Radikalisoitumista ehkäisevä alueohjelma Afrikassa

23.3.2016

YK:n Kehitysohjelma UNDP:n Afrikan aluetoimiston vuoden 2015 lopulla julkaisema ohjelma tukee Afrikan maita väkivaltaisten ääriliikkeiden synnyn ehkäisemisessä ja niiden toimiin vastaamisessa.

”Meidän tulee kohdata ne ongelmat, jotka ajavat monet afrikkalaiset nuoret kohti sekasortoa ja tuhoa.” UNDP:n Afrikan aluejohtaja Abdoulaye Mar Dieye.

”Kohtaamamme riski ei ole ainoastaan muuta dramaattisesti Afrikan viimeaikaisen kehityksen suuntaa, vaan on myös este tulevien vuosikymmenien kehittymiselle.”

Väkivaltaisilla ääriliikkeillä on ollut tuhoisa sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus ympäri Afrikkaa. Ääriliikkeet, kuten Nigeriassa toimiva Boko Haram ja Somaliassa vaikuttava Al Shabaab, ovat pakottanet tuhannet ihmiset jättämään kotinsa kasvattaen näin alueiden epävakaisuutta.

Arviot osoittavat, että vuodesta 2011 lähtien yli 21 000 ihmistä on saanut surmansa yli 4000 terrori-iskussa Afrikassa. Pelkästään Boko Haramin operaatiot ovat aiheuttaneet 1,2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista Nigeriassa ja pakottaneet 200 000 ihmistä pakenemaan Kameruniin, Tsadiin ja Nigeriin.  Keniassa Al Shabaabin väkivaltaisuudet ovat arvioiden mukaan aiheuttaneet 25 prosentin laskun turismissa, joka on maan tärkeä elinkeino. 

”Yksikään maa ei ole saari ja väkivaltaiset ääriliikkeet eivät tunne rajoja. On oleellista, että kaikki maat tekevät yhdessä töitä väkivaltaisien ääriliikkeiden synnyn ehkäisemiseksi ja niiden toiminnan lopettamiseksi.” Suurlähettiläs Olof Skoog, Ruotsin pysyvä edustaja YK:ssa.

UNDP:n nelivuotinen, 45,7 miljoonan dollarin arvoinen ohjelma pyrkii tarttumaan väkivaltaisten ääriliikkeiden taustalla vaikuttaviin syihin sekä ehdottaa räätälöityjä toimintamalleja eri tilanteissa olevissa maille: niille, jotka ovat suoraan väkivaltaisten ääriryhmien vaikutuksen alla, kuten Kenia, Mali ja Nigeria; niille, jotka kärsivät väkivaltaisuuksien ympärilleen levittämistä vaikutuksista, kuten Kamerun ja Tsad sekä niille, jotka voivat olla uhattuina. 

Ohjelma tekee yhteistyötä alueellisten ja kansallisten toimielimien kanssa: hallituksien, poliisien, oikeuslaitoksien ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyön tavoitteena on rakentaa luottamusta, oppia tunnistamaan ensimerkkejä radikalisoitumisen ja potentiaalisien ääriliikkeiden muodostumisesta sekä suunnitella, miten tähän olisi parasta vastata. 

Ohjelma tukee yhteistyötahojensa kanssa myös ääriliikkeiden toiminnasta irtautuneiden uudelleensopeuttamista takaisin yhteiskuntaan kuntoutuskeskusten avulla ja parantamalla yhteisöjen tietoisuutta tilanteesta.

Tutkimukset osoittavat, että Afrikan tapauksessa heikot sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ajavat nuoria kohti radikalisoitumista ja ääriliikkeitä. Alueellisen ohjelman tavoitteena onkin yhteistyön lisääminen esimerkiksi yksityisen sektorin kanssa, jotta nuorille erityisesti syrjäseuduilla olisi tarjolla mahdollisuuksia tietotaidon kartuttamiseen ja toimeentulon ansaitsemiseen.

Väkivaltaisilla ääriryhmillä on erilaiset vaikutukset naisiin ja miehiin, ja ohjelma korostaa naisten osallistumista erityisesti radikalisoitumisen ennakoimisessa sekä alueellisen ja kansallisen toimintastrategian luomisessa.

Yllämainittuja toimia tuetaan parantamalla instituutioiden toimintavalmiuksia ja kannustamalla alueelliseen yhteistyöhön väkivaltaisen ääriliikehdinnän nujertamiseksi, jotka ovat luonteeltaan ylirajaisia. Jotta alueellisilla ja kansallisilla toimijoilla olisi käytössään laadukasta ja päivitettyä tutkimustietoa, UNDP on varannut vuosittain 100 000 dollarin kannustussumman myönnettäväksi yliopistoille ja asiantuntijaryhmille aiheen tutkimuksen rahoittamiseksi.

”The Preventing and Responding to Violent Extremism in Africa: A Development Strategy” on syntynyt African Unionin, Afrikan sarven alueellisen järjestön (IGAD), Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS), eri uskontoryhmien, kansalaisjärjestöjen, rahoittavien tahojen sekä muiden YK:n yksiköiden välisten neuvotteluiden tuloksena ja se toteutetaan vuosina 2016–2019.
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global