YK:n kehitysohjelma UNDP listattiin toisena vuonna peräkkäin maailman avoimimmaksi avustusorganisaatioksi

13.4.2016

 

New York – YK:n kehitysohjelma UNDP jatkaa kulkuaan maailman avoimimpana avustusorganisaationa, kertoo 13.4.2016 julkaistu kansainvälinen raportti.

Vuoden 2016 Aid Transparency Index listasi UNDP:n johtavaksi avustusorganisaatioksi 46 kansainvälisen järjestön joukosta, joiden läpi kulkee 98 prosenttia varsinaisista kehitysyhteistyövaroista. Indeksin tuottanut Publish What You Fund on voittoa tavoittelematon järjestö, joka puhuu avoimen ja läpinäkyvän toiminnan puolesta ja mittaa sitä. Kyseessä on toinen perättäinen vuosi, kun UNDP sijoittuu kärkeen listauksessa, joka arvioi avun avoimuuden tilaa suurimpien avustusjärjestöjen keskuudessa.

Indeksi perustuu kansainvälisen avun avoimuutta koskevan aloitteen (International Aid Transparency Initiative, IATI) arvosteluperusteisiin, jotka asettavat maailmanlaajuiset kriteerit ajantasaisen, ennakoivan ja kattavan informaation julkaisemiselle siitä, mihin kehitysyhteistyövaroja käytetään. Suomella on vahva rooli kehitystyön avoimuuden edistämisessä kansainvälisesti yhtenä IATI:n perustajajäsenenä. Avoin tiedonjakaminen on myös yksi oleellinen Suomen kehityspolitiikkaa ohjaava periaate tuloksellisen ja vastuullisen kehitystyön takaamiseksi.

“Olemme erittäin iloisia, että saamme tunnustusta sitoutumisestamme avoimuuteen, joka on toimintamme keskiössä”, sanoi Helen Clark, UNDP:n pääjohtaja.

”UNDP oli ylpeä kärkisijoituksestaan vuosi sitten, eikä sitoumuksemme tavoitteiden nostamisesta ole horjunut sen jälkeenkään. Olemme jatkaneet tiedonjakamisen kehittämistä entisestään  ja voimme osoittaa selkeästi, missä työmme on saanut aikaan muutosta”, Helen Clark jatkaa.

“Kehittyvillä mailla, joiden kanssa työskentelemme, on oikeus tietää, miten kehitysrahoitus käytetään, ja kaikilla niillä, jotka rahoittavat UNDP:n tekemää työtä, on oikeus tietää, miten käytämme meille uskotut varat.”

Tällä hetkellä 397 järjestöä julkaisee tietoja IATI:n arvosteluperusteiden mukaan. Tähän kuuluu lahjoittajamaita, monenkeskisiä organisaatioita, säätiöitä, yksityisen sektorin edustajia sekä kansallisia ja kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Yli 25 kehittyvää maata on tunnustanut aloitteen ja toimii aktiivisina jäseninä IATI:n johdossa.

YK-järjestelmästä 14 toimijaa julkaisee tietoja IATI:n arvosteluperusteiden mukaisesti: IFAD, OCHA, OCHA-FTS, CERF, UN Women, UNCDF, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNOPS, WFP ja Maailmanpankki. Lisäksi UNEP, UNIDO ja FAO ovat sitoutuneet julkaisemaan tietoja tulevasta vuodesta lähtien.

”Onnittelemme UNDP:tä kärkipaikasta toisena vuotena peräjälkeen. UNDP:stä on tullut johtava organisaatio avun avoimuuden suhteen, ja se asettaa riman korkealle myös muille”, sanoo Rubert Simons, Publish What You Fund toimitusjohtaja.

Yhtenä IATI:n alkuperäisenä allekirjoittajana, UNDP on tuottanut aloitteen vaatimaa tietoa jo vuodesta 2011 lähtien. Aloitteen allekirjoittamisesta lähtien UNDP on saavuttanut kansainväliset avoimuuden vaatimukset, muun muassa tarjoamalla kaikille avoimen portaalin (open.undp.org), joka määrittelee yli 5000 UNDP:n kehityshanketta.

****

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii yli 170 maassa ja alueella. UNDP luo yhteistyötä eri maiden välille ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhdessä hallitusten ja kansalaisten kanssa.

Tiedustelut: Anja Karppinen, +45 21 52 81 60, anja.karppinen@undp.org 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global