Humanitaarisen avun huippukokous 23.-24.5.2016

Inhimillinen hyvinvointi päätöksenteon ohjenuoraksi

9.2.2016

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon

Maailmassa on yli 125 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa ihmistä, ja luku kasvaa muun muassa pakolaisuuden, epätasa-arvon, ilmastonmuutoksen ja köyhyyden myötä. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii maailmanlaajuista solidaarisuutta ja inhimillisen hyvinvoinnin asettamista päätöksenteon keskiöön, linjaa YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon raportissaan, joka julkaistiin tiistaina 9.2.2016 New Yorkissa.

Raportti viitoittaa tietä ensi toukokuussa järjestettävään historialliseen kokoukseen. Avatakseen kansainväliselle yhteisölle foorumin yhteisten ratkaisuiden etsimiseen, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on kutsunut koolle humanitaarisen avun huippukokouksen (World Humanitarian Summit), joka järjestetään ensimmäistä kertaa koskaan 3. ja 24. toukokuuta 2016 Istanbulissa.

One humanity: Shared Responsibility –raportissaan pääsihteeri kehottaa asettamaan inhimillisen hyvinvoinnin maailmanlaajuisen päätöksenteon ohjenuoraksi. Raportissa esitellään viisi keskeisintä vastuualuetta, jotka kansainvälisen yhteisön on otettava huolehtiakseen:

- Konfliktien ennaltaehkäisy ja niiden ratkaiseminen
- Ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta edullisten normien ylläpitäminen
- Heikoimmassa asemassa oleviin keskittyminen ensisijaisesti
- Toimitapamuutos avun välittämisestä avuntarpeen poistamiseen
- Koko ihmiskuntaan panostaminen: resurssien monipuolistaminen ja käytön optimointi

Pääsihteerin mukaan yllä olevista vastuualueista huolehtiminen ei ole ainostaan moraalinen teko, vaan välttämättömyys.

Raporttiin on sisällytetty myös Agenda for Humanity –toimintaohjelma, joka erittelee, millaisia toimia näiden viiden vastuualueen toteuttaminen vaatii. 

Lue koko raportti täältä.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global