Humanitaarisen avun huippukokous - laajentuvat kriisit vaativat uusia ratkaisuja

20.5.2016

 

Istanbul, 20.5.2016 - YK:n kehitysohjelma UNDP humanitaarisen avun huippukokouksen alla: “Kehitys on avainasemassa maailman kohtaamien ennennäkemättömien humanitaaristen kriisien ratkaisemisessa.”

23.–24. toukokuuta järjestettävä historian ensimmäinen humanitaarisen avun huippukokous on yksi tämän vuoden merkittävimmistä tapahtumista, jotka tarjoavat historiallisen mahdollisuuden muuttaa perusteellisesti sitä lähestymistapaa, jolla maailmanlaajuisiin haasteisin ja kriiseihin on tähän asti vastattu.

2016 voimaan astuneet kestävän kehityksen tavoitteet velvoittavat kansainvälistä yhteisöä pyrkimään siihen, että ketään ei jätetä huomiotta. Humanitaariset kriisit, konfliktit, luonnonkatastrofit ja kansalaisten pakkosiirtolaisuus ovat entistä monimutkaisempia ja pitkäkestoisempia haasteita, jotka jättävät haavoittuvia ihmisiä kestämättömiin tilanteisiin, joille ei näy loppua. Kehitykseen investoiminen on välttämätöntä konfliktien, luonnonkatastrofien ja muiden humanitaarisiin kriiseihin johtavien syiden ehkäisemisessä.

“Meidän tulee kaikkien puolustaa humanitaarisia periaatteita ja humanitaaristen avustusjärjestöjen tärkeää työtä, joka turvaa ihmishenkiä haavoittuvissa yhteisöissä. Elintärkeän humanitaarisen avun lisäksi meidän tulee myös tukea kehitystyötä hätätilanteissa. Näin voidaan ylläpitää niiden yhteisöjen elinkeinoja, jotka kärsivät pitkittyneistä kriiseistä sekä tehostaa lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla pienennetään humanitaarisen avun tarvetta tulevaisuudessa”, UNDP:n pääjohtaja Helen Clark sanoo ja jatkaa:
 
“Humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja rauhanrakentamisen toimijoiden tulee tehdä yhteistyötä kansalaisten edun mukaisesti sen sijaan, että työskentelisimme erillään toisistamme tai kilpailisimme toistemme kanssa.”

Humanitaaristen kriisien lievittäminen on välttämätöntä myös kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka muodostavat kunnianhimoisen toimintaohjelman köyhyyden poistamiseksi ja pakottavimpien maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi vuoteen 2030 mennessä. 

UNDP tuo selkeitä sitoumuksia humanitaarisen avun huippukokoukseen:

•    Global Preparedness Partnership:n keskeisenä jäsenenä UNDP pyrkii auttamaan haavoittuvimpien maiden yhteisöjä ennakoimaan kriisejä ja lieventämään niiden vaikutuksia.
•    Connecting Business Initiative –aloitteessa, joka julkaistaan huippukokouksessa, UNDP yhdistää yksityisen sektorin, humanitaarisen avun ja kehitystyön resurssit katastrofiriskien vähentämiseksi, kriisien ennakoimiseksi ja niihin vastaamiseksi sekä kriiseistä palautumiseksi.
•    UNDP investoi kriisejä ehkäisevään toimintaan ja niihin varautumiseen hauraissa valtioissa.
•    UNDP pyrkii tiivistämään yhteistyötään muiden YK-organisaatioiden kanssa riskien seurannassa ja analysoimisessa sekä riskeihin vastaamisessa ja toiminnan rahoittamisessa.

***

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysverkosto, joka toimii noin 170 maassa ja alueella. UNDP luo yhteistyötä eri maiden välille ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin haasteisiin yhdessä hallitusten ja kansalaisten kanssa. Se pyrkii elinolojen parantamiseen kaikkialla maailmassa. www.undp.org 

Tiedustelut: Anja Karppinen, 044 5750 368, anja.karppinen@undp.org
 

UNDP Maailmalla

Olet sivulla UNDP Suomi Edustustoimisto
Siirry sivulle UNDP Global