Humanitaarisen avun huippukokous

Istanbul 23.-24.5.2016

17.5.2016


Todistamme tällä hetkellä suurinta humanitaarisen avun tarvetta maailmassa sitten toisen maailmansodan. Tämän takia ensimmäistä kertaa YK:n 70-vuotisen historian aikana pääsihteeri Ban Ki-moon on kutsunut kokoon humanitaarisen avun huippukokouksen, joka järjestetään Istanbulissa 23.–24.  toukokuuta. Huippukokouksen tavoitteena on löytää ratkaisukeinoja nykyisten humanitaaristen kriisien lopettamiseksi ja pohtia uusia keinoja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Tilaisuus tuo Istanbuliin valtiollisia päättäjiä, kansainväliä järjestöjä, yksityisen sektorin edustajia ja kriisien kanssa kamppailevia yhteisöitä eri puolilta maailmaa.

Istanbulin huippukokouksella on kolme päätavoitetta: 

  1. Sitouttaa valtiot ja yhteisöt ihmisyyden ja humanitaaristen periaatteiden vahvistamiseen. 
  2. Sopia konkreettisista toimista ja sitoumuksista, joiden avulla valtiot ja yhteisöt pystyvät valmistautumaan ja vastaamaan kriiseihin sekä ylläpitämään riittävää elintasoa niiden aikana. 
  3. Välittää eteenpäin parhaiksi koettuja toimintatapoja, joiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä, jotka asettavat eniten kärsivät humanitaarisen avun keskiöön ja jotka lieventävät kärsimystä.

Uusia toimintatapoja ja vahvaa poliittista sitoutumista

Humanitaarisen avun huippukokous tarjoaa historiallisen mahdollisuuden muuttaa niitä tapoja, joilla maailma on aikaisemmin reagoinut kriiseihin. Humanitaarisen avun lisäämisen sijaan kansainvälisen yhteisön tulisi keskittyä avuntarpeen lopettamiseen. Kriisien hallitseminen ei enää yksin riitä, vaan niiden ennaltaehkäiseminen ja taustalla vaikuttaviin tekijöihin puuttuminen on entistä oleellisempaa.

Huippukokous tarjoaa keinoja tehostaa vastausta maailmanlaajuisiin haasteisiin korostamalla yhteistyön merkitystä. Tämä tarkoittaa muun muassa yhteistyön tiivistämistä ja rajojen kaatamista kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toimijoiden sekä rauhanturvaajien välillä.

YK:n johtavana kehitysorganisaationa UNDP:llä on ollut erityinen rooli ennen huippukokousta käydyn keskustelun johtamisessa. UNDP, joka toimii noin 170 maassa ja alueella, on hyvässä asemassa kaventamaan yllä mainittujen toimijoiden välistä kuilua. Yhteistyö ennen kriisiä, sen aikana ja sen jälkeen auttaa ylläpitämään kriisialueilla elävien kansalaisten elinkeinoja, päättämään käynnissä olevia konflikteja ja ehkäisemään uusien konfliktien syntymistä. 

Ennen kaikkea tarvitaan kuitenkin vahvaa poliittista tahtoa käynnissä olevien konfliktien ratkaisemiseksi. Ilman uusia toimintatapoja ja vahvaa poliittista sitoutumista ehkäistävissä oleva inhimillinen kärsimys ja humanitaarisen avun tarve tulevat kasvamaan hallitsemattomasti.

 
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global