3RP 2015: Yhteistyö vahvistaa elämisen edellytyksiä Syyrian naapurimaissa

12.5.2016

 

Pitkittynyt kriisi Syyriassa on sekä lisännyt humanitaarisen avun tarvetta että haastanut yhteisöiden toimintavalmiuksia Syyriaa ympäröivissä valtioissa siitä lähtien, kun konflikti syttyi maaliskuussa 2011. Joulukuussa 2014 aloitettu Regional Refugee & Resilience Plan (3RP) –ohjelma on suunniteltu vastaamaan tähän vaikeaan tilanteeseen Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa, Irakissa ja Egyptissä.

3RP-ohjelma pyrkii sekä lievittämään pakolaisten humanitaarista hätää että vahvistamaan toimintakykyä niissä Syyrian naapurimaiden yhteisöissä, jotka ovat ottaneet vastaan miljoonia konfliktia paenneita syyrialaisia. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana 3RP-ohjelma on osoittanut olevansa arvokas alusta yhteistyölle, varainkeruulle ja toiminnan seurannalle.

3RP-ohjelman toimintatapa poikkeaa aiemmista alueellisesta ohjelmista:

-    yhdistämällä humanitaariset ja toimintakykyä vahvistavat toimet samalle alustalle
-    vahvistamalla kansallista omistajuutta ja yhdistämällä kansallisen ja paikallisen     kehityssuunnittelun 
-    kohdistamalla investointeja paikallisiin, erityisesti kunnallisiin, palveluntarjoajiin
-    painottamalla monivuotista suunnittelua taloudellisen ennustettavuuden takaamiseksi.

Nyt julkaistu vuosikertomus osoittaa, että humanitaarisen avun ja kehitystyön resurssien yhdistäminen on välttämätöntä, jotta pitkittyneitä kriisejä saataisiin ratkaistua tehokkaasti.

Alueella aikaansaadun kehityksen ja saavutuksien lisäksi vuosikertomus käy myös läpi niitä haasteita, joita yli 200 yhteistyökumppanin ohjelma on kohdannut. Toiminta on jaettu kahdeksalle sektorille: turvallisuus, ruokaturva, koulutus, terveys ja ravitsemus, vesi, sanitaatio ja hygienia (WASH), perustarpeet, asunto sekä elinkeinot ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Vuosikertomus antaa alueellisen yleiskatsauksen jokaiselta edellä mainitulta sektorilta ja tuo esille maakohtaisia toimintamalleja 3RP-ohjelman piiriin kuuluvista maista.

Naapurimaista turvapaikkaa etsivien syyrialaisten määrä kasvaa vuosi vuodelta. Vuoden 2015 loppuun mennessä 3RP-maihin tulleiden syyrialaisten pakolaisten määrä oli jo lähes 4,6 miljoonaa. Myös Eurooppa kohtasi siirtolaisten aallon yli puolen miljoonan syyrialaisen pyrkiessä meriteitse pakoon kotimaansa kriisitilannetta, eivätkä vuoden 2016 ensimmäiset kuukaudet ole osoittaneet muutosta tilanteeseen. 

Syyrian kriisiä ei voida enää luonnehtia paikalliseksi. Suurimpia syitä Eurooppaan kohdistuvien pakolaisvirtojen takana ovat heikot elinkeinomahdollisuudet, vaikeudet laillisen oleskeluluvan saamisessa naapurimaissa sekä koulutusmahdollisuuksien puute.

Ensimmäisen toimintavuotensa aikana 3RP-verkoston yhteistyö on onnistunut varmistamaan yhtenäisiä toimintatapoja hallitusten ja kansainvälisen yhteisön välillä Syyrian kriisiin vastaamiseksi. Onnistuessaan tavoitteissaan, ohjelma tarjoaa toivoa tulevasta alueella, jonka moni nyt jättää taakseen pakon edessä.
 

Suomi on myös tukenut rahallisesti Syyrian sisällissodan aiheuttamaa kriisiä. UNDP ja Suomi solmivat vuoden 2015 marraskuussa neljän miljoonan euron avustussopimuksen, jolla tuetaan 3RP:n työtä alueella.

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global