Sanoista tekoihin – Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen 

21.4.2016

Varmistaakseen, että ilmastonmuutos pysyy maailmanlaajuisen huomion keskiössä, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää perjantaina 22.4. korkean tason allekirjoitusseremonian viime joulukuussa Pariisissa hyväksytylle ilmastosopimukselle. Tilaisuus järjestetään YK:n päämajassa New Yorkissa, ja siihen osallistuu kymmeniä valtionpäämiehiä, pääministereitä ja ministereitä eri puolilta maailmaa, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin edustajia unohtamatta. Suomen puolesta sopimuksen allekirjoittaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Allekirjoitusseremonia, joka järjestetään ensimmäisenä päivänä, kun sopimus on avoinna allekirjoitettavaksi, on askel Pariisin ilmastosopimuksen nopean voimaantulon varmistamiseksi. Sopimus astuu voimaan 30 päivän kuluessa siitä, kun vähintään 55 maata, joiden osuus maailman kasvihuonepäästöistä on 55 prosenttia, ovat vahvistaneet sopimuksen ratifoinnin tai hyväksynnän pääsihteerille.

Pariisin ilmastokokouksessa 12. joulukuuta 2015, kaikki 196 YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (United Nations Framework Convention on Climate Change) osapuolta hyväksyivät ilmastosopimuksen, jonka mukaan koko maailman päästöjen ja hiilinielujen tulee saavuttaa tasapaino kuluvan vuosisadan jälkipuoliskon aikana. Maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa selvästi alle kahteen asteeseen ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Pariisin sopimuksen toimeenpano on oleellinen myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja se tarjoaa suuntaviivat ilmastotyölle, joilla vähennetään päästöjä ja kehitetään alueellista ilmastonmuutoksen sietokykyä.

Pääsihteerin mukaan Pariisin ilmastokokous oli historiallinen. ”Mutta se oli vasta alku. Meidän tulee kiireellisesti tehostaa toimenpiteitämme ilmastonmuutoksesta aiheutuvien haasteiden selvittämiseksi. Rohkaisen jokaista maata allekirjoittamaan Pariisin sopimuksen 22. huhtikuuta, jotta voimme ryhtyä sanoista tekoihin.”
 

UNDP:n ilmastotyö

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global