on tänä vuonna otettu huomioon tarve investoida sekä hädän lievittämiseen että resilienssin rakentamiseen. Myös naapurimaiden tuen tarve on tunnistettu. Tämä on tervetullut näkökulma, sillä Irak, Libanon, Jordania ja Turkki ovat ottaneet vastaan yli neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta. Lisääntynyt rahallinen tuki auttaa maita toteuttamaan kansallisia toimintasuunnitelmiaan, jotta ne voivat paremmin vastata kasvaneen väkimäärän asettamiin vaatimuksiin.

Entistä tehokkaampi tuki, joka huomioi sekä humanitaarisen avun tarpeen että kehitystyön, on ratkaisevalla tavalla riippuvainen kansainvälisen yhteisön tuesta. Kannustan kaikkia tarttumaan tämän vuoden anomusten tarjoamaan mahdollisuuteen uudistaa ja vahvistaa sitoumuksensa paremman tulevaisuuden rakentamiseksi niille miljoonille ihmisille, joihin konflikti on vaikuttanut, vuonna 2016 ja tästä eteenpäin.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global